Lidt historie

Pan, Kreaturforsikring Anstalten A/S (Nr. 3307) blev som skrevet står i ”DANSK FORSIKRINGSSTAT UDGIVET AF ”D A N S K A S S U R A N C E TIDSSKRIFT FOR DANSK FORSIKRINGSVÆSEN 1924, side 36” stiftet den 9. Febr. 1901 med adresse: Fortunstræde 4, København.

I Greens Fonds- & Aktier Bind I, står der, at det var med en aktiekapital på indtil 1. Mill. Kr. hvoraf der efterhånden tegnedes 509,000 Kr., jfr. 1926-Udg- I Pag. 872.

Men alting har jo som bekendt en ende, og således også for ”Kreaturforsikrings-Anstalten ”PAN”. På en generalforsamling den 26. april 1927 vedtoges det at lade Selskabet træde i Likvidation med Dyrlæge C.J. Østergaard, Professor H.L. Westergaard, Assurandør H. Rasmussen, Overretssagfører L.C. Bing og Proprietær Jacob Nørhave som likvidatorer.
I henhold til bekendtgørelse i Statstidende af 2. marts 1929 er Likvidationen sluttet og selskabet derefter hævet.
Kreditorerne blev dækkede ved indbetaling af aktionærerne.

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer-

Igen en pæn kuvert, når man ser bort fra defekten, og den dårlige stempling, som dog er læselig igennem en lup, men igen en af dem man ikke ser så tit en postopkrævning med påsat etiket / label i rød farve ”En postopkrævning / Remboursement” 169 Kr. 00 øre, at betale og denne gang fra ”Kreaturforsikrings-Anstalten ”PAN” Kjøbenhavn, og som det fremgår af frankeringen påsat tre stk. Afa-numre:
Fra venstre mod højre: Afa-nr. 57, 25 øre sepiabrun april 1907, Afa-nr. 54, 5 øre grøn, marts 1907, og Afa-nr. 55, 10 øre rød marts 1907, perforeret med perfinbilledet PAN, perfinnummer P 5, afstemplet fra ”Pakkepost Kontoret” med Brotype: BRO Ia-2: Brugsperiode: 27.07. 1906 – 28. 07. 1910.
(Bemærk datoen på kuverten den 30.01. 1910, som angiver, at brugsperioden af det pågældende stempel er forlænget med 2 dage end angivet i ”Danmarks Stempler v/ Vagn Jensen”.
Afsendt fra København som skrevet står på kuverten den 30.07. 1910 til ”Jungshoved Andelsmejeri ved Herr.?, J. Andersen. Fuglsang. Præstø.
Takst for Landsporto: Perioden 1.10.1902 – 1.7.1919 i 1. vægtklasse 0-250 gr. 10 øre.
Postopkrævning / Remboursement for 169 Kr. 00 øre i perioden: 1.10.1907. Tillægstakst: 100-200 Kr.: 30 øre. I alt: 40 øre.
Kilder:
Danske breve 1851 – 1979: / Bind 1v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Danmarks Poststempler: v/ Vagn Jensen
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
I Greens Fonds- & Aktier Bind I

 

PS. Med hensyn til den påsatte etiket / røde label ” Postopkrævning / Remboursement” som man kan se er en Tosproget etiket / Label, og som jeg ikke har skrevet noget fyldestgørende om, – der mener jeg at have læst et sted, at fra 1903 – 1907 skulle alle opkrævning forsendelser forsynes med en sådan med disse to tekster: ” Postopkrævning / Remboursement” Jeg er ikke sikker. Det vender jeg tilbage til når jeg har undersøgt dette!