Den tætte forbindelse: Grosserer, Direktør: Ludvig Edelstein: A/S Hasle Klinker- & Chamottestens-Fabrik. Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrik. Amaliegade 9. Kjøbenhavn K. og i frimærket perfinbilledet L.E. / perfinnummer L 17, etc.!

Som perfinsamler kommer man undertiden i besiddelse af en kuvert hvorpå afsendernavn og perforering billedet (initialerne) i det påsatte frimærke ikke stemmer overens med hinanden, hvilket der er adskillige eksempler på i den perfinfilatelistiske verden som for eksempel på den her i artiklen viste kuvert der bærer navnet A/S Hasle Klinker- & Chamottestens-Fabrik. Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrik. Amaliegade 9. Kjøbenhavn K. og i frimærket perfinbilledet L.E. / perfinnummer L 17 på side 156 i ”Danske perfiner For den seriøse samler” under bogstav L.

Er man som perfinsamler nysgerrig nok (hvilket man bør være) rejser det øjeblikkeligt det uundgåelige spørgsmål, – hvad er forbindelsen mellem firmanavnet på kuverten og brugeren af perfinbilledet L.E. / perfinnummer L 17 perforeret i frimærkerne.
Godt nok står der i perfinkatalogerne registreret, at brugeren er Hr. Ludvig Edelstein, men hvordan hænger det sammen med hvad der står registreret i postvæsenets arkiv under Fe8, at tilladelsen er givet til Aktieselskabet ”Hasle Klinker Chamottestensfabrik, og ikke til personen selv Ludvig Edelstein. Hvem var denne Ludvig Edelstein?

Det mest nærliggende for at finde ud af det måtte vel være, at finde historien bag A/S Hasle Klinker- & Chamottestens-Fabrik. Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrik. Amaliegade 9. Kjøbenhavn K., for at få belyst en eventuel forbindelse.

Som skrevet, så gjort, og det var virkelig interessant læsning der dukkede op for det belyste med al ønskelig tydelighed forbindelsen mellem firmanavn og brugeren af perfinbilledet L.E. / L 17 for det viste sig at der dukkede en grosserer op ved navn Ludvig Edelstein medlem af bestyrelsen og direktør i A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, hvilket denne var frem til 1911 som i egenskab heraf brugte sin egen perforator med perfinbilledet L.E. / perfinnummer L 17 til perforering af frimærker hvilket hermed er påvist med den her i artiklen viste kuvert fra firmaet.

Det skal her bemærkes, at perforatoren med perfinbilledet L.E. var i brug mange år efter Ludvig Edelsteins død den 23. januar 1911. Kilde: GENI.
Den sidste registrering (dato) undertegnede kender til er den 29. 11. 1915, men der findes sikkert flere.

Udover denne stilling som direktør i ovennævnte virksomhed frem til år 1911, figurerer selvsamme Ludvig Edelstein i egenskab af grosserer i firmaet Edelstein, Olsen & Co., perfinbilledet E.O. & C. / E 21 på side 77. Heri bærer perfinbilledet initialet E, det første bogstav i Ludvig Edelsteins efternavn.

Afa-numre fundet på perfin nummeret til dato

 

Som det fremgår af titlen på kuverten, så er denne afsendt af A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik – Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinkerfabrik Amaliegade 9, Kjøbenhavn K, med destination til de Herrer N. M. og F Plum, Assens med ankomst dertil den 30. 11. 1915 som ankomst-stemplet viser på kuverten bagside. (Ikke vist her)
Selve frankeringen er for den tid i 1915 almindelig, her påsat 10 øre, Afa-Nr. 69, 10 øre rød 1913. Christian IV. Vm. IV. Kamtakning 14 x 14½. Perforeret med perfinbilledet L.E. perfinnummer L 17.
En interessant detalje der er værd at bemærke i afstemplingen, er denne, at den er afstemplet både den 27.11.1915 og den 29.11.1915, en ganske interessant detalje, der viser, at der er nogen der har glemt, at synkronisere de to datoer som det fremgår af bånd stemplingen som er fra en Helstemplingsmaskine Fabrikat system Krag: Tp.K. 4B. III. Bro. III. Brugsperiode Ca.: 13. 04.1915 – 31.03. 1916.
NB. I sin bog om ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932, Københavns Lokalområde” side 104, om ”Indleveringspostkontor Kjøbenhavn III., St. Strandstræde 18 – 21, for afgående post citerer forfatteren Flemming Hansen denne meddelelse: Overpostmesteren meddeler i brev til Generaldirektoratet den 10. april 1915, at maskinen, der i november 1914 udgik fra Købmagergade Postkontors ankommende afdeling, efter reparation på postvæsenets Automobilværksted, hvor der er udskiftet mindre reservedele, nu er opsat på Indleverings Postkontoret III.
Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Brev, Landsporto: 0-250 gr 1. Vægtklasse 1.10.1902 – 1.7.1919,
Danske breve: 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

Og så over til historien om:
A/S Hasle Klinker- & Chamottestensfabrik blev grundlagt den 15. september 1843 som kulværk under navnet Hasle Kulværks Interessentskab. I 1851 begyndte man at anvende det ler der blev gravet op i forbindelse med kulskakterne i et murstens brænderi.
I 1865 gik værket konkurs og blev derpå overtaget af konsul Jeppe Jørgen Colberg og købmand Andreas Peter Colberg. I 1872 blev virksomheden solgt videre til et københavnsk aktieselskab, som bortforpagtede den til et tysk konsortium under navnet A/S Bornholms Kul- og Teglværker. Man indstillede kulbrydningen i 1876 for at koncentrere sig om teglproduktion.

Virksomheden skiftede atter ejer i 1878, hvor den blev købt af den københavnske vekselerer M.S. Meyer, der dannede et nyt selskab. I 1886 åbnedes et hovedkontor i Niels Juelsgade 14 i København. Lokalerne blev overtaget fra den senere samarbejdspartner, Kaolin Industri A/S, der havde taget dem i besiddelse året før.
Aktiekapitalen blev i 1889 udvidet, og virksomheden fik nu navnet A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik.

Grosserer Ludvig Edelstein blev medlem af bestyrelsen og derpå virksomhedens direktør frem til 1911. Endvidere indledte man et samarbejde med nævnte Kaolin Industri A/S (grundlagt 1873) og den bornholmske Dansk Charmottevarefabrik Lim grundlagt 1890.

I 1912 sammensluttedes de tre virksomheder under navnet A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik – Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinker Fabrikker.

Kaolinslemmeriet Rabekkeværket blev ligeledes indlemmet heri. Under 1. verdenskrig ledede virksomheden Hammerens Granitværk (et københavnsk selskab, grundlagt 1915) og Fosforit Bruddet ved Arnager.
Efter krigen omkring 1919, forsøgte man sig atter med kulbrydning og dannede datterselskabet A/S Bornholms Kulværker, som dog allerede ophørte i 1921.

I 1924 overtoges Bornholms Kaolin Slemmeri, der bestod af Torneværket, Buskeværket og Rosvang. Året efter blev ingeniør Iwan Clausen direktør for selskabet. Økonomiske vanskeligheder gjorde det nødvendigt at rekonstruere selskabet 1925-27, hvor aktiekapitalen blev betydeligt nedskrevet, førend aktiemajoriteten blev overtaget af firmaet H.J. Henriksen & G. Kähler, Korsør.
Virksomheden bestod herefter af en række forskellige fabrikker:
Ved Hasle lå den oprindelige klinkefabrik. I Rønne-egnen ejedes en chamottestensfabrik og kaolinfabrikkerne Rabekke Værket, Torneværket, Buskeværket og Rosvang.
I 1927 grundlagdes endvidere en rør- og vægflisefabrik, som ophørte 1961. Da Charmottestensrør- og vægflisefabrikkerne lå på Rabekkeværkets grund blev “Rabekkeværket” undertiden anvendt som fællesbetegnelse herfor.
I 1964 blev Ib Henriksen eneejer af virksomheden og erhvervede sig i 1967 produktions- og salg rettighederne for Skandinavien til det amerikanske byggeklodssystem “Spectra Glaze”.

Ib Henriksen solgte virksomheden i 1978 til Bornholms Amt, som omdannede virksomheden til en selvejende institution. Virksomheden måtte dog 1980 sælges videre til Ålborg Portland Cementfabrik, der fortsatte driften, til den endelige nedlæggelse omkring 1990.

Således fik vi ikke alene historien bag A/S Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik – Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinker Fabrikker., men også hvem brugeren var bag perfinbilledet L.E. perfinnummer L 17, nemlig Grosserer Ludwig Edelstein.

Kilde: Statens arkiver www.daisy.sa.dk

For de der interesserer sig for at se og læse mere om firmahistorie: De bedes trykke her: :

Hvis man også har interesse i at læse om firmaet Edelstein, Olsen & Co., hvor også Ludwig Edelstein er involveret : Tryk her: