Kjøbenhavns Handelsbank

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

 

Filialer

 1. 1876 fik banken sin første filial i provinsen ved at overtage Jydsk Handels- og Landbrugsbank i Aarhus. Filialen blev i mange år drevet videre under dette navn.
 2. Den næste filial i Jylland kom i den nyopførte Sct. Clemens Gaard på Rådhustorvet i Randers.
 3. En filialoversigt fra 1920 viser, at der også var kommet filialer i EsbjergHorsensViborgOdense og Rønne.
 4. Banken satsede desuden på en tæt dækning af det genvundne Sønderjylland med filialer i AabenraaGråstenHaderslevSønderborgToftlund og Tønder.
 5. Foruden hovedkontoret på Holmens Kanal 2 havde banken tre afdelinger i København: Gammeltorv 4, Sølvgade 84 og Store Kongensgade 58.

Den store fusion

 • 1990fusionerede Handelsbanken, Den Danske Bank og Provinsbanken under navnet Den Danske Bank. Handelsbankens logo var i brug i den fusionerede bank indtil år 2000 ligesom datterselskabet Handels Finans beholdt sit navn.
Varemærkenavnet Handelsbanken bruges i dag af Svenska Handelsbanken, der bl.a. via opkøbet af Midtbank i Herning har en række filialer med Handelsbank-navnet i Midtjylland

Bemærkninger til ovenstående Pkt. 4, under FILIALER omkring placeringen af disse filialers Kontorer skal her nævnes:

 • Handelsbanken i Aabenraa med Kontorer i Bolderslev, Bovrup, Felsted, og Hjordkær.
 • Handelsbanken i Gråsten med Kontor i Padborg.
 • Handelsbanken i Haderslev med Kontor i Christiansfeld og Vojens.
 • Handelsbanken i Sønderborg med Kontorer i Broager og Nordborg.
 • Handelsbanken i Toftlund med Kontorer i Agerskov og Arnum.
 • Handelsbanken i Tønder med Kontorer i Højer, Skærbæk og Tinglev.

Kilde: Fra Greens Fonds- og Aktier

 

Rammeforklaringen med de tekniske oplysninger. Læs mere herom under “RAMMEFORKLARINGEN” som er at finde i den sorte søjle til venstre på hjemmesidens forside.

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbillede: HT
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen de 5,- kr. Jo flere AFA-numre med det pågældende perfinbillede HT, jo lavere pris.

 

Endnu et dyk ned i den perfine arkivsamling af Perfinforsendelse bragte denne pragtfulde, og må man sige ret så pæne værdiforsendelse årgang 1952 afsendt af HANDELSBANKEN I TØNDER (filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank) TØNDER frem for dagens lys og bringes nu her til fuld beskuelse for alle perfinsamlere.
Værdiforsendelsen er, som det fremgår, påsat Afa-Nr. 322, 40 øre grå. 30. juli 1950, her perforeret med perfinbillede HT, Perfinnummer H 68, som det eneste frimærke af den påsatte frankatur på værdiforsendelsen.
De tre andre frimærker henholdsvis Afa-Numrene: 2 stk. Afa-Nr. 317, 20 øre rød 1. april 1950: Statsradiofoniens 25-års jubilæum, og 1. stk. Afa-Nr. 322, 40 øre grå. 13 juli 1950: Farveændringer og suppleringsværdier, og 1 stk. Afa-Nr. 331,15 øre violet 1. april 1951: 100 års dagen for udsendelsen af det første danske frimærke, – er ikke perforeret med perfinbilledet HT.
Som det også fremgår, så er frankaturen afstemplet med brotypestempel: Type: BRO: IIc-3. Brugsperiode: 25.1.1950 – 6.8. 1952.
Afsendt som værdi og Pengebrev (Fremgår af påsatte lillafarvede oblat: V Tønder 017) fra Tønder den 5.5. 1952 med destination til: Banken for Brørup & Omegn. Brørup.
Takst: Landsporto:
For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 250 gr i perioden: 1.6. 1950 – 1.7. 1952: 25 øre.
Værdiporto:
Tillægsgebyr for forsendelse af værdi og pengebreve i perioden: 1.5. 1951 – 15.3. 1962, indtil 1000 Kr.: 70 øre
I alt: 95 øre
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2021
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster v/ Jan Bendix

 

Bagsiden af værdiforsendelsen med det smukke voksstempel med navnetrækket: ”HANDELSBANKEN I TØNDER” stående heri i oval.