Indledning

Det er jo nærmest ærefrygtindgydende, at sidde med to gamle kuverter fra en for længst forgangen virksomhed, her J. H. Ruben. København.
Tænk bare, to kuverter hver især over hundrede år gammel, fra henholdsvis 1. februar 1901 og 13. juli 1905.
I min verden to pæne forsendelser alderen taget i betragtning. Det er ikke alle kuverter der tager sig så pæne ud efter så mange år.
Begge forsendelser er som det fremgår afsendt fra Kjøbenhavn til samme modtager Herr. Chr. P. Holm, Nexø. Bornholm.
Bemærk i øvrigt brugen af bogstaverne J og I, i navnet på de to kuverter. Bogstavet J er blot en anden form for I, og omvendt..

J.H. Rubens Fabrik på Rolighedsvej. Kilde: Samlingens navn: Frederiksberg Stadsarkiv / Licens: Public Domain

Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfinnummer J 11

 

Lad os lægge ud med forsendelsen fra 1. februar 1901. Denne er påsat Afa-Nr. 25B, 8 øre grå / rød sept. 1895 / 1895-1901. Tofarvede øremærker, grovtakket perforeret med perfinbilledet J.H.R. Perfinnummer J11, afstemplet med brotypestempel: Type: BRO 1a-1 (svært at se). Brugsperiode: 09.01. 1897 – 08.06. 1906.
Afsendt fra Kjøbenhavn den 1. februar 1901, til modtager Herr. Chr. P. Holm, Nexø. Bornholm med ankomst dertil dagen efter den 2. 2. 01.
Ankomststempel: Type: BRO 1a-1. Brugsperiode: 25.1. 1892 – 28.4. 1919.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 250 gr i perioden: 1.1. 1875 – 1.10. 1902: 8 øre.
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix

 

Ankomststempel: Type: BRO 1a-1. Brugsperiode: 25.1. 1892 – 28.4. 1919.

 

Forsendelsen fra 12. juli 1905 er postalt anderledes, ikke meget, kun lidt. Kun 2 øres forskel. Her kuverten påsat Afa-Nr. 47, 10 øre rød nov.. 1904 / 1904-05. Christian IX, også perforeret med perfinbilledet J.H.R. Perfinnummer J11, men her afstemplet med brotypestempel: Type: BRO 1a-7. Brugsperiode: 18.10. 1904 – 23.12. 1908.
Afsendt fra Kjøbenhavn den 12. juli 1905, til modtager Herr. Chr. P. Holm, Nexø. Bornholm med ankomst dertil dagen efter den 13. 7. 05.
Ankomststempel: Type: BRO 1a-1. Brugsperiode: 25.1. 1892 – 28.4. 1919.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 250 gr i perioden: 1.10. 1902 – 1.7. 1919: 10 øre.
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix

Ankomststempel: Type: BRO 1a-1. Brugsperiode: 25.1. 1892 – 28.4. 1919.

 

Firmahistorien

Kilde: Wikipedia

Er disse kuverter interessante så er historien om virksomheden J. H. Ruben. Kjøbenhavn det ikke mindre, men læs selv. Tryk her: