Perfinbilledet HELIOS / Perfinnummer H 27

 

”Dansk Glødenetfabrik” Aktieselskab. ”HELIOS”

VS.

”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab

 

Facaden af forretningen Helios – Dansk Glødenet Fabrik, Nikolaigade 9. 1903. Foto Lars Peter Elfelt (1866-1931) Bragt her med tilladelse af 14. juli 2023 af det Kgl. Bibliotek / Kort- og billedsamlingen, indehaver af billedet.

Godt nok en fotokopi, men alligevel en pæn forsendelse, et Postkort fra NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab. Lygten 29 – Kjøbenhavn L. Forsendelsen påsat Afa-Nr. 123, 8 øre grå, 9. november 1921 perforeret med perfinbilledet ”HELIOS” Perfinnummer H 27.
Forsendelsen Helstemplingsannulleret med Helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post: Stempeltype: SP 4B.L L. Bro III. Driftsperiode ca.: 12.11.16 – 30.03.29. Fig. 2
Afsendt fra Kjøbenhavn L / Lygtevejskvarterets Postkontor Kjøbenhavn L., den 6.11.25 med destination Karens Minde, Kongens Enghave. Kbhvn.
Takst for Postkort / Brevkort / enkelte i perioden: 1.7. 1920 – 1.4. 1926: 8 øre.
Kilder:
Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde. Side 118.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog.
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster bind 1

Illustration af samme som på Postkortet (Brevkort) hentet fra forfatteren Flemming Hansens bog: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde

 

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde under oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbilledet ”HELIOS” Perfinnummer H 27
Der skal her gøres samlerne opmærksom på, – at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 400,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede ”HELIOS” jo lavere pris.

 

EFTELYSNING

Er den nogen perfinsamlere / samlere der kan være behjælpelig med at belyse, ligger inde med dokumentationen på hvilken af de to firmaer / Aktieselskaber: Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” / ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab, – der er den korrekte / rigtige bruger af Perfinbilledet ”HELIOS” Perfinnummer H 27, kontakt da venligst redaktionen via kontaktlinket 

 

Egne tanker

Umiddelbart vil jeg selv pege på Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” som den mest sandsynlige bruger af Perfinbilledet ”HELIOS”.

Dette set ud fra den kendsgerning, at det bærer navnet ”HELIOS” i firmanavnet modsat ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab, der ikke gør det!  

Dermed er det ikke sagt, at dette firma ikke er den rigtige bruger af perfinbillede ”HELIOS” for det kan det meget vel tænkes, at være set ud fra den betragtning, at viste fotokopi af kuverten jo bærer perfinbilledet ”HELIOS” perforeret i det påsatte frimærke: Afa-Nr. 123, 8 øre grå, 9. november 1921.

Men hvad nu,hvis det ikke er ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab, men derimod Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” der er den oprindelige bruger – et aktieselskab der ophørte med at eksistere i året 1918 efter opkøb af / fusionering med ”Nordiske Metalvarefabrikker” Aktieselskab ”Læs herom under afsnittene: Året 1915 til året 1918” hvorfra kommer så dette frimærke med Afa-Nr. 123, 8 øre grå, 9. november 1921, perforeret med perfinbilledet ”HELIOS” påsat dette Postkort fra  ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab – her hele 7 år efter at Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” er ophørt med at eksistere – det er et godt spørgsmål, – et rigtigt godt spørgsmål som kun dokumentationer vel at mærke fra dem begge, Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” såvel som ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab, kan belyse.

 

 Og Apropos

Og Apropos omkring en dokumentation fra Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS”, en ganske interessant tanke, at hvis dette selskab er den oprindelig bruger af perfinbilledet ”HELIOS”, før opkøb af / fusionering med ”Nordiske Metalvarefabrikker” så må det have haft en vis form for forsendelser i sin tid: Breve, postkort (brevkort) korrespondancekort og ikke mindst af pakkeforsendelser ud til kunder, alle påsat med perforerede frimærker, hvilket fører os frem til at der- så en interessant tanke:

Der må være forefindes flere Afa-numre tidligere end Afa-Nr. 123, 8 øre grå, 9. november 1921, perforeret med dette perfinbillede ”HELIOS” end det ene Afa-Nr.70, 15 øre violet, af 29. november 1913, som undertegnede har kendskab til registreret af Gunnar Beck i hans oversigt over ”Kendte danske firmaperforeringer på AFA-numre marts 2018”

 

OBS, OBS!

Da der således er opstået tvivl om det er Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” eller om det er ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab, – der er rigtige bruger af perfinbilledet ”HELIOS” Perfinnummer H 27, figurerer der intet firmanavn i rammen under bogstav H, i Kataloget ”Danske perfiner For den seriøse samler” og ej heller under bogstav H i ”Kombineret oversigt- og prisliste”

Dette udelukker naturligvis ikke, at vi ikke kan bringe noget historie om de to aktieselskaber: Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” / ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab.   Naturligvis kan vi det.

 

Vi lægger ud med sidstnævnte først

 

NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab

Grundl. i 1911 af et aktieselskab (første vedtægter af 20. okt. s. å.) under navnet Asta, Dansk Fabrik for Metaltrådslamper. I 1919 ændredes navnet til det nuværende.

I 1935 overtog selskabet aktieselskabet Osram, der havde drevet virk­somhed siden 1920.

Direktør: Søren Madsen (f. 1896).

Adresse: Sølvgade 10, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

 

Om Osram-firmaet

Så førte Direktør Søren Madsen efter overtagelsen dette videre under navnet Dansk Osram A/S. 

Han etablerede endvidere et samarbejde med Philips Industri og Handels A/S der 1961 resulterede i oprettelsen af fælles-fabrikken A/S Nordisk Glødelampe Industri i Herlev for hvilken M. blev bestyrelsesformand og administrerende Direktør.

NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” REG.NR. A/S32372 PHILIPS L-1996 A/S. Opløst efter fusion. Ophørsdato 24.06.1996

Kilde: CVR – Det Centrale Virksomhedsregister

 

Bemærk

At navnet ”HELIOS” ikke forefindes / figurerer nogen steder i den beskrevne historie om ”NORDISK GLØDELAMPEINDUSTRI” Aktieselskab!

 

Og så retter vi blikket mod KRAK´s Vejviser Årgang 1898 – 1920

Det eneste firma som jeg kan pege på her i KRAK’s Vejviser som gennem årene 1898 – 1920, der bærer navnet ”HELIOS” i Deres firmanavn er Aktieselskabet DANSK GLØDENETFABRIK ”HELIOS” med adresse i Nikolajgade 9, Kjøbenhavn K., (Telefon: 2213) med opstart i året 1898. (Vedtægter af 22. januar 1897).

Bestyrelse: C.J. Hougaard og V.C. Neuhaus der i forening tegnede firmaet. Den indskudte kapital er kr. 10,000.

Et selskab med begrænset ansvar der drev fabrikation af Trådnet til fremstilling af Gasglødelys mm. Et selskab som op gennem årene 1901 – 1918 udvidede Deres sortimentet med: Gas- og petroleums – Glødenet passende til alle Brænder systemer, (Højeste lysstyrke og største holdbarhed, – eneste Glødenet som fuldt ud fabrikeres i Danmark9. (Gluths – Patent – Glødenetbeskytter) Gas-kupler, Gasbrændere (System Auer) Gaslamper. Endvidere: Glas etc., Messingfittings, gummislanger. Lamper, Lyrer, Nedabrændende Gaslamper, Trappelys, Alle artikler for lys og Kraftanlæg, Acetylen – Brændere, Elektrisk Gasfjerntænder for Acetylen osv. osv.

Ti år senere året 1908 rykker firmaet til ny adresse beliggende i Købmagergade 62 – 64, 1. Sal. (K) hvor der indrettes ”Udstillingslokale og Hovedudsalg” hvor der fremvises og sælges ovenover nævnte varesortiment. En del af det beskrevet i reklamen som vist herunder.

Det medførte også en ekstra udvidelse af et telefonnummer, således at firmaet nu havde to telefonnumre 2213 og 3013 som i året 1910 ændredes til Cent: 2213 og 3013.

Året 1910 var også året hvor firmaet ændrede status til at være et aktieselskab.

I året 1911 udvides sortimentet med en nyhed: ”HELIOS” TØRLAMPEN” brænder uden Væge og uden væske, billigere end Petroleum.

Årene 1912, 1913 og 1914: Ingen ændringer i firmaets struktur med hensyn til varesortiment etc.

Året 1915: Her figurer firmaet stadig under firmanavnet ”Dansk Glødenetfabrik” Aktieselskab. ”HELIOS”, men der er sket en ændring i firmaets strukturelle status: Firmaet figurer ikke mere på adressen Kjøbmagergade 62 – 64, telefonnumrene Cent: 2213 og 3013 ligeså!

I stedet herfor henvises til: Se ”Nordiske Metalvarefabrikker” Aktieselskab, – hvilket straks leder tanken hen på om firmaet er opkøbt af pågældende firma ”Nordiske Metalvarefabrikker” Aktieselskab.

Her skal det indflettes, at A/S Nordiske Metalvarefabrikker, oprindelig firmaet H.V. Christensen & Co`s Metalvarefabrik, var en fabrik i København grundlagt i 1877 af H.V. Christensen der fremstillede lamper til gas, elektrisk og petroleum samt luksusvare i messing, kobber og bronze.

I året 1914 blev ovennævnte A/S Nordiske Metalvarefabrikker stiftet med en aktiekapital på 2 mio. kr., og overtog samtidig hermed også firmaet H.V. Christensen & Co.

Kilde: WIKIPEDIA Den frie encyklopædi.

Som yderligere bemærkning til ovenstående afsnit skal det her anføres, at firmaet H.V. Christensen & Co., var brugeren af perfinbilledet HV/C, perfinnummer H 70, – brugt i årene 05. 1896 – 01. 1927

Så kommer vi frem til året 1916, og her har ”Dansk Glødenetfabrik” Aktieselskab. ”Helios” markant ændret status: Ny adresse: Læderstræde 282 og kun et telefonnummer: Cent. 2213, og igen: Se Nordiske Metalvarefabrikker Akts.

 Det samme gør sig gældende for året 1917: Samme adresse som i året 1916: Læderstræde 282 og igen: Se Nordiske Metalvarefabrikker Akts. Her med dette firmas telefonnummer: Cent: 3371

Så kommer vi frem til året 1918, og her har ”Dansk Glødenetfabrik” Aktieselskab. ”Helios” markant ændret status: Ganske vist samme adresse: Læderstræde 282 og igen: Se Nordiske Metalvarefabrikker Akts. C. 3371 / Nordiske Metalvarefabrikker Akts. Hovedkontor og Prøvelager: Amagertorv 25. (K) Cent: 3371

Set ud fra det billede der tegner sig her med denne nye adresse må man formode, at ”Dansk Glødenetfabrik” Aktieselskab. ”Helios” ikke mere eksisterer, er opkøbt, er fusioneret med Nordiske Metalvarefabrikker Akts., hvilket også bekræftes af at det ikke mere figurerer i årene 1919 og 1920 i KRAK´s Vejviser.

 Kilde: KRAK`s Vejviser: Årgangene: 1897 – 1920.

Det var så de historiske fakta om firmaet ”Dansk Glødenetfabrik” Aktieselskab. ”Helios”, det videre forløb om firmaet er ukendt.

Jan Krolak den 3. august 2023