Lidt om Gasværksvejens Skole og Perfinbilledet G 4

Som altid når jeg var på de kanter, Frederiksberg, det var i året 1995, besøgte jeg min gode ven frimærkehandler Per Fauerbo, ”FILATELISTEN” Hostrups Have 60, dels for at få en sludder, og dels for at høre om han havde noget nyt til perfinsamlingen.
Næppe var jeg kommet indenfor døren før han glædestrålende kunne fortælle, at en af Københavns Kommunale Skolevæsens Skoler ”Gasværksvejens Skole” havde indkøbt og taget deres helt egen perforator i brug, en 1 sæts perforator med et stort G i nålesættet til perforering af egne frimærker.

Endvidere fremviste han også en stor kuvert i A4 størrelse (såvidt jeg husker det) hvorpå der var påsat et frimærke perforeret med bogstav G. Afa-Nr. 1092, Stemplet meget utydeligt ligesom stemplet på viste kuvert her i artiklen.

Bag på kuverten var der stemplet med almindeligt håndstempel navnet ”GASVÆRKSVEJENS SKOLE” Gasværksvej 22, 1656 København V, og et telefonnummer. Ligeså på forsiden!

Nu kan man jo stille sig selv det spørgsmål ligesom jeg gjorde det dengang i 1995, det var i hvert fald min første tanke: Hvorfor i alverden skulle ”Gasværksvejens Skole” dog have sin egen perforator med eget perfinbillede til perforering af frimærker, når skolen hørte ind under Københavns Kommunes regi, – hvor de jo i forvejen brugte perfinbillederne Logo 2, og Logo 2.1 med bølgelinjerne perforeret i Deres frimærker. Hvorfor?

For at få svar på det spørgsmål kontaktede undertegnede skolen året efter i januar måned 1996 for at høre nærmere derom, og fik et meget imødekommende og fyldestgørende svar tilbage fra en Hr. Poul Mollerup: Herunder:

Som svar på dit brev af 31.1. 1996: Vi startede med at bruge G – perforering 6.1.1995 (efter enkelte prøveforsendelser i december – ´94).
Årsagen til G – Perforeringen er ”Selvforvaltning”. I stedet for frimærker med Kommunal ”bølge” – perforering, – skal vi (Skolerne i København) selv købe frimærker.
M.v.h. Poul Mollerup

Desværre, og det ikke mindst for perfinsamlere fik brugen af denne nye 1 sæts perforator med perfinbilledet G, – ikke nogen lang brugsperiode, idet ”Gasværksvejens Skole” ophørte med at perforere Deres frimærker den 21. juni 1996, og grunden hertil var ganske enkelt denne, at skolen blev nedlagt for børn og unge på denne dato for i stedet, at blive oprettet som undervisning for voksne under det nye navn ”NØRREVOLD HF”.

Set ud fra det billede der tegner sig her kan vi konstatere, at brugsperioden for brugen af perfinbilledet G, var på 18 måneder gældende fra januar til og med juni måned, perioden / 01. 1995 – 06. 1996, når man ser bort fra enkelte prøveforsendelser i december – ´94).

Som yderligere oplysning skal det her anføres, at der i brugsperioden, – de 18 måneder er perforeret ca. 540 stk. frimærker perforeret med perfinbilledet G, brugt på postforsendelser, – et forbrug på et ca. gennemsnit på 30 stk. pr. måned.
Nu er ca. 540 stk. perfinperforerede frimærker jo heller ikke alverden. Det, man kan håbe på, – det er, – at enkelte personer, – modtagere af disse forsendelser måske af interesse har taget vare på nogle af disse i stedet for at arkivere dem lodret (altså i papirkurven)!Man har jo lov at håbe.

Ser man imidlertid nøgternt på det, så må man jo nok erkende, at de fleste af disse forsendelser nok er arkiveret lodret.

Hvor perforatoren efterfølgende er blevet af vides ikke, – men man kan ikke udelukke den tanke, – at der en der har taget perforatoren til sig efter dens korte brug igennem 18 måneder i regi af ”Gasværkvejens Skole”

Har man interesse for at vide mere om Københavns Postcenter: Tryk her:

Under Wikipedia kan I ”læse historien” om ”Gasværksvejens Skole” samt se en liste over Københavns Kommunes skoler hvorfra muligheden foreligger, at der er tilgået og afsendt forsendelser fra disse påsat frimærker perforeret med perfinbilledet de to bølgelinier perfinnummer Logo 2 eller Logo 2.1. TRYK HER:

 

Afa – numre fundet til dato på det pågældende perfinbillede

 

1995. 4. maj. 50 året for befrielsen. Fred og frihed. Nr. 1091 og 1092 Europamærker.
Kuvert påsat Afa-nr. 1091, 3,75 kr. flerfarvet perforeret med perfinbilledet G, perfinnummer G 4. Stilling 1.
Afstemplet (annulleret) med det neutrale enkelte maskinstempel: Type I – 3 København. Specifikationer: 5 bølgelinier 20 mm høje, 41 mm lange. Maskinen er en NEC maskine.
Afsendt i København den 05.02.95 fra ”Gasværksvejens Skole. Gasværksvej 22. 1656. København V, med destination til undertegnede.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. Vægtklasse  0 – 20 gr. i perioden: 15.6. 1992 – 1.1. 1999: kr. 3,75
Kilder:
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Katalog: Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019..