Til venstre: Lyngby-Nærum banemærke perforeret med perfinbilledet RX. Mærket har Nr. 60 i ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” 150 øre, type F årgang 1955, takket 10 ¾. Tilhøjre herfor: Afa-numrene: 335, og 2 stk. 337, ligeledes perforeret med perfinbilledet RX.

Til venstre: Lyngby-Nærum banemærke perforeret med perfinbilledet RX. Mærket har Nr. 60 i ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” 150 øre, type F årgang 1955, takket 10 ¾. Tilhøjre herfor: Afa-numrene: 335, og 2 stk. 337, ligeledes perforeret med perfinbilledet RX.

Fotografi (27)

Som det står omtalt under ”Introduktion”, ”Firmaperforeringer” i ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” årgang 2011, så er firmaperforeringer (perfins) mærker, der er perforeret (gennemhullet), så hullerne danner en bogstavsforkortelse eller et symbol for firmanavn.

Som det også står omtalt, så findes disse firmaperforeringer på mange firmaers mærker. De er dog, som det også er nævnt, mest kendt på danske postfrimærker.
Man har også fra tid til anden fundet dokumentation for hvem brugerne og firmanavnene bag brugen af disse firmaperforerede mærker var, det være sig fund fra deres pakkeforsendelser sendt med jernbane, og det være sig fund fra deres brevpostforsendelser, hvorpå deres firmanavne er påtrykt.

Så langt, så godt. Man kunne også skrive, ikke så godt for der findes også firmaperforeringer hvor der endnu ikke, er fundet nogen dokumentation for hvem den pågældende bruger er, og en af disse firmaperforeringer er perfinbilledet RX, der er fundet perforeret både i LNJ, Lyngby-Nærum Jernbanes banemærker og i postfrimærker.

Og apropos postfrimærker, så er perfinbilledet RX (registreret som nummer R 27, i opslagsværket “Danske perfiner For den seriøse samler“) nu også fundet i postfrimærket Afa-Nr. 337, 30 øre rød type III, påsat en rudekuvert fra ”Dansk Skrivekridt Fabrik” i Nærum, afstemplet den 1. april 1960 i København.

30 øre rød type III, perforeret med perfinbilledet RX påsat en rudekuvert fra ”Dansk Skrivekridt Fabrik” i Nærum, afstemplet den 1. april 1960 i København.

30 øre rød type III, perforeret med perfinbilledet RX påsat en rudekuvert fra ”Dansk Skrivekridt Fabrik” i Nærum, afstemplet den 1. april 1960 i København.

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

Det skal også lige nævnes, at postfrimærker med perfinbilledet RX, også er fundet afstemplet i Nærum, men hovedsageligt afstemplet i København, og ligeledes er der fundet et Lyngby-Nærum banemærke perforeret med perfinbilledet RX. Mærket har Nr. 60 i ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” 150 øre, type F årgang 1955, takket 10 ¾.

Desværre, så fortæller kuverten ikke noget om hvem brugeren bag perfinbilledet RX, og ”DANSK SKRIVEKRIDT FABRIK” er for der er intet på kuverten der fortæller noget om dette, og en forespørgelse herom til ”Dansk Skrivekridt Fabrik” som nu til dags ligger i Herlufmagle og ejes af Ole Riis Jensen og Inge Lykkemark Jensen gav desværre intet resultat: De kender ikke noget til firmaets forhistorie, da dette har haft flere indehavere igennem tiden, og ej heller til firmanavnet eller personen bag initialerne i perfinbilledet RX, perforeret i de jernbanemærker og postfrimærker påsat ”Dansk Skrivekridt Fabrik´s forsendelser afstemplet og afsendt fra både København og Nærum.

De eneste data vi har til dato, er de oplysninger, der er at finde i Søllerød Kommunes Vejviser årgang 1956, hvor fabrikken figurer første gang, og i Vejviseren årgang 1969, hvor fabrikken figurerer for sidste gang på adressen Nærum Hovedgade 5 – 7, altså en periode på 13 år. Derefter fortaber det sig indtil fabrikken igen dukker i Herlufmagle.

Der har naturligvis været en masse gætterier om det kunne være firmaet Rank Xerox, der har brugt perfinbilledet RX i deres regi, men henvendelser herom til firmaet har været negativt. De siger Nej: De har aldrig brugt det at perforere deres postfrimærker, ej heller deres jernbanemærker, og de har ikke haft nogen afdeling i Nærum.

Set ud fra disse faktuelle kendsgerninger må vi væbne os med tålmodighed indtil den rigtige dokumentation dukker op, medmindre nogen der læser denne artikel ligger inde med dokumentationen enten i form af en kuvert med firmanavn eller i form af en bane-følgeseddel påsat postfrimærker / banemærker perforeret med perfinbilledet RX. Det vil sætte den berømte prik over iet.

Lad høre fra jer derude, såfremt i kan hjælpe med oplysninger herom.

På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Jan Krolak

Kilde: ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker: ” ”Introduktion”, ”Firmaperforeringer” 150 øre, type F årgang 1955, takket 10 ¾.
PS. Ovennævnte artikel er også i en lidt anden udgave bragt i Dansk Fragt- og Banemærkeklubs Medlemsblad Nr. 62 oktober 2011.

 

*****************************************************************************

 

Er tilhørsforholdet (dokumentationen) omkring perfinbilledet RX , R 27 nu endelig fundet.

Svaret: Ja, det tror jeg fuldt og fast på, at det er!

 

Indledning
Som opfølgning på historien omkring fundet af Lyngby-Nærum Jernbane Mærket med perfinbilledet RX, tillige med fundet af rudekuverten fra Dansk Skrivekridt Fabrik, Nærum, perforeret med perfinbilledet RX, R 27 i det påsatte postfrimærke, er der i den efterfølgende forskning dukket så mange nye firma historiske oplysninger op at jeg nu er overbevist om, at det rette tilhørsforhold, den rette dokumentation omkring perfinbilledet RX, er fundet.

Man skal bare søge de rigtige steder, komme i kontakt med de rigtige mennesker, her en meget hjælpsom arkivar Morten Richardt. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune | Biblioteksalleen 3, 2850, Nærum som har ydet en uvurderlig hjælp med firma historiske oplysninger omkring virksomheden ”Dansk Skrivekridt Fabrik” beliggende Nærum Hovedgade 5 – 7 Nærum.

Ud over oplysningerne om ”Dansk Skrivekridt Fabrik” dukkede der til min store overraskelse også oplysninger op omkring en virksomhed ved navn ”ROTAFLEX” beliggende på samme adresse.

Alene navnet ”ROTAFLEX” frembragte med det samme den association, at det første bogstav R, og det sidste bogstav X, i navnet ”ROTAFLEX” tilsammen giver perfinbilledet RX.

Dette kunne ikke være en tilfældighed, og slet ikke med tanke på de historiske oplysninger kædet sammen med de ligeledes uvurderlige oplysninger jeg fandt på nettet i ”Registreringstidende for varer og fællesmærker” hvor ejeren af ”Dansk Skrivekridt Fabrik” v/civilingeniør Bent Højberg-Pedersen tillige sammen med en civilingeniør ved navn Bent Panker figurerede i en fællesejet virksomhed ved navn ”ROTAFLEX” på samme adresse Nærum Hovedgade 5 – 7 Nærum.

 

Billede fra bogen "Os i Nærum" "Nærum fra Luften" visende bygningen til venstre nederst på billedet hvor omtalte virksomheder "Dansk Skrivekridt Fabrik" og "Rotaflex" havde til huse. Billedet er bragt med tilladelse af arkivar Morten Christian Richardt. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

Billede fra bogen “Os i Nærum” “Nærum fra Luften” visende bygningen midt for nederst på billedet hvor omtalte virksomheder “Dansk Skrivekridt Fabrik” og “Rotaflex” havde til huse. Billedet er bragt med tilladelse af arkivar Morten Christian Richardt. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

Derfor, uden at være alt for skråsikker, så tror jeg på, at de to herrer i fællesskab ud fra navnet ”ROTAFLEX”, har taget det første og det sidste bogstav i navnet og skabt perfinbilledet RX, til brug for perforering af deres jernbanemærker og deres frimærker i begge de to virksomheders regi. Det eneste, vi mangler nu, er at finde en dokumentation fra ”ROTAFLEX” sendt med LNJ Lyngby Nærum Jernbane. Jeg tror på den findes et eller andet sted.

Inden jeg fortsætter skal det lige nævnes, at oplysninger om og i vejviser / navneregistre er fra før sammenlægningen af Søllerød Kommune og Birkerød Kommune hvorved Rudersdal Kommune opstod i forbindelse med Kommunalreformen i 2007, og som i dag er en kommune i det nordlige Storkøbenhavn under Region Hovedstaden. Kilde: Wikipedia.

 

Historien

Ifølge Vejviseren (Søllerød Kommunes) fandtes der på adressen Nærum Hovedgade 5, i perioden 1959-1963, virksomheden Dansk Skrivekridt Fabrik v/civilingeniør B. Højberg-Pedersen, men ingen virksomhed ved navn ”ROTAFLEX” og det kan godt undre for ser man i navne-registret fra samme periode er ”ROTAFLEX” fra 1960 registreret på adressen Nærum Hovedgade 5. Det fremgår jo tydeligt af det anmeldte og registrerede: Kilder: Registreringstidende for varer og fællesmærker Reg. 1960 nr. 456. Anmeldt den 25. juni 1959 kl. 11:40 ” ROTAFLEX” af Rotaflex ved civilingeniørerne Bent Panker og Bent Højberg Pedersen, fabrikation og handel, Nærum, og registreret den 27. februar 1960 for lampeskærme samt plasticvarer.

I 1963 overgår ejerskabet til B. Højberg-Pedersens bo ved Harriet Ragnhild Pedersen hvoraf man må formode, at B. Højberg-Pedersen er afgået ved døden, hvorefter firmaet ”ROTAFLEX” registreres i enkens Harriet Ragnhild Pedersen navn med Nr.: 474 Registreringstidende for varer og fællesmærker. 3216 63 Anmeldt den 9. september 1963 kl. 13,08 POLYFLEX Firmaet Rotaflex ved Harriet Ragnhild Pedersen, industri, Nærum Hovedgade 5, Nærum, klasse 11, herunder belysningsarmaturer, lyskilde afskærmninger og lampeskærme.

I 1965 flyttes virksomheden ”ROTAFLEX” til adressen Rundforbivej 186 – 188, Nærum (ifølge navne registret) hvor den har til huse frem til 1967, hvor den bliver solgt og flytter til Vester Skærring, Rødby Kommune på Lolland under ejerskab v/ A. Caprani (Alessio Micheli Caprani) hvor det fungerer frem til 1977, hvor det bliver hævet af Rødby Kommune. Hvor det derefter bliver af vides ikke.

Kilde 1: Firma Historiske oplysninger: Arkivar Morten Richardt. Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune | Biblioteksalleen 3, 2850, Nærum.
Kilde 2: Samling af anmeldelser til Handelsregistret 1977, Nr. 10. Anmeldelser, bekendtgjort i Stats-tidende i oktober måned.

Tilbage er der kun en appel til jer samlere derude: Ligger i inde med dokumentationen, send den til mig på www.perfins.dk eller www.perfiner.dk, så vil jeg bringe den her på hjemmesiden til gavn og glæde for samlere af perfins på Fragt- og jernbanemærker / frimærker. Naturligvis med kildeangivelse!

På forhånd tak
Jan Krolak