Indledning:

Skrivelsen her har været længe undervejs. Ja, sandt, at sige, så har den ligget på bedding i mange år, ja, faktisk lige siden 1998, gemt væk i et mine mange charteks indeholdende oplysninger om kontakt til og besøg hos de to her i artiklen nævnte afdelinger 1) Ballerup afdelingen og 2) Langeskov afdelingen med forespørgelse om de perforerede frimærkers forbrug i afdelingerne i de pågældende perioder: 1) 1954 – 1965 / 2) 1954 – 1975.

Total forvirring
Total forvirring omkring perfin billedet LB, L 12.3 / ”kontra” perfin billedet LB, L 12.29, to fuldstændige identiske perfin billeder i nålesættet når man ser bort fra de to manglende nålehuller i perfin billedet LB, L 12.29 nederste del, et enkelt perforerings hul vandret og et enkelt perforerings hul lodret, som formodes, at hidrører fra henholdsvis, Den Danske Landmandsbanks afdeling i Ballerup, og fra Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank A/S afdeling i Langeskov grundet afstemplingerne fra de to byer på frimærkerne. Vi ved det ikke endnu, men muligheden for at det forholder sig sådan er så absolut til stede.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samme spørgsmål igen, igen og igen
Som den opmærksomme læser sikkert kan fornemme omkring ordet ”kontra” i titlen ” Total Forvirring omkring perfin billedet LB, L 12.3 / ”kontra” perfin billedet LB, L 12.29” så udgår der fra dette ene ord ”kontra” en eller anden form for forvirring, – en forvirring der i årevis har plaget, – om ikke alle, – så dog nogle samlere i perfin kredse der har stillet de samme spørgsmål igen, igen og igen:

1. Er det, – den samme perforator der har været brugt til at perforere begge de to ovennævnte afdelingers frimærker?

2. Og hvis, – det er den samme perforator, – hvor har denne perforator så stået – i hvilken afdeling, – i Ballerup afdelingen eller i Langeskov afdelingen – eller har den stået et helt tredje sted?

3. Eller, – er der i virkeligheden tale om to perforatorer med to fuldstændige identiske fremstillede perfin billeder i nålesættet hvoraf den ene perforator     ”perfin billedet LB, L 12.29” ”som formodes” blev brugt i Langeskov afdelingens regi, som mangler to nåle i nålesættet, og den anden perforator”    perfin billedet LB, L 12.3” ”som formodes” blev brugt i Ballerup afdelingens regi, som ikke mangler nåle i nålesættet.

Tre rigtige gode spørgsmål
1. Tre rigtige gode spørgsmål. Ja, men hvad er det rigtige svar! Hvad er muligheden for at der her er tale om to perforatorer, det er det store spørgsmål. Jo, man kan starte med at se kaste et blik på kendsgerningerne for de to perforatorers ibrugtagningstidspunkt. Gør man det, så vil man opdage, at de begge er registreret taget i brug i selvsamme år, nemlig i året 1954, med blot 5 måneders mellemrum.

2. Det der ligeledes taler for at der her er tale om to perforatorer, – det er, at den ene, den med de to manglende nåle i nålesættet, ”den formodede” perforator fra Langeskov afdelingen, perfin billedet LB, L 12.29, med brugsperioden: 07.1954 – 10. 1975, hele vejen igennem denne brugsperiode har perforeret frimærkerne med det samme nålesæt hvori de nåle i perfin billedet mangler, hvilket jo klart og tydeligt fremgår af den registrerede sidstedato 10. 1975.

3. Det samme gør sig også gældende for den anden, ”den formodede” perforator fra Ballerup afdelingen, ”perfin billedet LB, L 12.3” med brugsperioden: 12. 1954 – 04. 1965. Denne har ligeledes i hele denne brugsperiode perforeret frimærkerne med det samme nåle antal i perfin billedet. Vel at mærke, et perfin billede med alle nålene komplette i nålesættet.

Her skal det lige indflettes, at enkelte af de samlere der for mange år siden dengang i 1998, stillede disse spørgsmål, også stillede sig tvivlende overfor, at der var tale om to perforatorer med så to ens perfin billeder i nålesættene.
De mente, at der kun var en perforator, og kun én perforator med dette nålesæt, og at denne perforator stod i Langeskov afdelingen på Fyn, og at de to manglende nåle måtte være knækket, og fjernet på et meget tidligt tidspunkt efter ibrugtagningen i året 1954. Dette ud fra den kendsgerning, at der jo forefindes mange flere Afa-numre registreret perforeret med perfin billedet LB, L 12.29 med de to manglende nåle i nålesættet, påstemplet Langeskov, set i forhold til det fåtal af Afa-numre registreret perforeret med perfin billedet LB, 12.3, der jo ikke mangler nogen nåle i nålesættet, påstemplet Ballerup.

Svar
1. Ja, til at der forefindes mange flere Afa-numre registreret perforeret med perfin billedet LB, L 12.29 med de to manglende nåle i nålesættet, påstemplet Langeskov, set i forhold til det fåtal af Afa-numre registreret perforeret med perfin billedet LB, 12.3, der jo ikke mangler nogen nåle i nålesættet, påstemplet Ballerup. Så langt, så godt.

2. Men, med al respekt, og forhåbentligt uden, at fornærme nogen, hvordan vil man så forklare, at de to perfin billeder LB, 12.3, og LB, L 12.29, der begge er taget i brug i året 1954, og side om side har kørt parløb i 10 år, med stop for perfin billedet LB, 12.3 med det komplette antal nåle i nålesættet i året 1965, medens perfin billedet LB, L 12.29, med de to manglende nåle i nålesættet fortsatte i endnu 10 år, frem til året 1975.

3. Det hænger ikke sammen, man kan ikke køre parløb side om side i så mange år, hvis der kun er tale om en enkelt perforator.

Desværre kun
Nu skulle man jo umiddelbart tro, at en henvendelse (maj måned 1998) til de to afdelinger Ballerup og Langeskov ville give et opklarende svar på dette.
Men, Næh nej, – det mentes ikke, lød svarene fra dem begge samstemmende, at banken nogensinde havde gjort brug af perforerede frimærker, – og hvis banken havde gjort brug af sådanne perforerede frimærker, – endsige havde haft en sådan perforator til dette formål, så var det meget længe siden, og de medarbejdere der eventuelt kunne have svaret på dette var ikke mere i afdelingen.

I øvrigt, lød svarene, bliver udtjente kontorartikler såsom skrivemaskiner etc., der blev udskiftet med nye og mere tidssvarende sendt til arkiv afdelingen, så det var da muligt, at perforatoren var sendt dertil.

Disse svar medførte et besøg i Den Danske Banks hovedsæde efter forudgående forespørgelse og invitation, et møde med den afdelingsleder der stod for arkiv afdelingen med kontormaskiner herunder perforatorer gav heller ikke noget resultat, idet denne meddelte, at alle indkomne kontormaskiner til arkivet, herunder også perforatorer tid efter anden blev kasseret og derefter smidt ud.
Så langt, men ikke så godt for os perfin samlere fordi man nu må formode, at alle perforatorer der kom ind til arkivet, og det er mange, er kasseret som gammelt jern, solgt, og smeltet om. Herunder også de to formodede perforatorer fra Ballerup- og Langeskov afdelingerne.

Tilbage står så kun en opfordring
Så hermed en opfordring til dem der læser dette, og eventuelt ligger inde med disse to dokumentationer, og ønsker, at bidrage til opklaringen, om det er disse to afdelinger der har brugt disse perfin billeder i Deres regi. Kontakt mig venligst via denne hjemmeside på www.perfiner.dk / kontaktformularen.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Jan Krolak.