Wilhelm Hansen, Musik-Forlag. Grundlagt i 1811 af H.S. Grisson og I.G. Christiani (død 1833) under firmanavn: Christiani & Grisson; overtaget i 1857 af Wilhelm Hansen (1821-1904). I 1879 købtes C.C. Lose’s Musikhandel og Horneman & Erslevs Musikforlag.
C.C. Lose’s Musikhandel blev grundlagt i 1793 af den franske emigrant E.F.I. Haly og i 1802 overtaget af C.C. Lose d. æ. (1787-1835). Horneman & Erslevs Musikforlag blev grundlagt i 1844 af Emil Horneman (1809-1870) med C.W. de Meza som kompagnon.
I 1910 købtes A/S Nordisk Musikforlag, grundlagt i 1880 af Henrik Hennings (1848-1923). I 1887 oprettedes en filial i Leipzig, i 1908 søsterselskabet Norsk Musikforlag A/S i Oslo og i 1915 søsterselskabet A/B Nordiska Musikforlaget, Stockholm.
I 1988 besluttede man at sælge musikforlaget, mens Wilhelm Hansen A/S selv beholdt en del af firmaets øvrige aktiviteter.
Firmaet lå indtil ca. 1990 i Gothersgade 9-11, hvor C.C. Lose’s Musikhandel havde ligget siden 16. juli 1821. Wilhelm Hansen Fonden ligger stadig på adressen.
Kilde: Wikipedia
Det var i korte træk en lille historie om forlaget Wilhelm Hansen, Musik-Forlag, en historie som fylder utroligt meget, så hvis læseren har interesse i at læse mere herom: Tryk da her::

Oversigt over Afa-nummer fundet til dato på det pågældende perfinbillede / perfinnumre.

 

De kunne virkelig noget med udformningen af brevkuverter dengang, – her en dekorativt brevkuvert fra Wilhelm Hansen, Musik- Forlag, Gothersgade 9-11. København K., der påsat 1 stk. Afa-Nr. 128, 40 øre blå, perforeret med perfinbillede W.H. perfinnummer W 8, blev indleveret på Indleveringspostkontor K 9, til forsendelse og afstemplet der med brotype Kjøbenhavn 1 9. BRO IIIb: Brugsperiode 26.04. 1916 – 18.10. 1926.
Påsat stor rekommandationsetiket brugt i årene ca. fra 1904 til 1935, afsendt lokalt i Kjøbenhavn som anbefalet brevkuvert den 22. 8.1925 til Herr. Komponist P.E. Lange-Müller. Aaboulevarden 4. N. (Ingen hjemme) Indleveret til Indlevering Postekspeditionen, Nørrebro Postkontor. Nørrebrogade 10 (som ikke ligger langt fra adressen på Aaboulevarden 4) påstemplet der med brotype Kjøbenhavn / 1N. 1OMB, ombæringsstempel samme dag den 24.8.1925 BRO IIIi-2: Brugsperiode: 02.04. 1919 – 04.07. 1928, som det fremgår af stemplet på bagsiden af brevkuverten.
Brevkuverten afstemplet med brotype BRO IIIb, for videre forsendelse igen samme dag den 24.8.1925 (Nørrebro Postkontor), som det fremgår af stemplet på forsiden af denne
Påsat 10 øre enkeltporto / Efterporto (her markeret med grøn skrift 10) Portomærke 12, 10 øre grøn, 1921 – 25. Bogtryk.
Derefter eftersendt til Sofienberg pr. Rungsted med ankomst dertil samme dag den 24.8.1925 som det fremgår af ankomststempel Rungsted / *** brotype: BRO IIIb-2, Brugsperiode: 15.6.1917 – 9.9.1926.
Joh. Postvæsenet kunne skam noget dengang, sikken service!
Kilder:
Københavns Poststempler: v/Jan Bendix. Forlaget Skilling. Skibby
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/Jan Bendix / Danmarks Filatelist Forbund.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Takst: Lokalporto: For breve i 1. vægtklasse 0 – 50 gr 1.3. 1921 – 1.4. 1926:………………..……10 øre
Efterporto: Utilstrækkelig frankeret…………………………………………………………………10 øre
Rek – gebyr: 1.3. 1921 – 1.4. 1926:………………………………………………………………. 30 øre
I alt:……………………………………………………………………………………….…….……50 øre

 

Bagsiden af brevkuverten med Brotype Kjøbenhavn / 1N. 1OMB, ombæringsstempel BRO IIIi-2: Brugsperiode:: 02.04. 1919 – 04.07. 1928,