The Danish Tourist Bureau LTD
Selv om det ikke meget der er at finde omkring The Danish Tourist Bureau LTD så har lidt da også ret, og ifølge KRAK´s blå bog årgang 1957, så har en Hr. Ove Holdthusen både været direktør i The United Shipping Co., Ltd, London i 1919 og i The Danish Tourist Bureau LTD, London fra dets oprettelse i 1924 samt medlem af bestyrelserne for begge disse selskaber. Ud over dette også direktør for DFDS i London 1940.
Set ud fra det billede der tegner sig her, må man formode, at bogstaverne U S Co perforeret i Afa-nr. 153, 3d. Violet, Årg. 1924 – 25 står for The United Shipping Co., Ltd. London, og saaledes brugt af Hr. Ove Holdthusen i regi af The Danish Tourist Bureau LTD på dette postkort som aldrig er blevet afsendt. Ganske vist, en formodning, men alligevel! Man har jo lov at gætte!