1) Øverst Københavns Belysningsvæsens prøvningsafgiftsmærke: Værdi 10 øre i farverne blå / gul med perfin K.B. perfinbilledet K 10.2 2) I midten: Aftryk 10 sæts perforatoren med perfinbilledet K 10 kun brugt til perforering af væsenets frimærker. 3) Nederst: Afa-numrene 527 og 432 perforeret med perfinbilledet K 10. 4) Prøvningsafgiftsmærkerne findes i to udgaver / størrelser og stort set i samme værdier og begge typer: Type 1 (lille størrelse) og Type 2 (stor størrelse) i et utal af farver brugt til forskellige formål alt afhængig af hvilken installationsform det var hvilket også fremgår af værdien på de påsatte mærker på de viste installationskort: Overgang fra jævnstrøm til Vekselstrøm, ekspederet u, prøve, færdigmeldelse for motorinstallation, lamper med årsafgift, erhvervstarif, måler nedtaget osv. osv.

1) Øverst Københavns Belysningsvæsens prøvningsafgiftsmærke: Værdi 10 øre i farverne blå / gul med perfin K.B. perfinbilledet K 10.2
2) I midten: Aftryk 10 sæts perforatoren med perfinbilledet K 10 kun brugt til perforering af væsenets frimærker.
3) Nederst: Afa-numrene 527 og 432 perforeret med perfinbilledet K 10.
4) Prøvningsafgiftsmærkerne findes i to udgaver / størrelser og stort set i samme værdier og begge typer: Type 1 (lille størrelse) og Type 2 (stor størrelse) i et utal af farver brugt til forskellige formål alt afhængig af hvilken installationsform det var hvilket også fremgår af værdien på de påsatte mærker på de viste installations kort: Overgang fra jævnstrøm til Vekselstrøm, ekspederet u, prøve, færdigmeldelse for motorinstallation, lamper med års afgift, erhvervs tarif, måler nedtaget osv. osv.

Som svar af 30. september 1989 på en henvendelse til Københavns Belysningsvæsen vedrørende væsenets brug af de perforeringer med initialerne K.B. i deres frimærker / Prøvningsafgiftsmærker oplyste en Hr. Erling Cederlund følgende:
Når afdelingerne inklusive værkerne havde behov for mærker, frimærker såvel som prøvningsafgiftsmærker rekvirerede de dem centralt på kassererkontoret som derefter mod behørig kvittering udleverede det ønskede antal perforeret. Denne centrale funktion gjaldt især for frimærkernes vedkommende da disse blev betragtet som kontanter og derfor naturligt hørte til kassererkontorets opgaver da kontoret i forvejen varetog belysningsvæsenets kontante finansielle transaktioner.
Afdelingernes brug af perforerede tjenstlige mærker (Prøveafgiftsmærkerne) kan bredt defineres til brug på diverse kort  hvor Københavns Belysningsvæsen har ønsket oplysninger om aflæsning, kontrolbesøg, måler-ombytning, færdigmeldelse af installationer, fra og tilflytning, og meget mere indenfor Københavns Belysningsvæsens forsyningsområde med produktion og distribution af gas, el og varme.
Som svar på mit spørgsmål om deres perforerede frimærker / tjenstlige prøvningsafgiftsmærker og de perforatorer de benyttede oplyste Hr. Erling Cederlund at Københavns Belysningsvæsen i en lang årrække havde benyttet tre forskellige typer perforatorer, en type 10 sæts perforator specielt til perforering af frimærker med initialerne K.B. (perfinbilledet K 10), og to typer 1 sæts perforatorer specielt til prøvningsafgiftsmærker også med initialerne K.B:
En lille type nålesæt til perforering af små prøvningsafgiftsmærker (perfinbilledet K 10.1), og en stor type nålesæt til perforering af store prøvningsafgiftsmærker. (Perfinbilledet K 10.2). Alle vist her på hjemmesiden i opslagsværket under Perfinbillederne A – Å, Logo og Tal, bogstav K, side 130.
Desværre har det ikke været muligt at sætte et eksakt årstal på, hvornår væsenet indkøbte den første perforator ej heller de to andre.
Derimod kan det oplyses, at Belysningsvæsenet her med årets udgang 1989 har valgt at stoppe med at perforere sine frimærker.
Med venlig hilsen
Erling Cederlund.

 

Nyt Prøvningafgiftsmærke 1933-43: 50 øre brun / grøn Type II fundet med perfinbillede K.B. Perfinnummer K 10.2, Københavns Belysningsvæsen. (Er indført under Kombineret oversigt- og prisliste bogstav K)
Tak til Erik Frederiksen for at have spottet disse 2 flotte mærker. Redaktionen.

 

 

 

 

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærkerne: Type 1, værdi 80 øre

Installationskortets forside / Færdigmeldelse for motorinstallation / Måler nedtaget / Overg. til vekselstrøm

 

 

 

 

 

 

 

Instalationskortes forside

Instalationskortes forside / Over til vekselstrøm

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærkerne: Type 1, værdierne 25 øre og 1 krone

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærkerne: Type 1, værdierne 25 øre og 1 krone

Installationskortets forside

Installationskortets forside / Færdigmeldelse for motorinstallation

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærkerne: Type 1, værdi 1 krone og Type 2, værdi 2 kroner

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærkerne: Type 1, værdi 1 krone og Type 2, værdi 2 kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installationskortets forside

Installationskortets forside / Færdigmeldelse for lysinstallation

 

 

 

 

 

 

 

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærkerne: Type 1, værdi 1 krone og Type 2, værdi 2 kroner

Installationskortets bagside med prøvningsafgiftsmærket:  Type 2, værdi 2 kroner