Ludvig Gjerstrup A/S, stiftet 1932 med det formål, at drive fabrikation og handel med korsetter og lignende Virksomhed. København K, Gothersgade 14H.

Mere firmahistorie var der desværre ikke at finde for nu, men det vides, at firmaet eksisterede endnu på daværende tidspunkt som det fremgår af datoen i rammen den 12. december 1958.

Afa-numre fundet på dette perfin-nummer G 19, til dato

 

Man ser den ikke så til: Denne gang en flot firmakuvert fra korset firmaet Ludvig Gjerstrup A/S, København K.
Brevkortets frankering: Afa-nr. 202, 10 øre orange, 1. juli 1933. Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet L 19, L G.
Afsendt fra København den 24. februar 1934 med destination til firma Duzaine Hansen, Pilestræde 19 – 21. København K.
Frankeringen er afstemplet (annulleret) med TMS stempel Nr. 10 / 3, 1929 – 36, København K.
Takst: Landsporto: For enkelt postkort i perioden: 1.4.1926 – 1.7.1946:
Kilder:
TMS Danske Tekstmaskinstempler: 1924 – 1997 v/ Jan Bendix. Forlaget Skilling. Skibby
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.