En ganske nydelig rudekuvert flot stemplet, her frankeret med AFA-Nr. 461, 60 øre, rød, 30. juni 1967, perforeret med perfinbilledet E.V. Perfinnummer E 32, tilhørende firmaet Erik Vejborg med adresse Valhøjs Allé 177 – 2610 Rødovre.
Afstemplet med Dansk Tekst Maskinstemplet Nr. 18, 1971. København OMK 37. VÆR VELSET – BRUG Refleksbrikker
Afsendt fra København den 6. januar 1971 med destination til?
Takst: Landsporto for ”Breve” var i perioden: 3.7.1967 – 1.7.1971, i 1. Vægtklasse 0-250 gr: 60 øre.
Kilder:
TMS Danske Tekst Maskinstempel 1924 – 1997 v/ Jan Bendix
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2023

 

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde under oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende Perfinbilledet EV. Perfinnummer E32.
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre perforeret med dette perfinbillede heri andre steder end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 5,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede jo lavere pris.

 

Historie

Om firmaet Erik Vejborg, dets historie er der desværre ikke så meget at fortælle udover, at det har haft en del år på bagen (som man siger) 1934 – 1980, og at det var et aktieselskab der beskæftigede sig med fabrikation og Handel m. Parfumariartikler, kemiske-tekn. Artikler, – artikler For dame og herrer frisører. Undervejs også handel med: ”TANUSAN” (Kokosolie). ”Svovlpræparater”

Og så at det har haft til huse på utroligt mange adresser, (herunder formentlig også haft forretninger ”Parfumerier ”på nogle af disse med detailsalg for øje). Vides ikke med sikkerhed?

Skal man følge det skrevne ord i KRAK’s Vejvisere – Handelskalender årgang 1934 figurerer firmaet heri første gang med adresse i Grønnegade 27 E. København (K). ‘ Palæ 918, hvor det har til huse i to år frem til året 1936, hvorefter firmaet flytter til ny adresse: Colbjørnsensgade 3. København (V) Telefon: Central: 9418.

På denne adresse har firmaet til huse frem til året 1940, (godt og vel 4 år) hvor det undervejs i året 1938 får nyt telefonnummer Telefon: Central: 15645 som det tager med sig da det i året 1940 igen flytter til ny adresse, denne gang til adressen: Jernbanegade 6 H. København (V) Telefon: Central: 15645, hvor det har til huse frem året 1945.

Samme år 1945 flytter firmaet til ny adresse: Adressen: Vendersgade 31. København (K). Telefon: Central: 17110 (Bemærk nyt telefonnummer).

I året 1949, (godt og vel 4 år efter) på samme adresse optræder noget nyt, et firma med navnet ”Continental Børste Industri” v/ Erik Vejborg (handel m. ”Co latex” (En form for gummivare) og ”Sulforol” (Bruges i Parfumer).

Og så springer vi frem til årene 1950 / 51, og igen er firmaet flyttet til ny adresse: Larslejsstræde 1. København (K). Telefon: Central: 17110. (Bemærk her at telefonnummer er det samme som i året 1949).

Og herfra springer vi frem til året 1952, hvori der i KRAK`S ”Firmaregister: A. København står anført: At firmaet Erik Vejborg A/S er i likvidation. Likvidatorer: Direktør Erik Vejborg og Landsretssagfører J. Goldberg. Prokurist H. Conrad og Rich, Rob. Jensen.

Det samme står anført i de efterfølgende udgaver af KRAK`S ”Firmaregister: A. København 1953 / 54!

Tilsyneladende er Hr. Erik Vejborg ikke sådan at slå af pinden, (som man siger) for i det efterfølgende år, 1955 kan man i dette års udgave af KRAK`S ”Firmaregister: A. København læse, at der nu står Industri. Indehaver: Erik Vejborg på adressen: Larslejstræde 1 E. (K) 1st. sal. Telefon: Central: 17110.

Endvidere står der anført, at der nu befinder sig et ”Parfumerie” Vejborg” V/ Erik Vejborg på adressen: Gammel Kongevej 10 1st. sal. Telefon: Mi Minerva: 2896.

Formentlig en forretning med detailsalg for øje. Vides ikke med sikkerhed!

Året er nu 1956 og i dette års udgave af KRAK`S ”Firmaregister: A. København står der: Erik Vejborg. Fabrikant. Adresse: Larslejstræde 1 E. (K) 1st. sal. Telefon: Central: 17110.

Endvidere: ”Parfumerie” Vejborg” V/ Erik Vejborg står her også, men nu er adressen ændret til: Ved Vesterport 7 (V) med samme telefonnummer  Telefon: Mi Minerva: 2896 som på Gammel Kongevej 10. Formentlig en forretning med detailsalg for øje.

Nu er året 1957, og i dette års udgave af KRAK`S ”Firmaregister: A. København står der følgende at endnu et ”Parfumerie” Paris” ved Erik Vejborg Industri er oprettet på adressen: Studiestræde 34 (K) København. Telefon: Mi Minerva: 5105.  

Sidstnævnte formentlig endnu en forretning med detailsalg for øje. Vides ikke med sikkerhed!

Nogenlunde samme tekst går igen i årene 1958, 1959 og til dels i 1960 (samme adresse) hvor her er en lille ændring hvori der står: Vejborg – LRK Handel. Indehaver: Erik Vejborg (LRK Handel Juridisk navn for Selskabsform, Personligt ejet Mindre Virksomhed).

I året 1961, en lille ændring idet nyt firmanavn dukker op: Firmanavnet Labopharma Kemisk Industri V/ Erik Vejborg. Indehaver Erik Vejborg. Prokurist R. Jensen. Ellers samme tekst.

Året 1962, samme tekst som i året 1961.

Året 1963, samme tekst som i året 1961, men med en lille tilføjelse: Vejborg Erik. Indehaver. Erik Vejborg. Damefrisør artikler. Herrefrisør artikler og Parfumer.

Året 1964, Samme som i året 1961 og 1963.

Årene 1965, 1966,1967,1968,1969 ingen ændring.

Året er nu 1970, og igen en ny adresse: Vejborg Erik. Adresse: Valhøjs Allé 177 2610 Rødovre. Nyt telefonnummer Tlf.: (01) 70772

Årene 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, med teksten: Damefrisør artikler og Parfumer.

Året er 1977 hvor firmaet igen flytter til ny adresse: Nimbusvej 5. 2670 Greve Strand. Og med nyt telefonnummer.: Tlf.: (02) 90 77 22. Handel.: Parfumer. Fabrik og En Gros.

Her på denne adresse fortsætter firmaet Erik Vejborg sit virke efterfølgende frem til og med året 1980, hvorefter det ikke figurerer mere i efterfølgende udgaver af KRAK`S ”Firmaregister: A. København, – af hvilket man må formode at firmaet Erik Vejborg er ophørt!

Som nævnt

Som nævnt i ”Historiens” 1 afsnits to nederste linier så har firmaet Erik Vejborg har haft til huse på utroligt mange adresser, (herunder formentlig også haft forretninger ”Parfumerier ”på nogle af disse med detailsalg for øje). Vides ikke med sikkerhed.

Med dette i tankerne

  • Med dette i tankerne retter vi nu blikket mod perforeringsbilledets tidshorisont (brugsperioden af perfinbilledet E.V. på firmaets postforsendelser).
  • Som det står skrevet i nærværende perfinkatalog ”Danske perfiner” For den seriøse samler” påbegyndte firmaet at perforere dets frimærker i sidste halvdel af 1940erne, her registreret med den foreløbige førstedato: 03. 1948.
  • Egentlig burde denne første ibrugtagningsdato ligge noget længere tilbage i tiden (efter forfatterens opfattelse) alt taget i betragtning af at firmaet faktisk startede op i året 1934, og i ”parentes bemærket” – dets efterfølgende brug af Afa-numre efter dette årstal strækkende sig henover brugen af Afa-numrene: Afa-Nr. 246 (1938). Afa-Nr. 201a (årgang 1939). Afa-Nr. 274, 275, 276 (alle årgang 1942) Afa-Nr. 289 (årgang 1945). Afa-Nr. 293 (årgang 1946), – blot for at nævne nogle.
  • Alle er de perforeret med perfinbilledet E V., og alle er de fra før 1948.
  • Som afsluttende bemærkning hertil, så findes der ganske givet mange flere Afa-numre end disse ovennævnte Afa-numre perforeret med perfinbilledet E.V. fra før året 1948, som endnu ikke er fundet og registreret og ”måske” påstemplet med en endnu tidligere stempeldato.
  • Med hensyn til den sidst registrerede brugsdato i perfinkataloget: Datoen: 05. 1973, så er der måske en lille mulighed, et lille håb for at denne sidste dato rykker sig nogle år frem, idet firmaet jo eksisterede frem til og med året 1980, og dermed må have haft brevforsendelser. ”Måske”

Vi runder af

Det blev så til lidt firmahistorie alligevel, og med disse ord følger en appel til de samlere der læser denne artikel om firmaet Erik Vejborg:

 Hvis der er nogen i blandt jer samlere der ligger inde med en tidligere dato end førstedatoen 03. 1948, påstemplet Afa-numre / forsendelser, da kontakt mig venligst på mailadressen: hanne.jan@outlook.dk  eventuelt vedhæftet en fil med dokumentationen herpå!

Dokumentationen (gerne på en forsendelse) vil såfremt tilladelse gives hertil blive fremvist her på hjemmesiden.

 Mvh.

Jan Krolak