Fra navn: Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank årgang 1895 – 1919 til navn: Københavns Diskontobank og Revisionsbank årgang 1924 / begge brugere af samme perfinbillede, perfinbilledet D, perfinnummer D 1.

 

LÆS HISTORIEN HEROM NEDERST PÅ SIDEN EFTER KUVERTERNE!

 

AFA-Numre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinbillede D 1

 

En rimelig nydelig perfin postforsendelse alderen taget i betragtning, 106 år gammel, Aargang 1914. Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 68, 5 øre grøn, 25. oktober 1913. CHISTIAN x, perforeret med perfinbillede: D. Perfinnummer D 1, brugt af Aktieselskab Kjøbenhavns Laane- og diskontobank København i årene 1895 – 1919. Fusion samme år 1919 med Revisionsbanken med navneskift til følge. (Læs historien herom nederst efter  sidste billede af kuverterne fra Københavns Diskontobank og Revisionsbank. Aktieselskab)
Afstemplet med fabrikat ”Sylbe & Pondorf” Helstemplingsmaskine (den ene ud af 3 stk. helstemplingsmaskiner indkøbt af det danske postvæsen den 1. oktober 1912) til brug for afgående post med datostempel: Type: Tp. SP.4H. * K * Bro. III. Driftsperiode ca.: 07.11. 1913 – 31.08. 1914. Figur: 16. 
Det skal her bemærkes, at ovennævnte datostempel: Type: Tp. SP.4H. * K * Bro.III, er en udslebet udgave af Type: Tp. SP. 4H. * K * Bro. II. Figur: 15. 
Således beskrevet af Flemming Hansen i dennes bog om: HELSTEMPLING 1904 1932 Københavns Lokalområde Siderne 27 og 28 heri. 
Forsendelsen afsendt lokalt i København fra Københavns Postkontor Kjøbenhavn K, den 20.5. 1914, til Herr. V.H. Meyer. Kronprinsensgade 1. K.
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i perioden 1.10.1902 – 1.1. 1919 i 1. Vægtklasse: 0 – 250 gr var portoen: 5 øre.
Kilder:
Flemming Hansen: Helstempling, 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2021
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix

 

Figur 16. Kilde: Fra forfatteren Flemming Hansens bog om “HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde side 28.

 

Figur 15. Kilde: Fra forfatteren Flemming Hansens bog om “HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde side 27.

 

En dejlig perfin postforsendelse, et rekommanderet brev, om end lidt skadet af tidens tand, fra forne tider, her Aargang 1922, men flot alligevel.
Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 116, 40 øre blå, 25. november 1921. Genforeningsmærker i ændrede farver perforeret med perfinbillede: D. Perfinnummer D 1, brugt af Aktieselskab Kjøbenhavns Laane- og diskontobank København fra år 1895 – 1919. Fusion samme år med Revisionsbanken med navneskift til følge til navnet Københavns Diskontobank og Revisionsbank. Aktieselskab. Brugt af denne bank frem til år 1924, hvor denne krakkede i kølvandet på Landmandsbankens krak.
Påstemplet ”REKOMMANDERET” / og påsat rekommanderings etiket R, København B (Banepostkontoret) (København B). Afstemplet med brotypestempel: Nr. 75. BRO Vb. Brugsperiode: 19. 12.1921 – 08.01. 1927.
Afsendt lokalt i København til A/S Københavns Brødfabriker. Ryesgade 27. N. Udbragt den efterfølgende dag den 28. 7. 1922 med første ombæring som det fremgår af ombæringstemplel:1OMB Nr. 44. Kjøbenhavn / 1 N. BRO IIIi-2. Brugsperiode: 02.04.1919 – 04.07. 1928.
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i perioden 1.3.1919 – 1.4. i 1. Vægtklasse: 0 – 50 gr var portoen: 10 øre.
Rek-gebyr: I perioden: 1.3.1921 – 1.4.1926: 30 øre.
Porto i alt: 40 øre.
Kilder:
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA: Danmark Frimærkekatalog 2021

 

Afsendt lokalt i København til A/S Københavns Brødfabriker. Ryesgade 27. N. Udbragt den følgende dag den 28. 7. 1922 i første ombæring som det fremgår af ombæringstemplet 1OMB Nr. 44. Kjøbenhavn / 1 N. BRO IIIi-2. Bemærk: Kuverten lukket med bankens segl. Her i papir.

HISTORIEN

Københavns Laane- og Diskontobank var en dansk bank i København, der blev grundlagt 14. februar 1895 og eksisterede til 1919, hvor den fusionerede med Revisionsbanken og blev til Københavns Diskontobank og Revisionsbank. Denne nye bank krakkede kun få år senere, i 1924, i kølvandet på Landmandsbankens krak.

Banken blev stiftet af Axel Heide med finansiering fra C.F. Tietgen, men Heide var kun direktør for banken i et års tid, for 1. januar 1897 blev han hentet til Privatbanken for at erstatte netop Tietgen. 1. juni 1895 begyndte banken sin virksomhed. Dens formål blev beskrevet som “Yderligere at lette og befordre Pengeomsætningen navnlig for Mellemstanden i København, Frederiksberg og omliggende Birker, udføre al Bankforretning og modtage almindelige Indskud, der foruden almindelig Rente tildeles en Præmie eller Bonus af Bankens årlige Fortjeneste. I Bankvirksomheden vil Hovedvægten blive lagt paa Køb og Salg af Veksler, Obligationer og Aktier, Lån paa Værdipapirer mod Pant og Kaution samt Lån i sunde Byggeforetagender.

Den stiftende aktiekapital var 2 mio. kr., senere hævet til først 4 mio. og derpå 6. mio. kr. Bankrådet bestod af 8-14 medlemmer.

Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank etablerede i 1906 sit hovedsæde i en ny bygning på Amagertorv 24 /  Vimmelskaftet 39, som var tegnet af Axel Berg og opført 1904-06 i fire etager nationalromantisk stil. Bygningen optager en halv karré mellem Amagertorv, Klosterstræde og Valkendorfsgade. Bygningen i røde mursten og granit har et gårdsrum, der er åbent mod Klosterstræde, og krones af et kobbertag. Banken havde filialer på Nørrebrogade 26 og i Hellerup.

 PS.: Her skal det lige indflettes, at udover disse to ovennævnte filialer havde banken også filialer: Nørrebrogade 175, Bredgade 77, Østerbrogade 29 (Trianglen), Strandvej 1, Islands Brygge 3, Vesterbrogade 41 B, Rolighedsvej 2, Strandvej 96, og Haabets Allé (Brønshøj).

Kilde: Greens Fonds- og Aktier.

 PPS.: Set ud fra det faktum som ovenover beskrevet, at der forefandtes, så mange bankfilialer, så er der her en enestående mulighed for at berige sin samling af kuverter fra disse bankfilialer påsat Afa-numre perforeret med dette perfinnummer D 1.

 I 1924 overtog Haandværkerbanken i Kjøbenhavn hovedsædet som dens nye hovedsæde. Da Haandværkerbanken i 1970 fusionerede med Den danske Landmandsbank (nu Danske Bank), kom bygningen i Landmandsbankens, senere Danske Banks, eje, og indtil 2005 havde Danske Bank en filial i bygningens stueetage.

Kilde: Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

God fornøjelse. Jan Krolak