Rahrs tekniske forretning – 1908 1976

Engroshandel med rør, sanitet, støbegods

 

 Lidt firmahistorie, her i kort udgave

Rør og sanitetsvarer en gros, Århus Virksomheden blev oprettet ved udskillelse af sanitetsafdelingen fra Viggo L. Rahrs jern- og stålgrossistforretning i 1908.

Senere optoges også handel med elartikler. Ligesom faderens, Edwin F. Rahr (1815-1905), gamle jerngrossistfirma blev overtaget.

Virksomheden lå oprindeligt i Mindegade 4 med lagerbygning ved Fredens Torv men flyttede snart til Søndergade med lager mod Asylgade. Men efter Poul Harris havde overtaget ledelsen i 1960 flyttede den til Edwin Rahrs Vej 40 i Brabrand. I 1971 overtog jerngrosist firmaet SC Sørensen aktiviteterne i virksomheden. Den fortsatte nogle år som ejendomsselskab m.v. og afvikledes endeligt omkring 1976.

Kilde: Rigsarkivet / Daisy

Har man interesse for at læse den fulde firmahistorie om Rahr´s Tekniske Forretninger A/S, så tryk på dette link: TRYK HER.

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbillede RTF.
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede, end de her viste hvilket, afspejler sig i prisen, derfor prisen de 30,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede RTF, jo lavere pris.

 

Rammeforklaringen med de tekniske oplysninger. Læs mere herom under “RAMMEFORKLARINGEN” som er at finde i den sorte søjle til venstre på hjemmesidens forside.

 

En nydelig pæn forsendelse, – en firmakuvert fra firmaet Rahr`s Tekniske Forretning i Aarhus, her censureret i København som det fremgår af banderolen på bagsiden af kuverten. (Læs mere herom under beskrivelsen af denne).
Kuverten er som det fremgår, påsat Afa-Nr. 276, 20 øre rød, 26. september 1942, perforeret med perfinbillede RTF. Perfinnummer R 25.
Afstemplet med ”Neutralt Enkelt Maskinstempel”: Type. B – 1a: 7 Bølgelinier: 17 mm høje, 3 mm Bølgehøjde, 55 mm Bølgelængde. IPS Maskine model Flier.
Afsendt fra Aarhus den 30 april 1943 med destination: Aktiebolaget Iföverken, Bromölla. Sverige.
Takst: Landsporto:
For forsendelse af breve i ”NORDEN” her til Sverige i 1. vægtklasse 0 – 20 gr i perioden: 1.7. 1940 – 1.7. 1946: 20 øre.
Kilde.
Danske Breve 1851 – 1979 v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2021
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster v/ Jan Bendix

 

Bagsiden af kuverten påsat banderole: Type: 2, med påskriften ”Kontroleret” anvendt i København fra juli 1941 – okt. 1944. Påstemplet med stempel: Ø 26 mm. Krone 6 mm. Rød. Februar 1943 – sept. 1944. (findes i 3 typer).