Titan A/S (oprindeligt Koefoed, Hauberg, Marstrand & Helweg, Aktieselskabet Titan) var en dansk industrivirksomhed (maskinfabrik og jernstøberi) stiftet 1897, men med rødder tilbage til 1856. Her omtales også de virksomheder, som gik forud for Titan. Titan blev stiftet som aktieselskab på fabrikant S.C. Haubergs initiativ i 1897. Firmaet lå på Tagensvej 86 i København og var i omtrent et halvt århundrede en stor aktør inden for det jernindustrielle og elektrotekniske felt.
Kilde: Wikipedia
Har man interesse for at læse resten af firmahistorien: Tryk her:

Afa-numre fundet til dato på pågældende perfin-nummer

 

Postkort visende Lossekraner for Kul og Fosfat i Helsingborg Havn og lige så underteksterne med beskrivelserne af disse: Læs bagsiden af postkortet

 

Postkortet påsat Afa-Nr. 122, 5 øre brun, 1921-22 Bølgelinietype perforeret med perfinbilledet TITAN, perfinnummer T 16. Afstemplet med Helstemplingsmaskine “Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående post. Type SP. 4B.L  Bro.III. Driftsperiode Ca. 12.11. 1916 – 30.03. 1929. Afsendt firmaet A/S TITAN fra “Lygtevej Kvarterets Postkontor Kjøbenhavn L, den 13.3. 1926, med destination til Herr. Direktør Jagd. Kryolith Mine- & Handels Selskabet. GL. Torv 22 K. 
Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Tryksager, Lokalporto: I 1. vægtklasse:i perioden: 1.4.1922 – 1.4. 1926: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.