FRANCK & TOBIESENS DAMPSKIBSEKSSPEDITION

POSTBOX 103 – KØBENHAVN K

 Historie

Stiftet i året 1915 af de herrer: Hr. Carl Balthasar Franck og Hr. Hans Beyer Tobiesen som I/S. Omdannet i året 1984 til anpartsselskab for året efter i 1985, at blive omdannet til aktieselskab, og 5 år senere i året 1990, at blive omdannet til Franck og Tobiesen Holdning.

Firmaet Franck & Tobiesen driver Spedition. Carl Balthasar Franch og Hans Beyer Tobiesen er de ansvarlige og til Underskrift berettigede Deltagere.

1915 I/S – 1985 A/S

Selskabets aktiviteter fra år 1915 frem til år 1985: Skibsagentur og stevdoreforretning og dertil hørende aktiviteter direkte eller indirekte forbundet med shippingerhvervet herunder at besidde aktiviteter og anparter i sådanne selskaber.

1990: Navneskift til Franck & Tobiesen Holding A/S

Selskabets aktiviteter: Holding virksomhed. Koncernmoderselskab.

Selskabet producerer: Linie agenturer, befragtning, projekttransport, pakhusforretning og ejendomsudvikling.

Kilder: Samling Af Anmeldelser Til Handelsregistrene 1915. No. 3

Bladet Århus Havn—Side 7 (ipapercms.dk)

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på danske frimærker perforeret med det pågældende perfinbillede FT Perfinnummer F48.

 

Er forsiden af forretningsbrevet pæn, at se på, så er bagsiden det bestemt ikke mindre, denne taler nærmest for sig selv.

 

En virkelig pæn forside på en postforsendelse alderen taget i betragtning årgang 1933, 89 år gammel her et forretningsbrev med påstemplingen ”Forretningspapirer” sendt i København for siden af firmaet Franck & Tobiesens Dampskibsekspedition Postbox 103 – København K.
Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 123, 8 øre grå, 9. november 1921-22. Bølgelinietype Christian X type i ændrede farver perforeret med perfinbilledet FT. Perfinnummer F 48.
Afstemplet med Neutralt enkelt Maskinstempel: Type B – 1a. 7 Bølgelinjer, 19 mm høje, 1½ mm bølgehøjde, 55 mm bølgelængde. IPS-maskine. Model FLIER. Leveret den 18.09. 1930.
Dernæst indleveret på Købmagergades Postkontor hvor brevet bliver afstemplet samme dag den 15.8.33 med brotypestempel: BRO Vd-1. Brugsperiode: 18.10. 1929 – 09. 01. 1942.
Afsendt lokalt i København den 15. august 1933 med destination til Herr Einar Willumsen. Studiestræde 57. K.
Bemærk overstregningen af K med rød farvestift, efterfulgt af et V ligeledes med rød farve. Det fortæller os at adressen Studiestræde 57, tilhører København V, og ikke København K.
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve sendt som forretningspapirer i perioden 1.4. 1922 – 1.7. 1940 0 – 250 gr: 8 øre.
Kilder:
Katalog over Neutrale Enkelt Maskinstempler v/Kurt Stokholm 1997.
Københavns Poststempler v/ Jan Bendix. SKILLING
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

 

Fjorten år senere

Fjorten år senere den 12 januar 2004 kunne man i Transport TIDENDE HELE LANDETS UAFHÆNGIGE TRANSPORT LOGISTIKAVIS LÆSE:

 

Franck & Tobiesen solgt

Af Redaktionen

Skibsmæglervirsomheden Franck & Tobiesen A/S har fået nye ejere. Det hæderkronede shippingfirma, der startede i 1915, blev 31. december solgt til en ny ejerkreds, der består af virksomhedens erfarne direktør Søren Kjær, Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA, samt Poul Holmboe, Århus.

Selskabet er afhændet af den hidtidige ejer Peter Aandahl, der dog fortsætter driften af aktiviteterne i England, Tyskland og USA.

Tilbage i selskabet er kontorerne i København, Århus, Grenå, samt datterselskaberne Fin-Trans A/S, Grenå Stevedore & Pakhusforrening ApS, Franck & Tobiesen AB i Halmstad i Sverige og FTC Holding / Polscan Shipping AB i Gøteborg.

Franck & Tobiesen A/S håndterer i dag et? full service koncept? indenfor linjeagentur, spedition, stevedoring/ pakhusforretning samt projekttransport og har siden 1984 været agent for Det Stavangerske Dampskibsselskab ASA, der driver liniefart mellem Danmark og Norge, Sverige eller Polen.

:Den daglige ledelse vil fremover blive varetaget af Søren Kjær og Poul Holmboe fra Århus.

– Jeg er glad for, at det netop er nogle af de mangeårige samarbejdspartnere, der overtager Franck & Tobiesen. Herved er det muligt at videreføre selskabets ånd, historie, navn og identitet, samtidig med at dette tiltag sikrer og udbygger forretningsområderne, udtaler sælgeren Peter Aandahl i en pressemeddelelse.

Kilde: Transport TIDENDE HELE LANDETS UAFHÆNGIGE TRANSPORT LOGISTIKAVIS

 

Hermed stor tak til Anders Per Gajhede Redaktør, Transport Today for tilladelse til bringe ovennævnte artikel her på hjemmesiden. Tak!

 

Så langt, så godt:

Så langt, så godt. Det var i 2004. 7 år senere i 2011, kunne man så I ”Bladet Århus Havn – Side 7” læse, at Franck & Tobiesen igen var blevet solgt, og denne gang til Shipping.dk. Shippingfirmaet Franck & Tobiesen er pr. 1. januar 2011 overtaget af logostikvirksomheden Shipping. Som er en landsdækkende dansk logostikvirksomhed med cirka 130 ansatte og en årlig omsætning på cirka 500 mio. kr.

Kilde: ”Bladet Århus Havn – Side 7, 2011.

Og igen er det en stor historie, men har man interesse i at læse denne fyldestgørende: TRYK HER.