Nu vil mange samlere af perfins når de læser dette her, – måske nok sige, – måske endda hævde, – at det ingen steder hører hjemme, – at det endda simpelthen er for håbløst og useriøst, – at se efter varianter i perforerede frimærker (perfins) – hullerne har jo nok vil mange hævde – effektivt fjernet eventuelle varianter.

Til trods herfor, mener jeg (dette synspunkt er min helt personlige mening), at variant området er et område der bør tages med i perfin samleriet, som en sidegevinst, – ikke mindst i udstillings øje med!
Det kunne måske være medvirkende til (ønsketænkning), at højne bedømmelsen af det udstillede hos beskuerne, og ikke mindst hos dommerne, når disse afgiver deres pointbedømmelse på det udstillede.

Vi kommer nemlig ikke uden om, at det, at samle på perfins perforeret i frimærker, også i de perfin-perforerede frimærker, hvori der forefindes varianter hænger uløselig sammen med det postale område i filateliens verden.
Set ud fra denne betragtning mener undertegnede, at man som perfinsamler med rette fremadrettet kan kalde dette område for ”Det Perfin-filatelistiske-område”. Kort defineret som: ”Perfinfilateli”

Jan Krolak, 28. nov. 2018

*****************************

Så langt, så godt, og herfra blænder redaktionen op for det der inspirerede til at skrive denne lille artikel om emnet varianter i frimærker, vel at mærke varianter i perfins, de perforerede frimærker, nemlig denne variant i Afa-nr. 57, 25 øre sepiabrun 1907, perforeret i perfinnummer S 61, perfinbilledet S.t. B. Statens statistiske Bureau. København, indsendt til redaktionen pr. mail af perfinsamler Per Skulason, men først et par ord herom:

Per Skulason skriver heri indledningsvis: Jeg var heldig at spotte Perfinen i et lot bogtryks mærker og kunne se du ikke havde noteret den, og her mener Per Skulason naturligvis i kombinerede oversigt- og prisliste, der er at finde under menuen her på forsiden af hjemmesiden. Den er nu noteret under bogstav S.

Referencen: “7 pletten” er fremkommet pga. FP (farveplet) mellem 6 og 7 tremme i Øst. (Se her oppe i højre side på mærket).
Her skal det lige indflettes, at når Per Skulason her taler om Referencen “7 pletten” så er det kompasretningen der henvises til.

Der er på nogle af mærkerne også en FP (farveplet) nede under Ø i ØRE i nederste margen, findes i position på mærke nummer 5 og 55 i frimærke arket.

Der er på nogle af mærkerne også en FP (farveplet) nede under Ø i ØRE i nederste margen, findes i position på nummer 5 og 55 i frimærke arket. Her ovenover to udsnit fra samme mærke. Varianterne markeret med en ring omkring disse.

Og videre: “7 pletten” skriver Per Skulason findes i alle Fr. VIII udgaverne, det burde være muligt, der er flere der har en Perfin liggende med 7 pletten og andre varianter, der findes temmelig mange varianter også i Perfin.”

Som afsluttende bemærkning skriver Per Skulason: Varianter i Perfin kan være vanskelige at få øje på pga. alle hullerne, derfor er det ikke så almindeligt igen at få øje på dem medmindre de sidder uden for perforator hullerne.

********************

 

 

 

Og apropos: Om varianter i frimærker er der, hvis man ikke lige ved dette, en fremragende hjemmeside om varianter man kan gå ind på, – hvis man vil vide noget om det spændende samleområde, nemlig Peter Porsgaard-Larsens hjemmeside som man kan finde på dette websted:

Tryk på navnet!: Se Peter Porsgaards Larsen hjemmeside om varianter.

 

Tillykke herfra til Per Skulason med fundet fra redaktionen. Og tak!