Hvor mange samlere af danske firma-perforerede frimærker etc., tænker egentlig på hvornår interessen for denne lille niche i dansk posthistorie opstod, og ikke mindst, hvem var de disse Perfin Pionerer, der skabte interessen for dette samleområde.

Næppe mange, er nok det rigtige svar!

Ser man tilbage igennem tiden, så har der været ganske mange perfinpionerer hvis navne der for de fleste nye perfinsamleres vedkommende i dag er ukendte, de er simpelthen gået i glemmebogen fortæret af tidens tand, men alle har de på hver deres måde bidraget til at udbrede kendskabet til det vi i dag blandt samlere kalder det perfine område.

Alle har de lavet perfinkataloger, enten alene for sig selv, eller i samarbejde med andre perfinpionerer herhjemme i Danmark og i udlandet, og alle har de drejet sig om danske firma perforerede frimærker etc.

Mange af disse perfinkataloger er af en eller anden grund aldrig blevet publiceret og kendes i dag kun i ganske få eksemplarer. Andre igen er publiceret eller fremvist i et blad til en jubilæumsudstilling, i et organ for en samlerforening, i et tidskrift eller på eget forlag.

 • ”LIST of DANISH PERFINS” årgang 1956, Compiled by Margaret and Victor J. VanLint Fontana, Californien, and E. J. Enschede, Driehuis, Holland. (Ikke udgivet, Ganske få eksemplarer kendt).
 • Perfin Pioneren Peter W. Andersen.

  ”LIST of DANISH PERFINS FIRMA PERFOREREDE STAMPS” årgang 1966, af Peter H. W. Andersen, Sebring, Florida. (Ikke udgivet, få eksemplarer kendt).

 • Kilde: Artiklen stammer fra Midtjyllands Avis den 10. juni 1969, side 6.
  Med venlig hilsen
  Jens Caspersen
  Skanderborg Historiske Arkiv
 • ”DANSKE PERFORERINGER” af Julius Østergaard Hansen, Middelfart, Fyn, vist i BÄLTESPÄNNAREN årgang 8 Nr. 2, 1973. Organ för Samlerforeningen BÄLTESPÄNNAREN. Året efter i marts måned 1974 vist i Posthistorisk Tidskrift 2. årgang Nr. 1, 2 og 3.
 • ”KATALOG OVER PERFOREREDE FRIMÆRKER” PERFINS” November 1976. Udarbejdet af Arvid Vagnhof. Vanløse. København. (Ikke udgivet, få eksemplarer kendt).Fotografi 11
 • Danske Perfin-Mærker” af Henrik Suhr-Jensen fremvist på jubilæumsudstillingen i bladet ”ARNØPHIL” København d. 13 – 14 marts 1976: Forhistorie, Hvorfor samle perfin-mærker, Katalogisering og opsætning: 1) Arbejdssamling. 2) Katalogsamling. 3) Helsagssamling. 4) Firmasamling. 5) Udstillingssamling. 6) Korrespondancemappe.
 • ”LIST OF DANISH PERFINS” (FIRMA PERFOREREDE STAMPS) Compiled by Peter H. W. Andersen, Sebring, Florida, and Julius Østergaard Hansen, Middelfart, Fyn 1980. Revised and corrected 1980 by Peter H. W. Andersen, Sebring, Florida / Edited and Published 1980 by David C. Stump, Devon. Pennsylvania 19333. (Udgivet igennem THE PERFINS CLUB).
 • I denne forbindelse må vi så sandelig ikke glemme Henrik Suhr-Jensen, dengang formand for “Arbejdernes Frimærkeklub, i særdeleshed en af Perfin-pionererne for selv om hans navn ikke er nævnt i ovennævnte katalog, så udførte han et kæmpearbejde med at indsamle informationer om perfins i form af dokumentationer og meget andet i samarbejde med Julius Østergaard Hansen med efterfølgende udveksling af disse frem og tilbage over Atlanten til og fra Peter H. W. Andersen. Jeg syntes godt man kunne have givet Henrik Suhr-Jensen den cadeau, at have nævnt hans navn i dette katalog. Det fortjente han til fulde.
 • Fotografi 12”HÅNDBOG OVER DANSKE FIRMAPERFORERINGER” af Peter Engelbrecht, Brenderup, Fyn, udgivet på eget forlag ”PERFINISTEN” 1984. Fremlagt på frimærkeudstillingen i Forum 1984 i løssalg til Kr. 50,- til indsætning i A5 ringbind. Kataloget blev løbende opdateret med tillæg med nye fundne perfinbilleder, nye dokumentationer, afsnit om perforerede jernbanemærker, julemærker og stempelmærker osv. hertil frem til oktober 1987 hvor det sidste tillæg Nr. 13 udkom. Et for den tid fremragende katalog, perfinsamlernes bibel på det danske marked frem til september 1990.

Som afsluttende bemærkning til ovennævnte syntes jeg personligt, at man godt kan være bekendt at sætte disse perfinpionerer et minde, for uden dem havde vi ikke været hvor vi er i dag med vores hobby, de perforerede frimærker etc.

Jan Krolak