Artikler

Tre meget smukt farvekolorerede kort: 1) ”Otto Mønsted Elefant Margarine” 2) ”Otto Mønsted Kronhjort Margarine” 3) ”Otto Mønsted Svane Margarine” Perfinbilledet O 12

Tre meget smukt farvekolorerede kort: 1) ”Otto Mønsted Elefant Margarine” 2) ”Otto Mønsted Kronhjort Margarine" 3) ”Otto Mønsted Svane Margarine” Mønsteds dyremotiver Mønsteds dyremotiver Elefant, Kronhjort og Svane var hans mest anvendte, og spørgsmålet er, hvorfor...

læs mere

En lille kavalkade over tre brugere af perfin i Sønderborgområdet, de tre brugere: Folkebanken for Als og Sundeved A/S. Sønderborg,. Perfinbilledet F.S, Perfinnummer F 42. Handelsbanken i Sønderborg, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. Sønderborg. Perfinbillede HiS, Perfinnummer H 39 og Sønderborg Bys Sparekasse. Perfinbillede S.B.S.. Perfinnummer S 16.

En lille kavalkade over tre brugere af perfin i Sønderborgområdet Vi skal da også have lidt perfinstof til de stille stunder, og denne gang har redaktionen rettet blikket mod syd, ned mod Sønderborg området, i første omgang mod de tre herunder nævnte brugere af...

læs mere