Siden sidst: Sådan tror jeg godt man kan beskrive det, har jeg håbet på, at få en afklaring på det beskrevne i min artikel bragt i Frimærkesamleren Nr. 3  April 2015  73. Årgang, omkring det første kendte islandske perfinbillede (perfinbilledet (som også ses her under titlen her ovenover), og dets tilhørsforhold, hvori jeg gisner om, at det var Firmaet Shell á Íslandi der i sin tid havde brugt dette perfinbillede S.Á.Í. perforeret i deres frimærker. (Læs denne artikel under artikler / Opdateringer her på hjemmesiden med titlen “Første kendte islandske perfinbillede” af 1. juni 2015). 
Afklaringen herpå kom helt uventet fra vores formand Flemming Petersen der opfordrede mig til at sætte mig i forbindelse med en frimærkesamler i Holland ved navn Henk Burgman han havde været i forbindelse med der vidste noget om dette perfinbilledes brug i Island. Denne havde åbenbart læst min artikel og havde efterfølgende orienteret Flemming om at han var i besiddelse af flere emner med dette perfinbillede.
En sådan opfordring, siger man jo ikke nej til. Som sagt, så gjort. En henvendelse til Henk Burgman var en meget positiv oplevelse, idet han var meget imødekommende. Han oplyste, at han var i besiddelse af kvitteringer og regninger fra Firmaet Shell á Íslandi hvorpå der sad islandske frimærker perforeret med perfinbilledet S.Á.Í. Han ville scanne disse ind og sende dem til mig pr mail.
Nu ved jeg ikke hvordan andre har det med at vente, men det var i spændt forventning jeg ventede, så da jeg fik skanningerne af disse i hænde steg min glæde til uanede højder for det var lige nøjagtig det jeg havde håbet på. Det var firmaet Shell á Íslandi som jeg i min artikel havde gisnet om der havde brugt dette perfinbillede S.Á.Í. perforeret i deres frimærker, dette bekræftet ved at navnet H.F. SHELL Á ÍSLANDI står trykt på regningen tillige med firmaets kendte logo ”Kammuslingeskallen” kendt fra tankstationer samt naturligvis det påsatte islandske ”Greiðslumerki” (afgiftsmærke). 10 Aur. 1935–41, blå, perforeret med S.Á.Í., selv om det er svært at se denne på mærket, men det er der. (Dette vist i overstørrelse i Figur: 2 og 2.1

 

Fig.1. Regning fra den 28/2 – 1939 med det påtrykte firmanavn H.F. SHELL Á ÍSLANDI, dokumentationen for, at det er dette firma der har brugt dette ”Greiðslumerki” (afgiftsmærket). 10 Aur. 1935–41 perforeret med perfinbilledet S.Á.Í.

Fig.1. Regning fra den 28/2 – 1939 med det påtrykte firmanavn H.F. SHELL Á ÍSLANDI, dokumentationen for, at det er dette firma der har brugt dette ”Greiðslumerki” (afgiftsmærket). 10 Aur. 1935–41 perforeret med perfinbilledet S.Á.Í.

 

Fig.2. og Fig. 2.1 To udsnit af ”Greiðslumerki” (afgiftsmærket). 10 Aur. 1935–41 her vist i overstørrelsen perforeret med perfinbilledet S.Á.Í., her vist retvendt og spejlvendt, fra regningen i Fig.1.

Fig.2. og Fig. 2.1 To udsnit af ”Greiðslumerki” (afgiftsmærket). 10 Aur. 1935–41 her vist i overstørrelsen perforeret med perfinbilledet S.Á.Í., her vist retvendt og spejlvendt, fra regningen i Fig.1.

 

Fig.3. På afhentningskvitteringen, (Afhendingarmiði) står tillige firmaets navn H.F. SHELL Á ÍSLANDI repræsenteret ved repræsentant Jóni S. Ewald, Ísafirði, (Isafjord). Også her figurerer det påsatte islandske ”Greiðslumerki” (afgiftsmærke). 10 Aur. 1935–41 perforeret med S.Á.Í., selv om det er svært at se på mærket, men det er der. (Se perfinbilledet i overstørrelse i Fig.2.)

Fig.3.

Fig.3. På afhentnings kvitteringen, (Afhendingarmiði) her ovenover står tillige firmaets navn H.F. SHELL Á ÍSLANDI repræsenteret ved repræsentant Jóni S. Ewald, Ísafirði, (Isafjord). Også her figurerer det påsatte islandske ”Greiðslumerki” (afgiftsmærke). 10 Aur. 1935–41 perforeret med S.Á.Í., selv om det er svært at se på mærket, men det er der. (Se perfinbilledet i overstørrelse i Fig.2.)
Som yderligere gestus fra Henk Burgman  fulgte også en skrivelse (en artikel) på engelsk med en fortælling om dette islandske ”Greiðslumerki” (afgiftsmærke) 10 Aur. 1935–41 perforeret med S.Á.Í. med titlen “First (and maybe the only) Perfin of Iceland”
Denne skrivelse vises først på engelsk og derefter efterfulgt af den danske oversættelse. Henk Burgman fortæller:
First (and maybe the only) Perfin of Iceland
In A small article of the Dutch Perfin Club the author mentioned the existence of an Icelandic (postal) stamp with the perfin S Á Í , Shell Á Íslandi. All ready some time it was known that there were some receipts on which there were placed stamps with the same perfin. I will tell you what is known by me.
This perfin was in use in the 30ties of the last century. Inquiries at the Icelandic Shell establishments were without any success at all. Nobody could remember or tell anything about this. Searching in archives were fruitless as well.
Sure is that this perfin was used on receipt stamps these are called “Greiðslumerki” in Iceland. These receipt stamps had to be affixed, as a proof that this tax was paid, on receipts of 20 Icelandic crowns or more. Up from the 1st of April 1935 it was due to pay a 10 Aur as payment tax on invoices, receipts and even on money-orders. On money-orders there had to be paid 2 times this fee. Once by paying the amount that had to be paid and again when the money was collected.
When the order for this new tax came in, there were no “Payment tax stamps” available. The Icelandic postal administration had large stocks of the 65 and 75 Aur from the Gullfoss stamps which were not used frequently. Large amounts of these stamps (100.00 of the 65 Aur and 496.400 of the 75 Aur) were overprinted with the word GREIÐSLUMERKI and the value 10. The word “FRIMERKI” (postal stamp) on the right was overprinted with a vertical black bar. Later that year (1935) there were special Greiðslumerki prints in Copenhagen (nearly three million) and later on (in 1938 and up to 1941) there were different new prints (also about three million) which were printed at the Gutenberg printer at Reykjavík. As said these stamps had to be affixed on receipts with amounts from 20 Icelandic crowns. The demand for the stamps were so high that now and then the overprinted stamps as well as the new stamps were not available. On these moments normal postage stamps were used. No clear rules for denominating these stamps were given. The stamps can be found denominated by way of writing the date, place names, signatures or initials, also you can find a company or a date stamp/cancel even postal cancellations can be found. It also happened regularly that the stamps were not denominated at all. The use of this tax was in use until the 31st of March 1941.
Some time ago a receipt with Greiðslumerki, perforated S Á Í was found. This receipt was used in 1936 by H.F. SHELL Á ÍSLANDI in Ísafirði. About this found an Icelandic stamp magazine (FRÍMERKJABLAÐIÐ) has published, already in 2003, a small article. After this, in time due, a handful of other recipes were discovered. None of the stamps used on these recipes are denominated with a stamped or a written cancelation. So we think that the stamps used by H.F. SHELL Á ÍSLANDI in Ísafirði were perforated, on forehand, by S Á Í as a way of denominating the stamps.
Except of these recipes there are known a single overprinted stamp of the 65 Aur Gullfoss stamp and a 50 Aur Fish stamp with this perfin. this last stamp was issued in 1943. So, looking at the very little items found with this perfin, we suspect that this perfin was only used once in a while at the Shell branch at Isafirði and that it was not a custom to use this perfin, or that there were very little recipes used with this perforated stamp.
By the way; After protests of the public and questions from some politicians the government withdrew the rule for paying two times 10 Aur on money-orders from 25-02 1937. From then on only by bringing in the money the 10 Aur due had to be paid. Collecting the money was free from that moment.
Jan I hope this is clear to you and will help you.
I enclose some illustrations. It was difficult to get the perfin visible through the paper of the recipes but I hope you can use them.
On – http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1147&lng=EN – you can find my Gullfoss collection. On the pages 106 and 107 you can find a bit more information about the use of the GREIÐSLUMERKI.
Have fun. And remember : “TO MANY STAMPS, TO LITTLE TIME”.
Greetings Henk

Den danske oversættelse

Den første (og måske eneste) islandske perfin.
I en lille artikel fra den hollandske perfin klub omtalte forfatteren et islandsk postfrimærke med perfinbilledet SÁÍ (Shell A Íslandi). Det havde allerede været kendt et stykke tid, at nogle kvitteringer var fundet med frimærker med den samme perfin. Jeg vil fortælle dig hvad jeg ved om det.
Denne perfin var i brug i trediverne i det sidste århundrede. Forespørgelser hos islandske Shell virksomheder gav intet resultat. Ingen kunne huske eller fortælle noget om dette. Søgninger i arkiver bar heller ikke frugt.
Sikkert er det, at denne perfin blev brugt på mærker påsat kvitteringer, i Island kaldt ”Greiðslumerki” (afgiftsmærke). Disse afgiftsmærker skulle påsættes som bevis for at afgiften på kvitteringer for 20 Islandske kroner eller derover var betalt.
Fra den 1.4.1935 skulle man betale 10 Aur (øre) som afgift på fakturer, kvitteringer og selv på anvisninger til udbetaling / post anvisninger.
På post anvisninger skulle man betale to gange afgiften. En gang når pengene blev indbetalt og igen når pengene blev afhentet.
Da loven om denne nye afgift blev vedtaget fandtes der ingen afgiftsmærker. Det islandske postvæsen havde imidlertid et stort lager af 65 og 75 Aur Gullfos mærker, som ikke blev brugt særlig tit. Et stort antal (1000.000 65 Aur og 496.400 75 Aur) af disse mærker blev overtrykt med ordet ”GREIDSLUMERKI” og værdien 10 Aur.
Ordet FRIMERKI (frimærke) til højre blev overtrykt med en lodret sort bjælke. (Læs under Fig.4 her i slutningen af artiklen). Senere i 1935 blev særlige afgiftsmærker trykt i København, næsten tre millioner, og senere igen i 1938, og frem til 1941 blev der udgivet forskellige nye mærker, også omkring tre millioner, som blev trykt af Gutenberg i Reykjavik. Som sagt skulle disse mærker sættes på kvitteringer for beløb på 20 islandske kroner og derover.
Efterspørgslen efter disse mærker var så stor, at nu og da var hverken de overtrykte eller nye mærker tilgængelige. I disse tilfælde blev almindelige mærker taget i brug.
Klare regler for annullering af mærkerne fandtes ikke. Mærkerne blev ofte annulleret ved at skrive en dato, stednavn, underskrift eller initialer. Tillige kan man finde firma eller datostempel annulleringer. Sågar postale annulleringer. Ofte var mærkerne slet ikke annulleret. Denne afgift var i brug indtil den 31.3.1941.
For et stykke tid siden blev en kvittering fundet med et ”Greiðslumerki” perforeret med perfinbilledet SÁÍ. Denne kvittering blev brugt i 1936 af Shell A/S i Island i Isafjord. (Se fig.3). En lille artikel om dette fund blev allerede i 2003 udgivet i et islandsk frimærkeblad (Frímerkjablaðið). Herefter blev tid efter anden en håndfuld andre kvitteringer fundet. Ingen af disse mærker er annulleret med stempel eller håndskrift. Vi mener derfor, at mærkerne brugt af Shell i Island blev perforeret med perfinbilledet SÁÍ på forhånd, som en slags annullering.
Ud over disse kvitteringer er der fundet et enkelt overtrykt 65 Aur Gullfos mærke, og et 50 Aur blågrøn ”Fiskar” mærke” (det viste mærke) udgivet i 1943. Når man ser på, hvor få dokumenter, der er fundet med denne perfin SÁÍ, tænker vi, at perfinen kun blev brugt af H.F. SHELL À ÍSLANDI i Isafjord en gang imellem, og at det ikke var sædvanligt at bruge denne perfin, eller at kun få kvitteringer blev brugt med et mærke med denne perforering.
By the way; Efter protester fra offentligheden og spørgsmål fra flere politikere trak regeringen loven om betaling af to gange 10 Aur på post anvisninger tilbage fra den 25.2.1937. Fra da af skulle man kun betale 10 Aur ved indbetalingen af pengene. Det var nu gratis, at indløse post anvisningen.
Som afsluttende bemærkning skriver Hr. Henk Burgman:
På http://www.exponet.info/exhibit.php?exhibit_ID=1147&lng=EN –
Kan du / I finde min Gullfoss samling dersom nogen skulle have interesse herfor.
På siderne 106 og 107 kan du finde en lille smule mere information om brugen af ”Greiðslumerki” (afgiftsmærke).
And remember: TO MANY STAMPS; TO LITTLE TIME”. Og husk: ”FOR MANGE FRIMÆRKER; FOR LIDT TID”.

 

Fig.4 Kvittering fra et cykelværksted. 1935. Påtryk ”Greiðslumerki 10” Mærket er perforeret med perfinbilledet S.Á.Í. Bemærk den sorte lodrette bjælke til højre i mærket og krydsannulleringen. Kilde: FACIT 2014 special. Hermed en tak til: Vores formand Flemming Petersen for henvisningen til Mr. Henk Burgman. Thank you and kind regards to Mr. Henk Burgman for his informations about the article, the picture of perfin S.Á.Í. and illustrations.

Fig.4. Kvittering fra et cykelværksted. 1935. Påtryk ”Greiðslumerki 10” Mærket er perforeret med perfinbilledet S.Á.Í. Bemærk den sorte lodrette bjælke til højre i mærket og krydsannulleringen. Kilde: FACIT 2014 special.
Hermed en tak til:
Vores formand Flemming Petersen for henvisningen til Mr. Henk Burgman.
Thank you and kind regards to Mr. Henk Burgman for his informations about the article, the picture of perfin S.Á.Í. and illustrations.

 

 

.