HISTORIEN

Kirkens Korshærs grundlægger er sognepræst H.P. Mollerup. Han havde som sømandspræst i Hull oplevet Church Army’s arbejde i slumkvartererne og ønskede at starte noget lignende op i Danmark. Under en aftengudstjeneste i Frihavnskirken i København i oktober 1912 grundlagde Hans Peter Mollerup Kirkens Korshær i fællesskab med 11 ligesindede. Formålet var dengang som nu at hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro.

RODFÆSTET I DEN KRISTNE TRO

Den nystiftede organisation begyndte sit arbejde med at holde møder på datidens beværtninger med overnatningsmuligheder og i Københavns gader. Den evangeliske forkyndelse var det væsentlige i de første år, og Kirkens Korshær var tæt forbundet med Indre Mission. Der blev oprettet små missionsstationer, hvor man kunne give omsorg til den enkelte, der blev holdt gudstjenester, og man opsøgte de prostituerede og hjemløse.

TIL STEDE I HELE LANDET I DAG

Kirkens Korshær gik i 1929 fra at være en Københavns indre missionsk hjælpeorganisation, til at være en landsdækkende selvstændig bevægelse inden for rammerne af den danske folkekirke, som også stillede korshærspræster til rådighed til arbejdet.

I takt med samfundets forandring har Kirkens Korshær bevæget sig ind på stadig nye arbejdsområder. Mens stofafhængige blev en ny del af Kirkens Korshærs brugergruppe i 60’erne og 70’erne, er arbejdssøgende migranter i dag et nyt område for organisationens arbejde.

I dag har Kirkens Korshær herberger, varmestuer og genbrugsbutikker i hele landet. Ønsket om at hjælpe samfundets mest udsatte har ikke forandret sig de sidste hundrede år.

Bragt med tilladelse af 24.04.2017 v/ Informationssekretær og Landssekretær Øst
Vibeke Lind / 
www.kirkenskorshaer.dk

 

Redaktionen siger hermed så mange tak til Vibeke Lind for tilladelse til at bringe historien om Kirkens Korshær her på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra en samler Klaus Johansen der mest gør i breve med posthornstempler har redaktionen modtaget dette perfinbrev med Kirkens Korshærs logo påtrykt herpå og med perfinbilledet K 29 K+K perforeret i frimærket, hvorefter som det fremgår af afstemplingen, er afsendt af Kirkens Korshær, fra København den 25. februar 1932 til Herr. Dr. Erboe, Overgade 62, Odense. (Her skal det lige indflettes, at det rigtige navn er Dr. Joseph Errboe).
Brevet er påsat Afa-nr. 169, 15 øre, rød som var landsporto for breve i 1. vægtklasse 0-50gr i perioden 1.1.1927 – 1.7.1940.

Kildehenvisning: Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff)
Brevet er afstemplet med ”Neutralt enkelt maskinstempel” type B – 1a, udstyret med 7 højrevendte bølgelinjer, 19mm høje, 1½mm i bølge højde, og 55mm i bølgelængde. Maskine er en IPS maskine model FLIER, leveret den 18.09. år 1930.
Kildehenvisning: ”Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.

 

OBS OBS

Fra Klaus Johansen lyder der dette budskab: Jeg vil meget gerne i kontakt med andre der deler den samme interesse for posthornsstempler på breve, men jeg vil bede de samlere der måtte ønske, der er interesseret i at komme i kontakt med mig desangående sende mig deres mail-adresse (adresser) til hjemmesiden her under kontaktformularen. Jeg vil derefter kontakte jer.

 

Redaktionen siger hermed så mange tak til Klaus Johansen for tilladelse til at vise brevet her på hjemmesiden.

 

Fra egen samling

   

 

 

 

 

 

Bagsiden af brevkortet her til højre viser at det er afsendt fra København den 16.10.1932 som det fremgår af stemplet som er et Tekst Maskinstempel noteret som Nr. 3 i kataloget TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997 udgivet på forlaget Skilling, Skibby, v/Jan Bendix brugt i årene 1930 og 1932. Brevkortet er en besked til Herr. Sognepræst Gregersen i Karlslunde Præstegaard pr. Taastrup.
Kilde: TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997 udgivet på forlaget Skilling, Skibby, v/Jan Bendix brugt i årene 1930 og 1932.
Brevkortet er påsat Afa-nr. 185, 10 øre, brun som var landsporto for Brevkort i 1. vægtklasse 0-50gr i perioden 1.1.1927 – 1.7.1940.
Kilde: Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.