Hermed fornøjelsen. at præsentere: To pragtfulde forsendelser fra vekselererfirmaet I. M. Levin & Co. København. Et  rekommanderet brev, og et værdibrev (pengebrev)!

Oversigt over Afa-numre fundet perforeret til dato med det pågældende perfinnummer.

 

En dejlig perfin postforsendelse, et rekommanderet brev, om end lidt skadet af tidens tand, fra forne tider, her Aargang 1913, men flot alligevel.
Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 73, 35 øre orange, 1913. Christian X, perforeret med perfinbillede: I M / L, Perfinnummer I 10, tilhørende firmaet I. M. Levin & Co. Østergade 3. København K.
Påsat rekommanderings etiket R, København K (Brevpostkontoret) Nr. 6. Afstemplet med brotypestempel: Nr. 63. BRO III-2. Brugsperiode: 16.10.1913 – 08.06.1917.
Afsendt fra København til Herr. Fr. Von Hedemann. 146. Holland Rd Kensington. London, den 15.12. 1913 med ankomst dertil to dage efter den 17.12. 1913.
Takst: Udlandsporto: For forsendelse af breve til udlandet, her London. England i perioden: 1.7.1875 – 1.7. 1919. i 1. Vægtklasse 0 – 15 gr var portoen: 20 øre.
Rek-gebyr: I perioden: 1.10.1902 – 1.7.1920: 15 øre.
Porto i alt: 35 øre.
Kilder:
Danske Breve 1851 – 1979, Bind 1, v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Københavns poststempler SKILLING v/ Jan Bendix.
Afa: Danmarks Frimærkekatalog 2019.

 

Bagsiden af postforsendelse (rekommanderet brev) med ankomststemplet fra London og Laksegls lukkeanordningen med navnetrækket I. M. / L heri I. M. Levin & Co.

 

Værdi forsendelse (pengebrev) Aargang 1911: Indlagt som det fremgår med Kr. 2550,- frankeret med Afa-Nr. 55, 10 øre rød, og Afa-Nr. 57, 25 øre Sepiabrun, 1907. Frederik VIII begge perforeret med perfinbillede: I M / L, perfinnummer: I 10, tilhørende firmaet I. M. Levin & Co. Østergade 3. København K.
Afstemplet med brotypestempel: Nr. 26. BRO Ia-1. Brugsperiode: 11.05.1894 – 02.06.1912. (Stempel 26 får fjernet K`et og anvendes derefter ved pengepostkontoret) (stempel Nr.1)
Påsættes violet etiket (København K / Penge- og Pakkep. 17) og afsendes den 7.6. 1911 til Bidstrup Godskontor. Roskilde med ankomst dertil samme dag som det fremgår af ankomststempet: Brotypestempel: Roskilde: BRO Ia-2. Brugsperiode: 16.3.1907 – 23.12. 1916.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i perioden: 1.7.1875 – 1.7. 1919. i 1. Vægtklasse 0 – 15 gr, her til Roskilde var portoen: 10 øre.
Gebyr / Værdiporto: I perioden: 1.7. 1908 – 1.7.1919: 25 øre.
Porto i alt: 35 øre.
Kilder:
Danske Breve 1851 – 1979, Bind 1, v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Danmarks Poststempler V/ Vagn Jensen. 2002.
Afa: Danmarks Frimærkekatalog 2019

 

Bagsiden af Værdi forsendelse (pengebrevet) med ankomststemplet Roskilde og de to Laksegls lukkeanordninger med navnetræk i begge med I. M. / L heri I. M. Levin & Co.

Historien om vekselererfirmaet I. M. Levin

Ad. J. Levin, Adolph Joseph Levin, 30.6..1842-1.5.1918, vekselerer, bankier. Født i Kbh. (Mos.), død sst., begravet sst. (Mos. Vestre). L. fik hele sin uddannelse i sit fædrene firma J. M. Levin & Co. på Østergade stiftet 1836 af J. M. Levin og Isaac Wulff Heyman; sidstnævnte udtrådte 1848. Allerede i L.s læreår omfattede virksomheden alle den tids vekselerer- og bankierforretninger, og at firmaet hurtigt opnåede en gunstig placering fremgik af at det tidligt blev vekselerer for hoffet og civillisten. 1874 trak J. M. Levin sig tilbage, hvorefter firmaet blev overtaget af L. som eneindehaver indtil han 1887 optog sin bror Martin Joseph Fridericia Levin (1857-1934) som medindehaver. I L.s mere end 30-årige virke tog firmaet et betydeligt opsving, og navnlig arbitrage- og emissionsforretningerne blev udviklet i langt større grad end tidligere. Firmaet fik således etableret mange forbindelser med betydende banker og bankiers i de ledende kreditorlande og gjorde ved a metà forretninger navnlig med private bankiers i Tyskland, Frankrig samt Holland, store arbitrageforretninger især i de danske obligationer og senere også i aktier i DFDS. Sidst i århundredet blev også emissionsvirksomheden et betydeligt virkefelt, og firmaet blev stifter af flere aktieselskaber inden for industrien som fx M. J. Ballins Sønner, Hørsholm Klædefabrik og Jens Villadsens Fabriker. I øvrigt var det som medstifter eller garant med i næsten alle dette tidsrums emissioner gennem banker eller bankiers. I mange år stod L. i et venskabeligt forhold til C. F. Tietgen, men efter dennes tilbagetræden fra Privatbanken blev forbindelsen med Landmandsbanken væsentlig mere intim på grund af det gode forhold der altid havde bestået mellem Isak Glückstadt og L. Da L. 1907 trak sig ud af firmaet hørte det til Kbh.s største inden for sin branche. Fra midten af 80erne havde det været privatbankier for kronprins Frederik, og efter dennes død som konge 1912 fortsatte det hermed for enkedronningen. Ud over sin forretningsvirksomhed interesserede L. sig meget for det jødiske trossamfund; han var således 1887-1907 næstformand i Mosaisk trossamfunds repræsentantskab. – Ved L.s udtræden indtrådte brorsønnen Johan Martin Levin (1877-1959) og ledede det, indtil det 1922 i forbindelse med rekonstruktionen af Landmandsbanken trådte i likvidation.

Familie
Forældre: vekselerer Joseph Marcus L. (1807-86) og Frederikke Weel (1808-94). Ugift. Udnævnelser:  R. 1906. Ikonografi:  Foto. Bibliografi: Josef Fischer: Slægten Levin-Fridericia, 1916. Ove Krak: Oanm.s ældste forretninger, 1915 166. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kilder: Dansk Biografisk Leksikon: Artikelinfo: SKREVET AF: Jens Vestberg

PUBLICERET PÅ NETTET 18. juli 2011, se al aktivitet
BEGRÆNSET ANVENDELSE. Citere eller anvende?

Bragt med tilladelse med henvisning til kilden, hvilket hermed er gjort.

Jan Krolak. 10. oktober 2020