At finde et perfinbillede her perfinbilledet C 55 C.S. perforeret i en Helsag / Brevkort hører absolut ikke til hverdagskost, men ind imellem dukker der et guldæg op.

 

Helsagen, et brevkort, er afsendt som det fremgår af bagsiden fra firmaet Chr. Springborg i Aabenraa til en Hr. P. Tvede i Aarhus, hvorpå indehaveren beder Hr. P. Tvede om følgende:

De bedes venligst opgive mig Deres billigste Pris paa Compaund Lard. (Kunstigt spisefedt).

Med Højagtelse Chr. Springborg.

 

Er bagsiden  interessant, så er forsiden det ikke mindre for denne fortæller os at det er et delt brevkort med betegnelsen EB 54 som står for enkelt brevkort med fabrikations-nummer 64 – H, 1 aflevering af 3.7.1920 påtrykt våbenskjold type B. Kilde: ”Danmarks Helsager” Forlaget SKILLING”.

Som det også fremgår, er det påtrykt Afa-Nr. 70, 15 øre violet 1913 som var landsportoen for forsendelse for enkelte brevkort i perioden 1.7.1920 – 1.4.1926. Kilde: ”Danske Breve 1851 – 1979”.

Helsagsbrevkortet er perforeret med initialerne C.S. tilhørende Chr. Springborg, afstemplet den 23. september 1921 i Aabenraa. Stempeltype: BRO IVb som kendes brugt fra den 29.10.1921 – 3.4.1928 jfr. Vagn Jensens oversigt.

Lidt firmahistorie

Chr. Springborg der kom fra Aalborg til Aabenraa etablerede sig i genforeningsåret 1920 i en nyligt indkøbt ejendom i Vestergade 25-27 og 29 med handel af kolonialvarer. I året 1930 afhændede Chr. Springborg firmaet et en Hr. Vandenhertz son igen senere fusionerede med kolonial-grossistfirmaet Brdr.. Justesen brugeren af perfinbillede B 25 B.J. som igen senere fusionerede med grossistvirksomheden Dagros til Dagrofa A/S, en dansk dagligvarekoncern i 1983.

Kilder: Landsarkivet i Aabenraa: Wikipedia.org/Wiki/Dagrofa.