Firmaets historie,

Indledning
Det er ikke så meget jeg har fundet frem til af firmaets historie omkring Carl Westh, men lidt har jo også ret.
Westh, Carl. Direktør (Carl West A/S, Kbhvn). F. 10. Sept. 1889 på Bornholm.
Etablerede firmaet Carl Westh 1913; Dir. for Carl Westh A/S, Kbhvn., 1944. Dir. F. Datterselskabet Carl Westh A/B, Malmø.
I 1915 figurerede Carl Westh ifølge Kraks Vej / Fagregister på adressen Kompagnistræde 25. København K. med telefon: By 5186, for derefter i 1918, at befinde sig i (Brogade 19 C, på Christianshavn i København med telefon Cent. 10139, for derefter at befinde sig på den endelige adresse: Købmagergade 55. København K, hvor firmaet havde til huse frem til årene 1970/71.
Historien
Carl Westh. Hjemsted: København K. Købmagergade 55.
Stiftet som aktieselskab 1944. Seneste vedtægter 23. februar 1944. Formaal: Handel engros.
Bestyrelse: Direktør Knud Westh. Formand Grosserer Carl Westh, Fuldmægtig Mogens Westh.
Årene 1962/63 figurerede De herrer Carl Westh og Mogens Westh ikke mere i bestyrelses sammenhæng, hvilket imidlertid ændrede sig i året 1967, hvor Carl Westh igen indtrådte i bestyrelsen, som igen ændrede sig i 1970/71 da bestyrelses pladserne overtoges af Knud Westh og Karin Westh.
Derefter 1970/71 figurerer firmaet ikke mere på adressen, hvor man må formode, at firmaet enten er ophørt, eller solgt til anden side. Måske fusioneret med andet beslægtet firma. Det vides ikke for nuværende.
Kilder:
Greens Fonds- og Aktier 1957-1967/68. Bind II
HVEM ER HVEM I NORDENS ERHVERV. Nordisk Bogforlag 1948.

Afa-numre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinbillede C.W, perfinnummer C 59 tilhørende firmaet Carl Westh A/S.

 

En dejlig forsendelse, et luftpostbrev lidt nusset af tidens tand fra firmaet Carl Westh A/S. URE og OPTIK EN GROS. Købmagergade 55. København K.
Luftpostbrevet påsat Afa-nummer 277, 25 øre brun. 1942-44. Ny Christian X tegning og Afa-nummer 292, 40 øre blå. 1945. Kong Christian X´ 75-års fødselsdag begge perforeret med perfinbillede C.W. perfinnummer C 59.
Afstemplet med København stempel OMK 15, Neutrale enkelt maskinstempel venstrevendt linie kliche af typen: J – 1. Specifikation: 4 bølger, 17 mm høje, 6 mm enkeltbølgehøjde.
Afsendt fra København K den 1. april 1946 med destination: Messrs. ”OMAT”, SRP A STYS SYNOVE. Praha II Na Poříčí 44. Czecho-Slovakia.
Takst: Udlandsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0-15 gr i perioden: 1.7. 1940 – 1.6. 1950: 40 øre.
Luftposttillæg: 1.10. 1939 – til efter 1.7. 1946 for breve pr. 20 gr: 25 øre:
I alt: 65 øre for luftpostforsendelsen.
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Neutrale Maskinstempler v/ Peter Engelbrecht 1982
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Bagsiden af luftpostbrevet med firmanavn, og hvad de handlede med samt adresse. Lukket med mærkat: Dannebrogsflag med 2 løver med titlen Hjælp Til Danske Børn i Sydslesvig.

 

***************************************************

 

En ganske almindelig forsendelse, her et brev godt foldet på to led, lidt nusset af tidens tand fra firmaet Carl Westh A/S. URE og OPTIK EN GROS. Købmagergade 55. København K.
Forsendelsen, brevet påsat Afa-nummer 248a, 10 øre mørkviolet. 1939. Ny 1938. Bølgelinje stålstik perforeret med perfinbillede C.W. perfinnummer C 59.
Afstemplet med København stempel K. Neutrale enkelt maskinstempel højrevendt linie kliche af typen: B – 1. Specifikation: 7 bølger, 17 mm høje, 3 mm enkeltbølgehøjde.
Afsendt lokalt i København K, den 28. februar 1941 med destination: Til Forsikringsselskabet HAAND I HAAND. Nygade 4. K.
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0-50 gr i perioden 1.4. 1926 – 1.7. 1946: 10 øre.
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Neutrale Maskinstempler v/ Peter Engelbrecht 1982
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix

 

Bagsiden af luftpostbrevet med firmanavn, og hvad de handlede med samt adresse.