To interessante forsendelser

Som skrevet står, to interessante forsendelser, her fra virksomheden Jm. STUHR AKTIESELSKAB. AALBORG, hver for sig interessante med hensyn til afstemplingen, den ene forsendelse med klichestemplet ”KØB DANSKE VARER” der fortæller en historie om denne reklamekliche, og den anden forsendelse afstemplet med et ”Jernbanebureaustempel” og afsendt ”EXPRÉS.

Afa-numre fundet perforeret til dato på det pågældende perfinnummer J 26

 

Som det fremgår af førstnævnte forsendelse vist her ovenover, er denne frankeret med Afa-Nr. 169, 15 øre, rød, 1927. 1. januar. Karavelmærker bogtryk. Dette perforeret med perfinbilledet Jm.S perfinnummer J 26.
Endvidere påsat julemærke: Julen 1927. Desværre er julemærket ikke perforeret med perfin.
Forsendelsen helstemplingsannulleret med helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post. Stempeltype: Tp. Sp. Bro V. Driftsperiode: ca. 19.05. 1927 – 28.06. 1929.
Efterfølgende afsendt fra Aalborg den 23.12. 1927, med destination til Hr. Overmontør C. Aug. Justesen, Jm. Stuhr A/S. Sæby.
Kilder:
Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde. Side 90.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021
Takst: Landsporto for brevforsendelser var i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 15 øre.
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster bind 1

 

Forhistorien om Helstemplingsmaskiner med reklameklicher fortalt af forfatteren Flemming Hansen. 

Indledning
Fra arkivalierne omkring marts 1924 henvises til et samarbejde mellem Landsforeningen og Generaldirektoratet for Postvæsenet, hvor der gives tilsagn om, at reklamering for dansk arbejde muligvis kunne arrangeres ved indsættelse af tekstklicheer i nogle af stempelvalserne for den afgående post ved kontorernes halv og helstemplingsmaskiner.

Til helstemplingsvalserne, der er bestilt hos firma Sylbe & Pondorf, bliver slutresultatet efter mange forhandlinger, at der hos gravør Danielsen den 10. maj 1926 bestilles de nødvendige tekst klichér. I det københavnske lokal-porto-område blev det helstemplingsmaskinerne i distrikterne C, Ø, N, og K 1, der fik tildelt klicheerne:

Uden at gå for dybt i sagen bliver der fra nogle Importører af udenlandske varer protesteret mod anbringelse af denne reklame på deres forsendelser, da den strider mod deres interesser. Efter en Østerlandsrets dom den 13. november returneres reklameklicheerne fra de implicerede kontorer til Generaldirektoratet. Den 19. maj 1927 tilbagesendes indenfor lokalområdet tre af de fire indsendte stempelvalser med tekstkliche ”KØB DANSK ARBEJDE”.

Ovenstående er grunden til de to driftsperioder, hvor man som stempelsamler bør have aftryk fra begge perioder.

*******************************************

 

Om helstemplingsannullering med reklameklicher ”KØB DANSKE VARER”

At forsendelsen er helstemplingsannulleret med helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” her i Aalborg, er der i sig selv ikke noget bemærkelsesværdigt ved!

Det der er bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng er, at denne Aalborg helstemplingsmaskine har en reklamekliche ”KØB DANSKE VARER” indsat i sin stempelvalse, – en reklamekliche af nøjagtig samme type og udseende som de reklameklicher ”KØB DANSKE VARER” indsat i de helstemplingsmaskiners stempelvalse tildelt de københavnske lokal-porto-områder: C, Ø, N, og K 1: / C: Christianshavns Postkontor. / Ø: Østerbro Postkontor. / N: Nørrebro Postkontor. / og K 1 Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)

Hvordan det hænger sammen, at der befinder sig en reklamekliche ”KØB DANSKE VARER” indsat i denne Aalborg helstemplingsmaskines stempelvalse får vi nok aldrig opklaret, men en forklaring herpå kunne være, at det er den ene af de i alt fire reklameklicher ”KØB DANSK ARBEJDE” der efter en Østerlandsrets dom den 13. november 1926. i første omgang først returneres fra de københavnske Post-porto-kontorer: C, Ø, N, og K 1: C: Christianshavns Postkontor. / Ø: Østerbro Postkontor. / N: Nørrebro Postkontor. / og K 1: Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I) tilbage til Generaldirektoratet grundet store protester fra Importører af udenlandske varer mod anbringelse af denne reklame på deres forsendelser, da denne strider mod Deres interesser, – for dernæst, igen året den 19. maj 1927, Ca. 7 måneder efter at tilbagesende reklameklicheerne til tre af de fire implicerede Post-porto-kontorer indenfor lokalområdet til genindsætning i helstemplingsmaskinernes stempelvalser, – (og måske, – måske ikke), den fjerde og sidste reklamekliche til Aalborg til indsætning i stempelvalsen i den helstemplingsmaskinen stående på Aalborg Postkontor?

Vi ved det ikke med sikkerhed, men der er noget der tyder på, at det faktisk forholder sig sådan for går man ned i detaljerne omkring de ca. driftsperioder, og der læser det der står udførligt beskrevet under hver enkelt illustration om stemplerne med reklameklicheerne fremvist i Flemming Hansens bog ” HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde”, – er der især en driftsperiode der skiller sig markant ud, og det er driftsperioden for bogstav C: Christianshavns Postkontor for under illustrationen af stemplet med reklameklicheen ”KØB DANSKE VARER” brugt på dette postkontor står der kun én driftsperiode beskrevet: Driftsperioden ca.: 210626 – 13.11.26.

Dette fortæller, at denne reklamekliche kun er brugt i denne ene driftsperiode, – hvilket passer meget godt sammen med datoen for returneringen til Generaldirektoratet efter Østerlandsrets dom den 13. november 1926, og den efterfølgende tilbagesendelse af reklameklichen den 19. maj 1927, – blot ikke til C.: Christianshavns Postkontor, men derimod til Aalborg til indsættelse i stempelvalsen i den helstemplingsmaskine stående på Aalborg Postkontor, og taget i brug der, – hvilket også passer meget godt med datoen den 23.12.27, afstemplet på viste forsendelse her i artiklen.

At det er denne reklamekliche der sendes til indsætning i stempelvalsen i helstemplingsmaskinen stående på Aalborg Postkontor bestyrkes yderligere af den kendsgerning, at de andre tre reklameklicher der sendes tilbage til genindsætning i stempelvalserne i de tre tilbageværende implicerede Postkontorers helstemplingsmaskiner i Københavns Lokalområde, her: Ø: Østerbro Postkontor. / N: Nørrebro Postkontor / og K I: Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)
har to driftsperioder, – modsat som nævnt: C: Christianshavns Postkontor, der kun har én driftsperiode.
Denne kendsgerning fortæller, at reklameklicheen brugt ved Christianshavns Postkontor kun har været brugt én gang, – og at det var før denne blev returneret tilbage til Generaldirektoratet.

Om jeg har ret i denne min forklaring, om det forholder sig sådan, – at denne, – denne ene reklamekliche af disse, I alt fire reklameklicher ”KØB DANSKE VARER” sendes til Aalborg til indsætning i stempelvalsen i helstemplingsmaskinen stående på Aalborg Postkontor, – samtidig med at de tre andre reklameklicher den 19. maj 1927, sendes tilbage til de tre andre af de implicerede Post-porto-kontorer skal være usagt!

Og så slutter vi af med at beskrive og vise illustrationerne af de fire omtalte reklameklicher indsat i stempelvalserne i helstempelmaskinerne stående på de ovenover nævnte implicerede københavnske Post-porto-kontorer:

Christianshavns Postkontor

Christianshavns Postkontor
Bemærk datoen i selve stemplet den 20.2.26. med reklameklicheen ”KØB DANSKE VARER” i viste illustration fra Christianshavns Postkontors helstemplingsmaskine. Bemærk her, at der kun er én Driftsperiode noteret: Driftsperioden ca.: 210626 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Derefter den 19. maj 1927, igen frigivet herfra og – formentlig sendt til Aalborg Postkontor og indsat i helstemplingsmaskinen der?

Nørrebro Postkontor

Nørrebro Postkontor
Bemærk her, at det er den samme dato, datoen den 20.2.26. i stemplet med reklameklicheen ”KØB DANSKE VARER” i viste illustration fra Nørrebro Postkontors helstemplingsmaskine som i stemplet fra Christianshavns Postkontors helstemplingsmaskine.
Bemærk også, at her i illustrationen er der to Driftsperioder noteret: Førstnævnte driftsperiode er her lidt anderledes, her er førstedatoen: Driftsperiode Ca. 070626 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Den sidstnævnte noteret Driftsperiode Ca.: 190527 – 270930, er efter tilbagesendelsen fra Generaldirektoratet den 19. maj 1927.

 

Før vi går videre
Hvorfor de to Postkontorer: Christianshavns Postkontor og Nørrebro Postkontor er afstemplet med den samme dato den 20.2.26 har undertegnede ingen forklaring på, og ej heller skriver forfatteren Flemming Hansen noget herom i sin bog ” HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde”, men undertegnede vil ikke udelukke den mulighed, at det måske er tilfældige valgte stempel datoer ved prøvestemplinger foretaget af gravør Danielsen indsat i de helstemplingsvalser leveret af Sylbe & Pondorf som forfatteren har fået foretaget kopier af (sådan som undertegnede har forstået det) efter sine mange besøg i ”Dansk Post- og Telegrafmuseums arkiver med uvurderlig hjælp fra daværende Overinspektør Erik Jensen, før leveringen af reklameklicheerne?

Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)

Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)
Bemærk her, at der også her i illustrationen er to Driftsperioder noteret: Førstnævnte driftsperiode er også her lidt anderledes end i de foregående illustrationer, her er førstedatoen: Driftsperiode Ca. 100526 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Den sidstnævnte noteret Driftsperiode Ca.: 190527 – 260329, er efter tilbagesendelsen fra Generaldirektoratet den 19. maj 1927.

 

 Østerbro Postkontor.

Østerbro Postkontor.
Bemærk her, at der også her i illustrationen er to Driftsperioder noteret: Førstnævnte driftsperiode er også her lidt anderledes end i de foregående illustrationer, her er førstedatoen: Driftsperiode Ca. 070626 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Den sidstnævnte noteret Driftsperiode Ca.: 190527 – 280629, er efter tilbagesendelsen fra Generaldirektoratet den 19. maj 1927.

Artiklen visende illustrationer skrevet med inspiration fra kilden: Bogen om helstempling v/ Flemming Hansen “HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde”

Undertegnede Jan Krolak. Den 16. april 2021. God fornøjelse!

 

EXPRESFORSENDELSEN

Var førstnævnte forsendelse interessant, er denne det ikke mindre med hensyn til afstemplingen. Som det fremgår er det en ”Expres” forsendelse, (her påsat ”EXPRES” etiket J. Form. Nr.28 (1. 1. 22). Forsendelsen frankeret med 3 stk. Afa-Nr. 169, 15 øre, rød, 1927. 1. januar. Karavelmærker bogtryk og 1.stk. Afa-Nr. 124, 10 øre grøn, 1. oktober 1921. 1921 – 22. Bølgelinietype. Alle perforeret med perfinbillede Jm. S, perfinnummer J 26.
Som det især fremgår er forsendelsen afstemplet med ”Bureau stempel: Fredericia- * Aalborg * BRO IIe-5. Brugsperiode: 18.11. 1914 – 16.7. 1927.
Afsendt som ”Expres forsendelse” den 24.4.1928, til Fru Konsulinden Elisabeth Stuhr. Damehotellet. Gammel Mønt 1, København K. Im. Stuhr hed i daglig omtale konsul Stuhr, da han var argentinsk vicekonsul.
Bragt ud med anden ombæring som det fremgår af stemplet på bagsiden af for forsendelsen: 2 OMB dagen efter den 25.4. 1928. Ombæringsstempel: BRO Vi. Brugsperiode: 27.01. 1920 – 20.09. 1931.

 

Bagsiden kuverten med Ombæringsstempel: BRO Vi. København K. Brugsperiode: 27.01. 1920 – 20.09. 1931. Bemærk: Prægetryk, et segl i oval med inskriptionen ” VICE CONSULADO DE LA REPUBLICA ARGENTINA * AALBORG * som viser, at Jm. Stuhr er Vicekonsul for landet Argentina. Under seglet navnet Jm. Stuhr.
Kilder:
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster bind 1
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog Jernbane bureauerne / Bind 6
Takst: Landsporto for brevforsendelser i 1. Vægtklasse 0 – 50 gr i Perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 15 øre.
Expresgebyr for Expresbreve i perioden 1.10. 1923 – 1.7. 1946: 40 øre.
I alt: 55 øre
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021

Om virksomheden Jm. Stuhr
Om virksomheden Jm. Stuhr kan man mange steder læse, eksempel vis som her på ”Wikipedia”, at Aalborg Værft blev grundlagt i året 1912, under navnet Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri af Immanuel Stuhr og Peter Philip Stuhr, og var en udbygning af faderens virksomhed, men begyndte i 1919 at bygge skibskedler.
Endvidere fremgår det at disse to forretningsområder skiltes ad og blev til henholdsvis Aalborg Værft og Aalborg Boilers.

Supplerende historiske oplysninger
I Greens- Fonds & Aktier Aargang 1923. Bind 2, side 198, kan man læse følgende om virksomheden Jm. Stuhr, Aalborg, vedrørende Vedtægter af 9. april og 28. september 1918.
Selskabet Formaal: Handel og Fabrikation samt installation og efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse dermed beslægtede Virksomheder. Selskabet overtog ved stiftelsen Jm. Stuhr´s Forretning i elektrisk Installation samt Cykle-, Automobil- og dermed beslægtede Brancher med tilhørende fast ejendom. Selskabet ejer ejendommen Danmarksgade 14 – 16 og Kristiansgade 7, Matr. Nr. 502b. Adm. Direktør Jm. Stuhr.
Kilde: Greens- Fonds & Aktier Aargang 1929. Bind 2, side 198,

Likvidation
I Greens- Fonds & Aktier Aargang 1929. Bind 2, side 126, kan man læse følgende meddelelse om virksomheden: Jm. Stuhr, Aalborg i likvidation. Citat: Jm. Stuhr, Aalborg: (jfr. 1926-Udg. II Pag. 184). I april 1928 traadte Selskabet i Likvidation med Landsretssagfører Einer Hoppe og Bankdirektør P. Boetius som Likvidatorer. (Proklama udløb 7. januar 1929). Citat slut.
Kilde: Greens- Fonds & Aktier Aargang 1929. Bind 2, side 126,

Af andre relevante historiske oplysninger skal her anføres
Fra 1937 og frem til værftets lukning i 1988 var værftet ejet af J. Lauritzen under navnet Aalborg Værft A/S.
Inden da hed værftet Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri 1912-1922. Aalborg Skibsværft 1922-1927 og Aalborg Maskin- og Skibsbyggeri 1927-1937.
Kilde: Wikipedia

Det sidste der står tilbage
Det sidste der står tilbage, at få oplyst noget om, noget som desværre ikke, er med i første afsnit om virksomheden, det er, hvad faderens virksomhed beskæftigede sig med. Det er ikke blevet oplyst! Historien: Læs herunder:

P. PH. Stuhr
Maskinfabrik- og Skibsbyggeri. P. Ph. Stuhr (også Peter Philip Stuhr). (f. 1812 i Aalborg, d. 1858) nedsatte sig i 1837 som Smed i Aalborg. Sønnen, Carl Christopher Stuhr fortsatte virksomheden indtil den i 1901 overgik til hans Sønner, P. Ph. Stuhr /f. 1877) og Immanuel Stuhr (f.1879), der indførte fabriksmæssig Drift- og Skibsbyggeri.
Kilde: ”KRAK´ Danmarks Ældste Forretninger årgang 1915. Provinserne: Aalborg: Side 310.

God fornøjelse Jan Krolak. Den 16. april 2021