Landbrugsmaskin-Kompagniet. (The Agricultural Machinery Co. Ltd)

Hjemsted: København. Adresse: Hambrosgade 6. Stiftet juni måned 1919. Formaal: Handel særlig med Landbrugsmaskiner, Fabriksvirksomhed og dermed efter bestyrelsens skøn i forbindelse stående Virksomheder, dels direkte, dels ved anbringelse af kapital i foretagender i Indland og udland.

 Landbrugsmaskin-Kompagniet. (The Agricultural Machinery Co. Ltd)

Under 31. august 1926 er Selskabet trådt i likvidation med Direktør P. Roepstorff og Ingeniør T. Rist som Likvidatorer. Likvidationen formenes at kunne sluttes i løbet af 1929 uden dividende til Aktionærerne.

Kilde. Greens-Fonds og Aktier II. 1919.

Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfinnummer L 39

Et pænt udseende Brevkort fra den 11.3. 1924, om 6 år, 100 år gammelt, må sige at det holder sig godt, her påsat Afa-nr. 70, 15 øre violet, november 1913, Christian X, perforeret med perfinbilledet L.M. /K. perfinnummer L 39, tilhørende virksomheden A/S Landbrugsmaskin – Kompagniet. København. afstemplet med en ”Sylbe & Pondorf” helstemplingsmaskine Type: Tp. SP.4B. 11 – 11 Bro. III Driftperiode ca.: 12.06. 1917 – 07.06. 1926.
Afsendt fra: Indleveringspostkontor København 11, Vester Voldgade 4, for afgående post den 11.3. 1924, til ”Silkeborg Skifteret” Silkeborg.
Forfatteren Flemming Hansen skriver i sin bog ”HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde” om dette stempel: Citat: Den 6. januar 1916 anbefaler Overpostmesteren indkøb af en ”Sylbe & Pondorf” helstemplingsmaskine til kontoret med 2 helstemplingsvalser for den afgående post. Den 31. marts 1917, er der udskrevet faktura på maskinen. Første indtegning er den 12. juni 1917. Af de to helstemplingsvalser kommer kun ”ovenstående” i drift på kontoret. I datostemplerne er stempel nummeret ”1” placeret skråt, så det ikke kan forveksles med distrikts betegnelsen.
Med ”ovenstående” menes det samme stempel som på brevkortet. (Billedet af stemplet vist i Flemming Hansen bog vises af den grund ikke her). Citat slut.
Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto: var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1.1919 = 5 øre.
Danske Breve 1851-1979, Bd.1, af Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Af bagsiden af brevkortet kan man læse, at det er en anerkendende tak for at have modtaget pr. Postanvisning: Kroner. 1. 64. Til højre herfor står der med meget småt: 7 % Dividende for tilgodehavende i Fabrikant? Randrups Konkursbo.
Med Højagtelse Aktieselskabet LANDBRUGSMASKIN-KOMPAGNIET med en personlig underskrift