1. linie til højre
Tidligste/seneste stempeldato og S (Stadig i brug). Når dato mangler i afstemplingen anføres frimærkets udgivelsesår i parentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

En meget længe eftersøgt dokumentation på perfinbilledet T.I. med perfinnummer T 15, i opslagsværket ”Danske perfiner ”For den seriøse samler” har endelig set dagen lys.
Kuverten, en virkelig sjælden perle indenfor perfinfilatelien er sat i porto med frimærkerne Afa-nr. 124, 10 øre grøn, Bølgelinie bogtryk og Afa-nr. 169, 15 øre rød, Karavelmærker bogtryk og afsendt fra København V., som det fremgår af stemplet den 30. november 1929, med destination til ”Gesundhiets_Ingenieur”, Verlag Oldenbourg. München. Kildehenvisning: Oplysninger om frimærker er hentet fra Afa Danmark Frimærkekatalog 2014.
OBS OBS.: Læg vel mærke til stemplet med de 6 bølgelinie på kuverten. Det var noget af en opgave, at finde frem til  faktuelle oplysninger om dette, men via en hjemmeside “Posthistorie fra Lemvig postdistrikt”  (som er et kik værd) ved en Hr. Johannes Andersen som jeg kom i kontakt med henviste mig til en Hr. Kurt Stokholm. Johannes Andersen fortalte mig, at Kurt Stokholm havde udarbejdet et katalog med titlen “Katalog over neutrale enkelt maskinstempler”.
Som skrevet, så gjort, hvilken imødekommenhed fra Kurt Stokholm side, fik alle de oplysninger jeg havde behov for omkring dette stempel på kuverten som jeg nu med glæde kan bringe videre. Herunder:
Stemplet er i følge kataloget af  Typen: Type C – 1. Stemplet er udstyret med 6 bølgelinier, (højrevendte) er 18 mm høje, og maskinen er en Pitney Bowes Maskine, og kun brugt i København O.M.K. i forsøgs øjemed i året 1929 frem til 1930. Den sidste registrering udover registreringen, (stemplet på viste kuvert den 30. november 1929) er datoen den 1.december 1929, som ses herunder er også vist i kataloget. Kildehenvisning: Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.

 

 

 

 

 Afsenderen er, som det fremgår af kuvertens bagside ”Teknologisk Institut”, København V. (Bemærk det flotte logo, en cirkel hvori der i den nederste halvdel af denne står Teknologisk Institut, og i midten af cirklen et billede af en grif).

(En grif er et fabeldyr med krop som en løve og hoved, hals og vinger som en ørn. Dens navn menes at stamme fra det Old semitiske ord krb, der blev lånt ind i græsk i formen gryps eller grypos som betegnelse). Kildehenvisning: Wikipedia.

 

OBS OBS: Firmahistorie følger  senere.

Ifølge Verdenspostunionen 1875

Øvrige udland. Breve og Postkort (tidligere ”brevkort”).

 

 

Perfinbrev: Afsendt fra København til München den 30. november 1929.

Takst: Udlandsporto 25 øre i 1. vægtklasse 0 – 20gr. Periode 1.1.1927 – 1.1.1934.

Kilde: Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1, af Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

Med venlig hilsen

Jan Krolak