HUGO GRÜN & CO 1918 – 1985

Firmaet Hugo Grün & Co., Raadhuspladsen 45, drev en-gros-handel med Brillanter, Perler, Juveler samt Guld- og Sølvvarer og Ure. Firmaet blev grundlagt i 1918 og er et af de største i Skandinavien indenfor Branchen.

Det havde Hovedsæde i København og drev en betydelig Eksport. Firmaet indehavedes af Hugo Grün og Laurits Grün.

Grün Hugo Gr. (Grosserer) Født 11 aug. 1885; Søn af fhv. Lærer Herman Grün.  

Ansat hos Firmaet E L Weimann & Co, Kbh., i årene 1900 — 1818, både som Rejsende og Prokurist. Grb: (Grossererborgerskab) 1 juli 1918; Firma Hugo Grün & Co. sammen med nedennævnte Broder.

Grün Laurits Theodor Gr: (Grosserer) F: 17 nov. 1886; Søn af fhv. Lærer Herman Grün. Ansat i Firmaet Vilh Christiansen fra 1902 til 1917. Grb: (Grossererborgerskab) 1918. Firma Hugo Grün & Co, sammen med ovennævnte Broder.

Kilder:

Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1, v7 Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2021

Dansk Grossererstat

Udgivet af Dansk Personalhistorisk Bureau Forlag

København 1925

DANMARKS AMTER OG DERES MÆND

Oversigt over Afa-numre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinbillede H.G.
Perfinnummer H 31.

 

Et rimelig udseende værdi- og pengebrev, (en 50 Kroners) forsendelse alderen taget i betragtning, 92 år gammel, Aargang 1930, om end med en noget elendig afstempling.
Forsendelsen er som det fremgår frankeret med henholdsvis Afa-Nr. 129a, 50 øre grå, 1921-22 Christian X type i ændrede farver. Afa-Nr. 189, 10 øre brun, Afa-Nr. 190, 15 øre rød, Afa-Nr. 192, 25 øre blå. 1930. 26. september. Christian X 60-års fødselsdag.
Alle er de perforeret med perfinbilledet H.G. perfinnummer H 31, tilhørende firmaet Hugo Grün & Co. Raadhuspladsen 45. København V.
Afstemplet med brotypestempel: BRO Vc-1: Brugsperiode: 15.03.1928 – 17.02.1936. Forsendelsen påsat lyslilla EXPRÉS. Vignet: J. Form. Nr.28 (1/5 29).
Afsendt den 16.10.1930 (kun et gæt, lidt svært at se) med destination til Herr. Juvélerare P.A. Pettersson, Linnégaten3. Göteborg, Sverrig, med ankomst dertil som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af brevet, den 17.10.1930.
Det man skal lægge mærke til her er, at forsendelsen er omdirigeret til ”RIKSBANKEN” efter at den oprindelige adresse (nævnt ovenfor) er overstreget / annulleret med et rødt kryds (som ikke har noget med et søndagsbrev at gøre). Der var ikke søndage på nogen af de nævnte datoer på daværende tidspunkt i 1930.
Hvorfor vides ikke, men muligheden for at vedkommende Herr. Juvélerare P.A. Pettersson ikke mere forefindes på adressen, er naturligvis tilstede, og da det er mange penge er forsendelsen omdirigeret til ”RIKSBANKEN”? Åbent spørgsmål.
Takst: Værdiporto: For forsendelse af Værdi- og pengeforsendelser i perioden 1.3.1921 – 1.7. 1940, indtil 1000 Kroner: 50 øre.
Tillægsgebyr: For værdi- og pengebreve indtil 1000 Kroner i perioden 1.3.1921 – 1.7. 1940: 50 øre
Således i alt: 1 Krone.

 

Bagsiden af Værdi- og pengeforsendelsen med ankomststemplet “Gøteborg” datoen 17.10.1930

 

Og vi slutter af med endnu en sjælden perfin-perle, et dobbelt brevkort (Ikke en Helsag) med betalt svar fra firmaet Hugo Grün & Co.
Brevkortets frankering: Afa-nr. 124, 10 øre grøn, 1921 – 22, Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet HG, H 31. Hugo Grün & Co. København.
Afsendt fra København den 27. 9. 1930, med destination til Herr. J. Ernsts Sølvvarefabrik i Assens. Fyn.
Frankeringen afstemplet (annulleret) med TMS-stempel Nr.17 / 2 1928 – 32 – 36 – 40 / København OMK
Kilder:
TMS Danske Tekstmaskinstempler: 1924 – 1997 v/ Jan Bendix. Forlaget Skilling. Skibby
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 10 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Bagsiden af brevkortet med en anmodning, meget høfligt, men ikke til at misforstå! Og med Højagtelse
HUGO GRÜN & CO.