Historien om Aktieselskabet NAKSKOV SKIBSVÆRFT

 

For at læse herom: TRYK PÅ “LINKET” HERUNDER ↓

 

Nakskov Skibsværft – Nakskov lokalhistoriske Arkiv (Nakskovlokalarkiv.dk)  

 

En ganske nydelig rudekuvert pænt stemplet, her frankeret med AFA-Nr. 241, 15 øre, rød. 1937. 15. maj. Kong Christians X`s 25 års regerings-jubilæum perforeret med perfinbilledet N.S.V. Perfinnummer N 47, tilhørende ”Aktieselskabet NAKSKOV SKIBSVÆRFT NAKSKOV” (Bemærk: Ingen adresse).
Afstemplet med brotypestempel: BRO IId-3. Brugsperiode: 29.12.1930 – 22.7.1940.
Afsendt fra København den 17.6. 1937. Destination ukendt!
Takst: Landsporto for ”Breve” var i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940, i 1. Vægtklasse 0-250 gr: 15 øre.
Kilder:
Danmarks Poststempler v/Vagn Jensen.
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2023

 

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde under oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afanumre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbilledet N.S.V. Perfinnummer N 47. Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afanumre perforeret med dette perfinbillede heri andre steder end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 1,- kr. Jo flere Afanumre med det pågældende perfinbillede jo lavere pris.

 

Af forsendelser udover brugen af rudekuverter har Aktieselskabet NAKSKOV SKIBSVÆRFT Telegr. -Adr.: Skibsværft. Statstelefon Nr. 3, også brugt en form for Brevkort / et forretningspostkort kan det vil kaldes med beskeder såsom (eksempelvis som skrevet står på bagsiden på de to viste kort herunder) 

  • 1) Vi imødeser omgaaende Underretning om leveringen af: 300 m Brandslange / som vi nu savner. Eller:
  • 2) Forespørgelse Nr. 3049 (lager) – (Bedes gentaget i tilbudet)

Herved anmoder vi Dem om omgaaende at opgive os Deres billigste Pris samt hurtigste Leveringstid for de i nedenstaaende Specifikation opførte Varer, leveret c.i.f. Nakskov.

Deres Tilbud udbedes snarest muligt.

                      Med Højagtelse

                      Aktieselskabet

                     NAKSKOV SKIBSVÆRFT

OBS / Om Cif: Til orientering

(Cif) Cost, Insurance, Freigtt, transportklausul. Ifølge denne klausul varetager og bekoster sælger en vares transport frem til bestemmelsesstedet, hvilket indebærer dækning af fragt-, forsikrings- og andre forsendelsesomkostninger. Kilde: LEX.dk 

 

Herunder de to Brevkort / forretningskort, begge sendt til Firma H.C. Puck, Reventlowsgade 10. København V.

Her det ene kort (det med levering af 300 m Brandslange/ Læs bagsiden af kortet) påsat Afa-Nr.302, 15 øre blågrøn, type 1, (første danske lokomotiv) 1947. 27. juni. 100 året for åbningen af den første danske jernbane. Mærket perforeret med perfinbillede N.S.V. perfinnummer N 47.
Afstemplet med brotypestempel: BRO IId-7. Brugsperiode: 8.8. 1947 – 6.10. 1951.
Afsendt den 12.8.1947 til nedenstående firma på adressen med ankomst dertil dagen efter den 13 august 1947, som noteringen i rammen bevidner.
Takst: Landsporto for ”Enkelte brevkort” var i perioden: 1.7.1946 – 1.7.1952, 15 øre.
Kilder:
Danmarks Poststempler v/Vagn Jensen.
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2023

 

Bagsiden af kortet

 

Her det andet kort (det med Forespørgelse Nr. 3049 (lager) – (Bedes gentaget i tilbudet / Læs bagsiden af kortet) påsat Afa-Nr. 275, 15 øre grøn. 10 november 1942. 1942-44. Ny Christian X tegning.
Afstemplet med Nr.115 / Tekstmaskinstempel 36. Brugsperiode: 1946-49 / NAKSKOV *** (kliche 1).
Afsendt den 28 apr. 1948 til nedenstående firma på adressen med ankomst dertil dagen efter den 29 apr. 1948, som noteringen i rammen bevidner.
Takst: Landsporto for ”Enkelte brevkort” var i perioden: 1.7.1946 – 1.7.1952, 15 øre.
Kilder:
Danmarks Poststempler v/Vagn Jensen.
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster.
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix • Forlaget Skilling • Skibby
AFA Danmark Frimærkekatalog 2023

 

Bagsiden af kortet