Sigfred 1Sigfred Lauritzens Sønner, Perfinbillede S 45
Og hvad kan kortet så fortælle os. Jo, det kan fortælle os at det er afsendt fra Randers den 14. marts 1923 (som for øvrigt er en ny første dato) til som det fremgår Herr. Jens Jensen, købmand i Sahl, Vinderup for modtagelse af Kr. 95,71 øre på en Postanvisning, og som skrevet står: som vi med tak har krediteret Deres ærede konto tillige med rabat K. 1/95.
Med højagtelse:
Sigfred Lauritzens Sønner.
Kortet er afsendt som postkort (tidligere brevkort) (enkelt) påsat Afa-Nr. 70, 15 øre violet som var landsportoen fra den 1.7.1920 – 1.4.1920. Vm. IV. Kamt. 14 x 14½. Perfinbillede: Stilling 1.

Kilder: Danske breve Bind 1 og Afa-kataloget.

Sigfred 2Jan Krolak