Læs firmaets historie: Tryk her:

Afa-numre fundet perforeret til dags dato i det pågældende perfin-nummer

 

Indledning

Man kommer ikke uden om, at der indenfor i den perfine verden af breve osv, findes mange interessante forsendelsestyper heriblandt kuverter der på forsiden fortæller hvad det pågældende firma beskæftiger sig med, / handler med af varer, og hvorhen i Danmark og i udlandet eksempelvis til Belgien som vist på adressekortet i artiklen og til Frankrig disse sendes.

Et af disse firmaer / forretning der på deres kuverters forside oplyser hvad det beskæftiger sig med er firmaet Jul. Gjellerups Boghandel, brugeren af perfinbilledet G 3.

Det interessante her for perfinsamlerne er også den oplysning, at firmaet er opdelt i to afdelinger:
1) En Boghandel med teknisk og videnskabelig Litteratur som speciale, og 2) et Forlag, der især har udgivet Skolebøger og videnskabelige lærebøger hvilket tydeligt fremhæves på de efterfølgende viste kuverters forside, at udover forretningen er en almindelig boghandel, også er en ”International Teknisk og Videnskabelig Boghandel” (International Technical And Scientific Booksellers) der handler med teknisk litteratur.
Dette symboliseret ved visende et billede af en Atomkerne påtrykt kuverten stående over firmanavnet. Herunder:

Her forsendelsen med Atomkernen stående over firmanavnet påsat Afa-Nr. 461, 60 øre rød, 1967, perforeret med perfinbillede G, perfinnummer G 3, afstemplet med Dansk Tekst Maskinstempel: Kliché-stempel 4, (København OMK) nummer 80. København OMK.24, Brugsperiode: 1964,68. Som det fremgår, er selve Klichestemplet ikke medtaget uvist hvorfor. Forsendelsen afsendt den 11. september 1968 til Samson Transport Cp. Att.: Hr. Arne Jensen. Amalie 43, 1256 K.
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 20 gr i perioden: 3.7. 1967 – 1.7. 1971: 60 øre.
Kilder.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix. Årgang 2019
Afa-Nr. Danmark Frimærkekatalog. Årgang 2019
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/Jan Bendix, Forlaget Skilling. Skibby

 

Yderligere, at få den oplysning, at firmaet er opdelt i to afdelinger bringer tanken videre og her tænkes specifikt på de to perfinbilleder i opslagsværket ”Danske perfiner For den seriøse samler” 1) perfinbilledet G 2, registreret brugt i København, men uden brugernavn med en meget kort brugsperiode: 06.1961 – 03. 1962, og 2) perfinbilledet G 3, registreret brugt i København, brugernavn: Jul. Gjellerups Boghandel med en brugsperiode: 01.1956 – 06. 1971, to perfinbilleder som umiddelbart ikke har noget at gøre med hinanden, sådan da, men tager man to frimærker med disse to perfinbilleder perforeret heri og lægger dem oven på hinanden, så passer disse næsten for godt sammen, men kun næsten for der er små forskydninger, meget små i perforeringshullerne- og så kommer tanken:
Er det en 2-sæts perforator med to vellignende perfinbilleder vi har med at gøre her, baseret på at firmaet har haft to afdelinger – hvoraf det ene nålesæt sidenhen er fjernet?
Eller har firmaet haft to perforatorer, – en perforator i hver sin afdeling med hvert sit enkelte nålesæt? Tænk over det!

Herunder de to perfinbilleder til sammenligning

Afa-numre fundet perforeret til dags dato i det pågældende perfin-nummer. G 2.
Blot medtaget her for at påvise, at de samme Afa-numre også er fundet perforeret med perfinbilledet G, Perfinnummer G 3 som vist i skema-oversigten i indledningen til artiklen.

 

Den næstesidste i rækken af kuverter, en rudekuvert, der desværre ikke kan fortæller os noget om hvem modtageren er, og hvorpå der endnu en gang på trykt skrift, på engelsk, gøres opmærksom på som skrevet står, at firmaet er en international boghandel der handler med teknisk og videnskabelig litteratur som speciale.

Forsendelsen påsat Afa-Nr. 454, 25 øre grøn 1967, og Afa-Nr. 246, vinrød type II 1938. Begge perforeret med perfinbillede G, perfinnummer G 3. Afstemplet med Dansk Tekst Maskinstempel: Kliché-stempel 3., nummer 26. 1968. København k 1. Afsendt den 16. september 1968. Formentlig sendt som tryksag.
Takst. Tryksager, landsporto i 1. vægtklasse o – 50 gr 3.7. 1967 – 1.7. 1971, vurderet ud fra den påsatte porto på 30 øre
Kilder.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix. Årgang 2019
Afa-Nr. Danmark Frimærkekatalog. Årgang 2019
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/Jan Bendix, Forlaget Skilling. Skibby.

 

Den sidste i rækken af kuverter vist herunder er som det fremgår fra ”Bogladen med Fagbøger” fra det man kan kalde den almindelige boghandel som forfattere opfatter det, afdelingen der står for handelen med skolebøger etc.

Forsendelsen er som der fremgår påsat Afa-Nr. 339, mørkblå, type III 1952-53, perforeret med perfinbillede G, perfinnummer G 3. Afstemplet med Dansk Tekst Maskinstempel: Kliché-stempel 5. nummer 59. 1957. København OMK. 8.
Afsendt 1.4. 1957 med destination til: Eyrolles, Editeur, 61 Boulevard Saint-Germann. Paris V. Frankrig
Porto, Takst ifølge: Øvrige udland. Breve og Postkort (tidlige brevkort) Verdenspostunionen. For brev sendt til udlandet her Frankrig i 1. vægtklasse o – 20 gr i perioden: 1.7. 1952 – 15.5. 1965: 60 øre
Kilder. Danske Breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff
Afa-Nr. Danmark Frimærkekatalog. Årgang 2019
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/Jan Bendix, Forlaget Skilling. Skibby.

 

Adressekort til udlandet

Adressekort / pakkepost forsendelser fra Danmark til udlandet, har jo altid haft samlernes bevågenhed, specielt, og især for os perfinsamlere har de stor bevågenhed, det tør jeg vist godt påstå, ikke mindst frankeringsmæssigt set i lyset af hvis frimærkerne er perforeret med afsenders, et firmas perfinbillede som det er her vist på denne forsendelse, et adressekort påsat 3. stk. Afa-Nr. 294, 2. Kr. rød. 1. Stk. Afa-Nr.432, 50 øre, rød, og 1. Stk. Afa-Nr.430, 25 øre, lysgrøn, som tilsammen udgør beløbet i alt: Kr.6,75 for forsendelsen, hvor alle frimærker er perforeret med perfinbilledet G. Perfinnummer G 3, tilhørende firmaet Jul. Gjellerups Boghandels / International Teknisk og Videnskabelig Boghandel (International Technical And Scientific Booksellers) med adresse Sølvgade 87. København K.

Som det fremgår af adressekortet, så er der afsendt en pakke på 3,3 kg fra København til som afstemplingen viser den 27.06.66, med destination til Hr. Reinhold Europe, Avenue Manix. Brussel. Belgien.
Indleveret på Indleveringspostkontor K 40. Sølvgade 90. Afstemplet her som stemplet viser med brotype: BRO Vd. Brugsperiode: 30. 07.1957 – 03. 07. 1970.
Pakkeportotakst: For forsendelse af pakke på 3-5 kg. fra Danmark til Belgien kostede i perioden 1.7. 1965 – 1.7. 1968: Kr.6,75.
Om pakken er sendt via Tyskland er desværre ikke noteret i rubrikken ”Rute” men forsendelse portoen passer med det anførte beløb som beskrevet: Kr. 6,75.
Kilder:
Dansk Pakkepost til udlandet – En håndbog v/ Ib Krarup Rasmussen
Københavns Poststempler SKILLING v/ Jan Bendix
Afa-numre: Danmark Frimærkekatalog årgang 2019

 

Bagsiden af adressekorter hvorpå der øverste er kvitteret for modtagelsen af pakken (modtageren kvittering).
Her markeret: c) Bemærk her, at det er ordinær befordring der er understreget i stedet for luftpostbefordring som det burde have været ifølge afsnit 2) hvorom man kan læse til venstre her på bagsiden.
Nederst til højre Jul. Gjellerups stempel og underskrift.

 

Her til sidst: Forfatteren modtager gerne kommentarer til artiklen vedrørende sammenligningen af de to perfinbilleder: G 2 og G 3.

Det sidste: Er der en samler der ligger inde med dokumentationen på perfinbilledet G 2? Hvis der er vil forfatteren meget gerne vise den her i artiklen. Naturlifvis med kildeangivelse såfremt dette måtte ønske.. Send til mail-adresse: hanne-jan@comxnet.dk

På forhånd tak og god fornøjelse med at læse artiklen.

Med venlig hilsen

Jan Krolak