Edelstein, Olsen & Co., med Hovedkontor: Overgaden O/V (oven vande) 102. København C., blev grundlagt i året 1884. Overgået til aktieselskab i 1917, med vedtægter af 2. oktober 1917 med ændringer af disse den 2. maj 1919. Formål: Handel med Olie, Kemikalier og lignende produkter af hvilke der fortsattes med eksempelvis med salg af Olier under navnet ”Edolco A/S” (Edolco Limited) et firma benyttet af Edelstein, Olsen & Co.

Men alting har jo som bekendt en ende, og således også for firmaet Edelstein, Olsen & Co., for den 12. juni 1928, meddeltes det, at firmaet trådte i likvidation. Hvorefter der den 9. juli 1928. udstedtes Proklama. Proklama. (Et proklama har til formål, at indkalde eventuelle kreditorer til et møde hvor de har mulighed for at gøre deres krav gældende inden en vis frist eksempelvis som her i forbindelse med denne likvidation af virksomheden Edelstein, Olsen & Co).

Det skal her bemærkes, at perforatoren med perfinbilledet E.O. / & Co., bogstav E, heri som stod for det første bogstav Ludvig Edelsteins efternavn var i brug mange år efter Ludvig Edelsteins død den 23. januar 1911. Den sidste registrering (dato) undertegnede kender til er januar måned 1927, men der findes sikkert flere.
Bemærk også, at det samme gør sig gældende for firmanavnet Edelstein, Olsen & Co., her figurerer navnet Edelstein stadigvæk efter dennes død frem til ovennævnte likvidation af firmaet.

Afa-numre fundet på det pågældende perfin-nummer til dato

Ekspresbrev fra firma Edelstein, Olsen & Co., lagt i en postkasse ved Banegaardspostkontoret, København B, selvom dette skulle have været indleveret til postkontoret, hvorefter det som det fremgår, er blevet påstemplet ”Kassebrev” København B. Brevet er påsat 3. stk. Afa-Nr. 70, 15 øre Violet. 1913. Christian X. Alle er de perforeret med perfinbilledet E.O. / & Co. perfinnummer E 21.
Afstemplet den 13. 2. 1920 med brotypestempel: Kjøbenhavn 21 B 21: BRO IIIb. Brugsperiode: 23.2. 1915 – 12.02. 1927, og afsendt til Frk. Signe Simonsen, Ottos gade 18, Kolding.
Hvorfor der står påskrevet 14. februar 1920 på brevet må stå hen i det uvisse, men bud herpå kan være: 1) At vedkommende der skulle aflevere brevet er kommet efter postkontorets lukketid, og har lagt brevet i ovennævnte postkasse. 2) Nu ved jeg ikke hvordan postgangen til det øvrige land var i 1920, og ej heller noget om hvordan postforsendelsen dengang til Jylland, men når der er tale om et så centralt posthus som Banegaardspostkontoret med indlevering af megen post fra mange firmaer, eksempelvis mange breve hertil indleveret til forsendelse rundt om i landet, må man formode, at der var en del arbejde med at klargøre forsendelser herunder også tømning af postkassen hvori dette ”Kasse / Ekspresbrev lå til transport med nattog og færge efter lukketid.
En kvik postmedarbejder har så påstemplet ”Kassebrev” København B, på brevet samt påsat en ”Ekspres” etiket selvom der i forvejen var påskrevet ”Express” med håndskrift. Dette er naturligvis gætterier.
3) Det kan jo også være at modtageren først har modtaget brevet dagen efter den 14. februar 1920, og som følge deraf har noteret sig, at dette ikke var ”Ekspres” Som skrevet: Dette er naturligvis gætterier.
Kilder:
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING v/ Jan Bendix
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Brev, Landsporto: 0-250 gr 1. Vægtklasse 1.10.1902 – 1.7.1919, = 15 øre
Ekspresgebyr: 1.7. 1919 – 1.7. 1920, = ……………………………………30 øre
I alt 45 øre
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

Ekspresbrev fra firma Edelstein, Olsen & Co., lagt i en postkasse ved Banegaardspostkontoret, København B, selvom dette skulle have været indleveret til postkontoret, hvorefter det som det fremgår, er blevet påstemplet ”Kassebrev” København B. Brevet er påsat 3. stk. Afa-Nr. 70, 15 øre Violet. 1913. Christian X. Alle er de perforeret med perfinbilledet E.O. / & Co. perfinnummer E 21.
Afstemplet den 13. 2. 1920 med brotypestempel: Kjøbenhavn 21 B 21: BRO IIIb. Brugsperiode: 23.2. 1915 – 12.02. 1927, og afsendt til Frk. Signe Simonsen, Ottosgade 18, Kolding.
Hvorfor der står påskrevet 14. februar 1920 på brevet må stå hen i det uvisse, men bud herpå kan være: 1) At vedkommende der skulle aflevere brevet er kommet efter postkontorets lukketid, og har lagt brevet i ovennævnte postkasse. 2) Nu ved jeg ikke hvordan postgangen til det øvrige land var i 1920, og ej heller noget om hvordan postforsendelsen dengang til Jylland, men når der er tale om et så centralt posthus som Banegaardspostkontoret med indlevering af megen post fra mange firmaer, eksempelvis mange breve hertil indleveret til forsendelse rundt om i landet, må man formode, at der var en del arbejde med at klargøre forsendelser herunder også tømning af postkassen hvori dette ”Kasse / Ekspresbrev lå til transport med nattog og færge efter lukketid.
En kvik postmedarbejder har så påstemplet ”Kassebrev” København B, på brevet samt påsat en ”Ekspres” etiket selvom der i forvejen var påskrevet ”Express” med håndskrift. Dette er naturligvis gætterier.
3) Det kan jo også være at modtageren først har modtaget brevet dagen efter den 14. februar 1920, og som følge deraf har noteret sig, at dette ikke var ”Ekspres” Som skrevet: Dette er naturligvis gætterier.
Kilder:
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING v/ Jan Bendix
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Brev, Landsporto: 0-250 gr 1. Vægtklasse 1.10.1902 – 1.7.1919, = 15 øre
Ekspresgebyr: 1.7. 1919 – 1.7. 1920, = ……………………………………30 øre
I alt 45 øre
Danske breve: 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

Nydelig bagside af brevet lukket af med et reklamemærke fra ”AUTOMOBIL-UDSTILLINGEN” i Tivoli den 27. februar – 7. marts, København. Ovenover ses firmanavnet Edelstein, Olsen & Co med henvisningen til et produkt der sælges, olie fra firmaet der benyttes af hovedfirmaet ”EDOLCO”

Herunder postkort fra EDOLCO-OLIER

Forsendelse: En anerkendelse et postkort sendt som tak for modtaget beløb. (læs bagsiden af kortet) Kortet påsat Afa-Nr. 70, Violet, 1913 Christian X, perforeret med perfinbilledet E. O. / & Co., perfinnummer E 21.
Afstemplet med brotypestempel: Kjøbenhavn 21 B 21: BRO IIIb. Brugsperiode: 23.2. 1915 – 12.02. 1927. Afsendt fra København den 18.08. 1925 til Herr. J. Ernst’s Sølvvarefabrik. Assens.
Kilder:
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING v/ Jan Bendix
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Postkort: Enkelt:1.7.1920 – 1.4.1926, = 15 øre
Danske breve: 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

Hvis man også har interesse i at læse om firmaet A/S Hasle Klinker- & Chamottestens-Fabrik.
Bornholms Kaolin-, Chamotte- & Klinkefabriker: Tryk her: