ULYKKES- OG GARANTIFORSIKRINGSSELSKABET AF 1869 “LONDON”

(LONDON GUARANTEE & ACCIDENT CO. LTD) 

“DEN DANSKE FILIAL: ST: KONGENSGADE 68, KØBENHAVN”
TELF. 6999

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde under oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbilledet L.G.A. / Co perfinnummer L20.
Der skal her gøres samlerne opmærksom på, – at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 5,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede L.G.A. / Co jo lavere pris.

 

Rekommanderet forsendelse, årgang 1935
Denne gang, en ganske nydelig rekommanderet forsendelse, årgang 1935 fra ”ULYKKES- OG GARANTIFORSIKRINGSSELSKABET AF 1869” ”LONDON” – et agentur I Danmark under (LONDON GUARANTEE & ACCIDENT CO. LTD.) DEN DANSKE FILIAL: ST. KONGENSGADE 68, KØBENHAVN. Tlf.6999.
Forsendelsen påsat Afa-Nr. 208, 40 øre grøn, type 1. 1933. 1. september. Karaveltype. Stålstik perforeret med perfinbilledet L.G.A. / Co perfinnummer L 20.
Endvidere påsat rekommanderings-etiket: R / København 9 / Nr. 973. / 1.9.1904. Indleveringskontor K IX. Store Kongensgade 45
Afstemplet med København / 9.1 Brotypestempel: BRO Vc-1. Brugsperiode: 09.04.1929 – 13.10.1941.
Afsendt fra København den 1.2.35 med destination til ”Fyens Stifts Grundejer & Færdsels-Forsikring A/S.” Vestergade Nr. 76. Odense med ankomst dertil dagen efter den 2.2.35, som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af forsendelsen: Brotypestempel: BRO II-2. Brugsperiode: 18.7.1934 – 20.6.1936.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0–50 gr i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 15 øre.
Rekommanderingsgebyr i perioden: 1.4.1926 – 1.7.1940: 25 øre
I alt: 40 øre
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2021
Danske Breve v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff 1851 – 1979 / Bind 1.

 

 

Ankomststemplet på bagsiden af kuverten. Brotypestempel: BRO II-2. Brugsperiode: 18.7.1934 – 20.6.1936.

 

LIDT HISTORIE

REGISTRERINGSTIDENDE FOR AKTIESELSKABER UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 1920. Nr.2.

Nr. 130 / Begister-Nummer3706:

London Guarantee and Accident Company Limited.

Udenlandsk Aktieselskab England” af København, der er Forretningsafdeling af London Guarantee and Accident Company Limited”, London, hvis Formaal er at tegne Forsikringer: Kaution, Syge, ulykke, Indbrudstyveri og simpel Tyveri, Vandskadeforsikring, Brand, Livsforsikring, Sø & Transportforsikring, Glas og Kedelsprængnings Forsikring! m.fl.

For Forretningsafdelingens Vedkommende: Kaution Syge & Ulykke, Indbrudstyveri, Brand, Glas, Ansvar, Arbejderlovforsikring Iht. Lov af 6.juli 1916, kombineret Automobilforsikring, Driftstabsforsikring.

Selskabets Vedtægter er af 1869 med Ændringer senest af 7. og 29. april 1914;

 

Annoncer i:

Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende (1833-1935) Fyens Stiftstidende (1852-1993) Jyllands-Posten (1871-1937)

Udgivelsessted

København. Odense. Aarhus.

KILDER:

Statsbiblioteket.dk/mediestream/avis

 

Dansk Forsikringsstat 1936-37 – Slægtsforskernes Bibliotek

London Guarantee and Accident Comp Ltd, London. Stiftet 1869. A/K £ 375,000, heraf indbetalt £ 250,000. Alle Skadesbrancher. Filialen ledes af: Direktør Hermann Zobel, Prokurister: Landsretssagfører Viggo Heuser og cand.jur. Hermann Zobel jr. St Kongensgade 68, Tlf. Centr 6999

 

1913
Hermann Zobel bliver direktør for en nyoprettet dansk afdeling af selskabet London Guarantee and Accident Company Ltd. Virksomheden indfører bl.a. den kombinerede ansvars- og kaskoautomobilforsikring der er med til at gøre selskabet til landets førende bilforsikrings-selskab. Godt ti år senere bliver Hermann Zobel direktør for Phoenix’ danske afdeling, der i mellemtiden har opslugt Guarantee and Accident Company Ltd.

Kilde: Om Codan – Lær mere om, hvilken virksomhed Codan er: TRYK HER