A/S Winkler & Windsløv: Fremstilling af køkkenudstyr, Lysbro, Silkeborg. Dannet af O. Winkler og P. Windsløv Hansen. Virkede under dette navn i årene 1955 – 1971.

I 1964 oprettede Winkler Dansk Jern- og Emaljeindustri (se denne) som et datterselskab af A/S Winkler & Windsløv.

De to firmaer sammensluttedes i starten af 1970erne under navnet Winkler & Windsløv, Imperial A/S. Firmaet trådte i likvidation i 1975.

Dansk Jern- og Emaljeindustri: Jern- og Emaljefabrik, Lysbro, Silkeborg. Silkeborg Kommune: Dannet i året 1964 med virke frem til året 1971.

Sammensluttedes i begyndelsen af 1970erne med A/S Winkler og Windsløv under navnet Winkler & Windsløv, Imperial A/S. Firmaet likviderede i 1975.

Kilde: Rigsarkivet / Daisy. Arkiv: Erhvervsarkivet: Aarhus

Afa-numre til dato fundet perforeret i de pågældende numre

 

En ganske almindelig udseende firmaforsendelse, en kuvert med (Firmaets Logo, et vikingeskib med dobbelt W i sejlet) frankeret med Afa-nr. 335, 12 øre, lysgrøn, Bølgelinie: Stålstik af 14. august 1952, perforeret med perfinbillede W W, perfinnummer W 22, tilhørende A/S Winkler & Windsløv, Silkeborg,
Afstemplet med brotypestempel: BRO IIc-1. Brugsperiode: 10.12. 1936 – 27.11. 1964, og afsendt som tryksag (fremgår ikke af påskrift på kuverten herom) fra LYSBRO den 25.6. 1960 til Hr. Fabrikant Johs. Hansen i Højby på Fyn.
Takst. Landsporto: For forsendelse af tryksag i perioden: 1. 7. 1952 – 15. 2. 1962: 12 øre.
Kilder:
AFA-nummer: Danmark Frimærkekatalog 2019
Posttakster: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen