Perforerings-kuriositeter ”AFLYST” på pantebreve, panteobligationer etc.

Forord
Med et tilbageblik på min artikel af 3. feb. 2020: Et Pantebrev med perforerings-aftrykket ”AFLYST / En ”Perforerings-Kuriositet” vist her på hjemmesiden, og et efterfølgende seriøst og frugtbart samarbejde med Palle Holm, Nuuk, Grønland, inkarneret samler af dokumenter, såsom ovennævnte ”Pantebrev” i artiklen (heriblandt meget andet spændende omkring Palle Holms samlerområder) indledes endnu en artikel om dette spændende samleområde. Perforerings-kuriositeter ”AFLYST” på pantebreve etc.

Bemærkning til ovenstående: (heriblandt meget andet spændende omkring Palle Holms samlerområder)
At beskrive alle Palle Holm samlerområder her i artiklen, – og nævne alle heri ved navns nævnelse vil være alt for omfattende. Men fortvivl ikke for alle Palle Holms samleområde er at beskue på hans hjemmeside, og den er så absolut et besøg værd. Den er både spændende og oplysende.

Hvis dette har din / jeres / nogens interesse som samler, at se alle disse samleområder: Så gå ind på denne adresse: www.123hjemmeside.dk/palholm

Fakta omkring perforatorerne med perforeringen ”AFLYST” i nålesættet etc. tilsendt undertegnede pr. mail fra ”Tinglysningsretten” efter henvendelse og forespørgelse hertil:
Det er korrekt skrives der i svaret fra ”Tinglysningsretten” at nogle dommerkontorer – i gamle dage – brugte et særligt stempel, (en perforator) der gennemhullede papiret / dokumentet med perforeringen ”AFLYST”

Dette for at tilkendegive, at pantebrevet ikke længere var gyldigt.

Disse stempler (disse perforatorer) var tunge og krævede mange kræfter, så derfor valgte mange dommerkontorer i stedet, at bruge et almindeligt gummistempel, der påførte dokumentet ordet “Aflyst” med rød farve.

Stemplet skulle sættes 5 gange skråt nedover dokumentet. Efterhånden gik alle dommerkontorer over til gummistemplet.

Fra 8. september 2009 har tingbogen været digital, og der findes derfor ikke længere gyldige papirdokumenter. I dag er det kun det digitale dokument, der har gyldighed, og der er derfor ikke længere brug for stempler til at påtegne dokumenterne.
Tinglysningsretten er ikke i besiddelse af nogle af de gamle stempler / perforatorer, men det kan ikke udelukkes, at der kan findes enkelte stående tilbage på nogle af de gamle dommerkontorer.
Dog er dette næppe særligt sandsynligt, da der i de senere år er sket en stor oprydning i forbindelse med, at de fleste dommerkontorer er flyttet til nye bygninger.
Kilde: Tinglysningsretten. Hobro. Svar til undertegnede efter henvendelse og forespørgelse herom.

Indledning
Som nævnt under forordet, så samler Palle Holm også andre former for dokumenter perforeret med denne perforering ”AFLYST” heri, såsom ”Pantebreve” ”Panteobligaton” ”Skadesløsbrev” etc., alle påsat stempelmærker, og det er det vi Palle Holm og jeg i denne artikel i fællesskab vil delagtiggøre andre samlere med i denne lille “niche”, – og som vi naturligvis håber, at der er interesse for.

Men, for der er et men: Lad os slå det fast med det samme:
Denne perforering ”AFLYST” Perforering: Type 1 og Type 2, har intet med perfiner såsom (perfins) initialer, Logo, tal perforeret i frimærker, julemærker, jernbanemærker, at gøre, – blot fordi stempelmærket (stempelmærkerne) ved perforeringen af disse dokumenter med ”AFLYST” også perforereres med denne perforering.

Det er dokumentet / pantebrevet etc., det drejer sig om, det er dokumentet der bliver aflyst, og ikke stempelmærkerne som sådan, de sidder der. At perforeringen perforerer stempelmærkerne ved denne proces ”må tilskrives” som en uheldig stedplacering af perforatoren på pantebrevet etc., ved gennemperforeringen der derved utilsigtet ”på må og få” tilfældigt rammer stempelmærkerne. Men bortset fra dette, så har dette område som samlerobjekt sin berettigelse.

En kommentar hertil, – min helt egen opfattelse, så finder jeg det lidt uheldigt at nogen samlere betragter dette perforeringsbillede ”AFLYST” som en selvstændig “perfin” kun til perforering af stempelmærker påsat pantebreve etc., for det er det ikke! For hvis det var det, – hvorfor så ikke også perforere det påsatte stempelmærke der undertinden er påsat på bagsiden af pantebrevene med perforeringen ”AFLYST” som det er tilfældet på en panteobligationerne vist her i artiklen.

Og herfra har jeg hermed fornøjelsen, at præsentere, et udsnit af denne mangfoldighed af dokumenter i ejerskab af Palle Holm.
God fornøjelse. Jan Krolak

 

*************************************************************

 

Perforering: Type 1 og Perforering: Type 2
Lad os lægge ud med at oplyse om, at der findes som Palle Holm påpeger det, to typer af perforeringen ”AFLYST” (Ses herunder)
Disse nævnt og beskrevet under fakta beskrivelsen under hvert vist dokument her i artiklen: Panteobligationer og Skadesløsbrev.

Perforering: Type 1: Nålesæts størrelse: 2,5 cm høj x 7,4 cm lang.

 

Perforering: Type 2: Nålesæts størrelse: 2,2 cm høj x 8,2 cm lang.

 

Panteobligation, også kaldet et Pantebrev. (Panteobligation, en. gieldsbrev, Obligation, hvorved tillige for den lånte sum en Eiendom sættes i pant. / Ældre udtryk for et pantebrev. Kilde: Christian Molbech 1833) Panteobligationen er her som det fremgår aflyst og udslettet med Perforering 1 ”AFLYST” i Viborg den 10. okt. 1963. Perforering: Type 1. / Nålesæts størrelse: 2,5 cm høj x 7,4 cm lang.
Stempelmærket påsat dokumentet behørigt kasseret med datoen af den 6 / 10 – 1882, og underskrift tillige med stemplet Viborg Stiftsamt hen over stempelmærket.
Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 4 Kroner. Udgivelsesår: 1857.. Katalog-henvisningsnummer: 30. Ramme / Baggrundsfarve: Blå og Rød. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker, Rhomber, og prikker i parenteser ( )
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

 

Panteobligation, også kaldet et Pantebrev. (Panteobligation, en. gieldsbrev, Obligation, hvorved tillige for den lånte sum en Eiendom sættes i pant. / Ældre udtryk for et pantebrev. Kilde: Christian Molbech 1833)
Panteobligation er her som det fremgår aflyst og udslettet med ”AFLYST” København den 28.. August.1962. Perforering: Type 1. / Nålesæts størrelse: 2,5 cm høj x 7,4 cm lang.
Det fremgår endvidere at lånet er indfriet: Hvilket betyder at: Indfrielse af et lån er det samme som en tilbagebetaling af et lån. Du bliver fri af lånet, når du har betalt den sum penge, som du har lånt i banken eller andetsteds.
Stempelmærkerne påsat dokumentet begge behørigt kasseret med datoen af den 20 / 9 – 1916, og underskrift tillige med stemplet ”Kbh. Amts nordre Birks Stempelforhandling” hen over stempelmærket.
Alm. Stempelmærke: Øreværdi: 20 øre. Udgivelsesår: 1907.. Katalog-henvisningsnummer: 66. Ramme / Baggrundsfarve: Grå. Øreværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker, Rhomber, og prikker i parenteser ()
Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 5 Kroner. Udgivelsesår: 1911.. Katalog-henvisningsnummer: 90. Ramme / Baggrundsfarve: Sort og Rød. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker ,Rhomber og prikker i parenteser ( )
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Bagsiden af Panteobligationen. Som det fremgår, er denne også perforeret med Perforering: Type 1 ”AFLYST”
Af teksten fremgår det: Undertegnede Blikkenslagermester, Gas- og Vandmester Ernst Petersen erkender herved, at jeg ved at indtræde som medlem af 10ende Series 1st afdeling i Østifternes Kreditforening har modtaget til laans af bemeldte forening 2600 Kr. hvilket To tusinde og seks hundrede kroner er mig udbetalte osv, osv.
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Panteobligation, også kaldet et Pantebrev. (Panteobligation, en. gieldsbrev, Obligation, hvorved tillige for den lånte sum en Eiendom sættes i pant. / Ældre udtryk for et pantebrev. Kilde: Christian Molbech 1833)
Panteobligation er her som det fremgår aflyst og udslettet med Perforering: Type 2 ”AFLYST” København den 16. dec.1955 (fremgår af dokumentets bagside) (Læs dette).
Perforering: Type 2. / Nålesæts størrelse: 2,2 cm høj x 8,2 cm lang.
Det fremgår endvidere at lånet er indfriet: Hvilket betyder at: Indfrielse af et lån er det samme som en tilbagebetaling af et lån. Du bliver fri af lånet, når du har betalt den sum penge, som du har lånt i banken eller andetsteds. Stempelmærkerne påsat dokumentet begge behørigt kasseret med datoen af den 20 / 1 – 1919, og underskrift tillige med stemplet Viborg Stiftsamt hen over stempelmærket.
Alm. Stempelmærke: Øreværdi: 80 øre. Udgivelsesår: 1917- 1937.. Katalog-henvisningsnummer:108. Ramme / Baggrundsfarve: Grøn. Øreværdifarve: Grøn. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker, Rhomber og prikker i parenteser ( )
Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 10 Kroner. Udgivelsesår: 1917- 1937.. Katalog-henvisningsnummer: 115. Ramme / Baggrundsfarve: Blå og Rød. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker ,Rhomber og prikker i parenteser ( )
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Bagsiden af Panteobligationen. Som det fremgår her er Panteobligationen aflyst og udslettet med Perforering: Type 2 ”AFLYST” København den 16. dec.1955.
Som det også fremgår her er aflysningen ”Indført i Dagbogen for retskreds Nr. 2 Københavns Nordre Birk, den 30. Dec. 1955”
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Panteobligation, også kaldet et Pantebrev. (Panteobligation, en. gieldsbrev, Obligation, hvorved tillige for den lånte sum en Eiendom sættes i pant. / Ældre udtryk for et pantebrev. Kilde: Christian Molbech 1833)
Her på stempelpapir: Her aflyst og udslettet med  ”AFLYST” Odense den 22. juni 1934.
Perforering: Type 2. / Nålesæts størrelse: 2,2 cm høj x 8,2 cm lang..
Stempelmærket påsat dokumentet behørigt kasseret med datoen af den 21 / 3 – 24 og underskrift tillige med stemplet Odense Amtsstue hen over stempelmærket.
Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 4 Kroner. Udgivelsesår: 1917 – 1937. Katalog-henvisningsnummer:112. Ramme / Baggrundsfarve: Ultramarin. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker,Rhomber, og prikker i parenteser ( )
Bemærk, at udover at skulle betale for stempelmærket på 4. kroner påsat panteoblikationen, så er der også betalt 1. krone for stempelpapiret. I alt, at erlægge: 5. kroner for dokumentet.
Bemærk stemplerne stående på lodret hold ned over dokumentet, der er kun 4 stempler med rød farve. Det 5 stempel mangler (beror på at noget af dokumentet mangler i sin helhed), – de er ikke stemplet på skrå som foreskrevet i afsnittet: ”Fakta omkring perforatorerne med perfinbilledet ”AFLYST” i nålesættet etc., tilsendt undertegnede pr. mail fra ”Tinglysningsretten” efter henvendelse og forespørgelse hertil” afsnit 3. Heri står: Citat: Stemplet skulle sættes 5 gange skråt nedover dokumentet. Citat slut..
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Panteobligation, også kaldet et Pantebrev. (Panteobligation, en. gieldsbrev, Obligation, hvorved tillige for den lånte sum en Eiendom sættes i pant. / Ældre udtryk for et pantebrev. Kilde: Christian Molbech 1833)
Panteobligation er her som det fremgår aflyst og udslettet med Perforering: Type 2 ”AFLYST” Neksø den 26.. August 1937. Aflysningen ”Indført i Dagbogen for retskreds Nr. 26. Neksø Købstad m.v., den 28. August. 1937”
Perforering: Type 2. / Nålesæts størrelse: 2,2 cm høj x 8,2 cm lang.
Stempelmærket påsat dokumentet behørigt kasseret med datoen af den 3 / 11 – 1925, og underskrift tillige med stemplet Dommeren m.v. I Neksø hen over stempelmærket.
Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 1 Krone. Udgivelsesår: 1917 – 1937. Katalog-henvisningsnummer: 109. Ramme / Baggrundsfarve: Ultramarine. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker, Rhomber og prikker i parenteser ( )
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Samme perforering / perforering 2 som på dokumentet: Pantebrevet fra Neksø i lidt større størrelse: Bemærk at perforeringen ikke helt er perforeret igennem hvilket formentlig skyldes nedslidte nåle i nålesættet efter lang tids ibrugtagning.
I ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

Skadesløsbrevet er her som det fremgår aflyst og udslettet med Perforering: Type 2 / Nålesæts størrelse: 2,2 cm høj x 8,2 cm lang. ”AFLYST” ”Odense” den 8.. maj 1941. (Dette fremgår af dokumentets bagside hvor der står beskrevet: Attesteres herved til Aflysning. Odense den 8. maj 1941. (Se dette). Stemplet: FYENS DISCONTO KASSE (Bank-Aktieselskab) efterfulgt af behørig underskrift. Bemærk, stemplet AFLYST med rød farve hen over dokumentet.
Et skadesløsbrev er et pantebrev, der udstedes til dækning af et løbende gældsmellemværende, f.eks. en kassekredit eller en alskyldserklæring. Skadesløsbrevet skal dog indeholde oplysninger om et maksimumbeløb, for at det kan tinglyses.
Stempelmærket påsat dokumentet behørigt kasseret med datoen af den 17 / 8 – 1936, og underskrift, tillige med stemplet: Stempelfilialen: Odense hen over stempelmærket. Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 3 Kroner. Udgivelsesår: 1917 – 1937. Katalog-henvisningsnummer: 115. Ramme / Baggrundsfarve: Ultramarine. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker, Rhomber og prikker i parenteser ( )
Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 10 Krone. Udgivelsesår: 1917 – 1937. Katalog-henvisningsnummer: 109. Ramme / Baggrundsfarve: Ultramarine og Rød. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker, Rhomber og prikker i parenteser ( )
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Bagsiden af ”Skadesløshedsbrevet med påskriften og stemplingen: Attesteres herved til Aflysning. Odense den 8. maj 1941. Stemplet: FYENS DISCONTO KASSE (Bank-Aktieselskab) efterfulgt af behørig underskrift. Tillige er bagsiden af dokumentet også perforeret med: Perforerings: Type 2. / Nålesæts størrelse: 1,9 cm høj x 6,7 cm lang..
Panteobligationen i ejerskab af Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

Tak Palle Holm. Nuuk. Grønland

Først og fremmest skal der lyde varm og taknemlig tak til Palle Holm, Nuuk. Grønland. www.123hjemmeside.dk/palholm for et seriøst og frugtbart samarbejde og for at benytte det af ham ejet materiale omkring: Pantebrev, Panteobligatione og Skadesløsbrev til denne  artikel om dette spændende nye samleområde “Perforerings-kuriositeter ”AFLYST” på pantebreve etc.

Ligeså tak til  ”Tinglysningsretten” Hobro  for dens imødekommenhed om tilsendte fakta omkring brugen af perforatorerne med perforeringen “AFLYST” brugt på dokumenter såsom Pantebreve, Panteobligationer, Skadesløsbrev etc.

 

Kildehenvisning og litteratur:

  • (Panteobligation, en. gieldsbrev, Obligation, hvorved tillige for den lånte sum en Eiendom sættes i pant. / Ældre udtryk for et pantebrev. Kilde: Christian Molbech 1833)
  • Catalog of SCANDINAVIAN REVENUE STAMPS Volume II DENMARK by Peter Poulsen Roskilde, Denmark. Edited by Paul A. Nelson. Published by Scandinavian Philatelic of Southern California, Inc., with the Scandinavian Philatelic Foundation. / Danske stempelmærker etc.
  • Indfrielse af et lån er det samme som en tilbagebetaling af et lån. Du bliver fri af lånet, når du har betalt den sum penge, som du har lånt i banken eller andetsteds. Kilde: https://dinero.dk/ordbog/indfrielse/
  • Et skadesløsbrev er et pantebrev, der udstedes til dækning af et løbende gældsmellemværende, f.eks. en kassekredit eller en alskyldserklæring. Skadesløsbrevet skal dog indeholde oplysninger om et maksimumbeløb, for at det kan tinglyses. Se TL § 10, stk. 3, 2. pkt. om fast ejendom. Kilde: https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1977461
  • Fakta omkring perforatorerne med perforeringen ”AFLYST” i nålesættet etc. tilsendt undertegnede pr. mail fra ”Tinglysningsretten” Hobro efter henvendelse og forespørgelse hertil. Kilde: ”Tinglysningsretten” Hobro

 

Jan Krolak. 14. februar 2020