Lidt firmahistorie om ”Horsens Andels=Svineslagteri” fra  KRAK`s udgave af “DANMARKS ÆLDSTE FORRETNINGER” Årgang 1950.

”Horsens Andels=Svineslagteri” stiftet d. 14. juli 1887. Slagteriet er det første andels-svineslagteri og blev stiftet på initiativ af seminarieforstander Peter Bojsen, Gedved (f. 1838, d. 1922), der dengang var formand for Horsens Landbrugsforening. Adresse: Horsens,

Læs hele firmaet ”Horsens Andels=Svineslagteri” historie, her beskrevet i Horsens Leksikon: Tryk her:

Oversigt over Afanumre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinbillede H 12

Et ganske spændende brevkort fra virksomheden ”Horsens Andels=Svineslagteri” hvorpå der på forsiden, startende med datoen: Horsens, den 28. juli 1927, står skrevet:
Herr N.P. Nielsen Herved meddeler vi Dem,
at Horsens Andels=Svineslagteri for Deres Regning har indbetalt Kr. 357,60
hvilket Beløb er crediteret Deres Conto Nr. K K.
Noteret i Bogholderiet: Horsens Landbobank A/S. Underskrevet C. Riis Petersen og S.G. Christiansen

Er forsiden af brevkortet spændende, er bagsiden det ikke mindre for denne side fortæller kunden Hr. N.P. Nielsen Nr. Aldum, Stenderup, at brevkortet er en afregning for levering af første, anden og tredje klasses svineprodukter til Beløb: Kr. 357,70 ÷ Porto: 10 øre.
Lidt om postforsendelsen
Som det fremgår er brevkortet frankeret med Afa-nr. 124, 10 øre grøn. 1 oktober 1921. 1921-22 Bølgelinietype perforeret med perfinbilledet H.A.S. Perfinnummer H 12.
Afstemplet med Båndmaskinstempeltype: Typerne A – L og afsendt fra Horsens den 28.7.27 til Hr. N. P. Nielsen, Nr. Uldum. Stenderup.
Det fremgår desværre ikke hvornår forsendelse er ankommet til destinationen. Der er intet ankomststempel.
Takst: Landsporto: Forsendelse af enkelte brevkort var i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 10 øre.
Kilder:
Peter Engelbrecht: ”Neutrale Maskinstempler” / Hovedindeling I. Båndmaskinstempler: Typerne A – L.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.