Omkring perfinbilledet H.A.S. perfinnummer H 13, perforeret i mit stempelmærke, årgang 1926 – en efterperforering!

 

For større størrelse, TRYK PÅ STEMPELMÆRKET

 

OBS OBS OBS:
Jeg har haft ovennævnte / viste stempelmærke med perfinbilledet H.A.S. perforeret heri under kraftig lup, – da jeg havde en lille anelse om, at perforeringen heri måske var en efterperforering.

Ud fra det jeg observerede ved denne proces, må jeg desværre konstatere, at det forholder sig sådan, at det er en efterperforering baseret på, at stempelmærket er perforeret efter, at dato og underskrift er påført stempelmærket, idet man tydeligt kan se, – set fra bagsiden af stempelmærket, at påskriften påført stempelmærkets forside som er trængt igennem til stempelmærkets bagside ved perforeringen er ”skarpt afskåret” rundt i kanterne af perforeringshullerne der hvor perforeringsnålene er gået igennem stempelmærket:

  1. Det være sig to gange i tal 4, bogstav H i dato-angivelsen nederst og øverste til venstre, og øverst til højre.
  2. Det være sig een gang i tal 10, bogstav A, i måned-angivelsen tal 1, øverst, og det være sig to gange i tal 0, – også i tal 10, midt på og øverst til venstre.
  3. Det være sig 4 gange i bogstav S, årstal-angivelsen tal 1, midt på og øverst, og det være sig to gange i tal 9, – også i årstal-angivelsen midt på og øverst til til højre.

Bemærk iøvrigt, at perforeringen er perforeret stående på hovedet: Stilling 7.
Påskriften på stempelmærket ville ikke være ”skarpt afskåret” rundt i kanterne af perforeringshullerne der hvor perforeringsnålene er gået igennem stempelmærket, dersom påskriften var påført efter, – at stempelmærket var påsat det pågældende dokument, det har siddet på.

Et særkende er også, at der hvor perforeringsnålene ved perforeringen går igennem påskriften fra stempelmærkets forside opstår der en hvid kant rundt i kanten af perforeringshullet.

Ergo, er der her som jeg ser på den tale om en efterperforering af ovennævnte / viste stempelmærke.

Jeg selv nærer ingen tvivl herom. Det kan ikke være anderledes!

Betragt mærket, og bedøm selv!

Her til sidst
Når jeg sidder og betragter dette stempelmærke perforeret med perfinbilledet H.A.S. perfinnummer H 13, erhvervet i årene mellem 2005 og 2008, begge år inklusive (husker ikke det eksakte årstal), men erhvervelsen af stempelmærket var før perfinkataloget som ligger her på hjemmesiden så dagens lys i 2009, for H.A.S. perfinen var med heri – ja, så kan jeg nu i dag da godt ærgre mig gul og grøn over, at opdage, at denne erhvervelse, så mange år efter, og som man har givet en god sum penge for er:

Et ellers dejligt perforeret stempelmærke med en dejlig perfin perforeret heri, – men desværre et stempelmærke der er perforeret efter, at påskriften, er påskrevet stempelmærket, – altså en efterperforering!

Det store spørgsmål er nu, – hvem har foretaget denne efterperforering i dette stempelmærke? Og hvornår i det eksakte årstal?
Det kunne være interessant at få at vide?

PS. Jeg har noteret mig, at der også er registret et stempelmærke perforeret med dette perfinbillede andetsteds, så der findes altså flere af slagsen, altså findes der et stempelmærke mere udover dette som er i min besiddelse, måske endda flere?

Mon det / disse også er efterperforeret?

ER DER EN SAMLER: ELLER ER DER SAMLERE: DER LIGGER INDE MED NOGET TILSVARENDE SÅ HØRER UNDERTEGNEDE MEGET GERNE HEROM.
SKRIV VENLIGST TIL MAILADRESSEN: hanne-jan@outlook.dk   / eller via linket i menuen: KONTAKT!

ELLER ENDNU BEDRE: ER DER NOGEN DER LIGGER INDE MED EN DOKUMENTATION, HVORPÅ DER SIDDER ET MÆRKE PERFORERET MED DENNE PERFIN H.A.S.

Kontakt mig da venligst herom på ovennævnte mailadresse!

PÅ FORHÅND TAK!

Med venlig hilsen Jan Krolak. 1. februar 2021