Omkring perfinbilledet DDR, perfinnummer D 20, tilhørende ”Dansk Dampskibsrederiforening, København

Omkring perfinbilledet DDR, perfinnummer D 20, tilhørende ”Dansk Dampskibsrederiforening, København, så har en samler af danske perfiner Michael Behm, Ontario, Canada, reflekteret på det beskrevne i artiklen herom her på hjemmesiden.

I relation hertil har Michael Behm til redaktionen indsendt en del Afa-numre perforeret med, – ikke alene det i forvejen registrerede perfinbillede DDR, perfinnummer D 20, men også to stk. Afa-numre identisk med det nye fundne endnu ikke registrerede perfinbillede DDR nævnt under ”Hvis dette ikke er et nyt perfinbillede, – hvad er så” i artiklen DDR Perfinbillederne: Perfinbilledet DDR. Perfinnummer D 20 / kontra det nyfundne Perfinbillede DDR” perforeret heri: Det være sig: Afanumrene: Afa 275, 15 øre grøn og Afa 276, 20 øre rød – så alt i alt til nu er vi oppe på 4. stk., af dette perfinbillede, når vi tæller de her to sidst ankomne med!

Læs i øvrigt: Hvis dette ikke er et nyt perfinbillede, – hvad er så” i artiklen DDR Perfinbillederne: Perfinbilledet DDR. Perfinnummer D 20 / kontra det nyfundne Perfinbillede DDR” TRYK HER:

 Men, men, det var ikke den eneste overraskelse! Blandt de tilsendte Afa-numre figurerede også dette herunder viste bemærkelsesværdige perfinbillede, – en del af perfinbilledet DDR, perfinnummer D 20, – korrekt perforeret fra frimærkets forside / billedsiden (stilling 1) her vist spejlvendt til højre (stilling 5) perforeret i Afa-Nummer 112, tillige med et enkelt bogstav D til venstre, et bogstav D, som tydeligvis hører til nålesættet til højre for det viste perfinbilledeet perfinbillede som med al ønskelig tydelighed indikerer, – at det være perforeret i en perforator monteret med flere nålesæt! 

  • Begrundelsen for, at det være perforeret i en perforator monteret med flere nålesæt!  ligger i selve perfinbilledets placering i frimærket, – hvilket vil sige, – at havde dette perfinbillede DDR´s nålesæt været placeret som et komplet perfinbillede (som det burde have været) midt i frimærket ved perforeringen:  Ja, så havde bogstavet D, som jo hører til perfinbilledet DDR i det efterfølgende nålesæt (altså til højre herfor) ikke figureret her i denne sammenhæng, men være rykket ind på sin plads som en del af DDR perfinbilledet i det efterfølgende nålesæt, således, at der også her ville figurere et komplet perforeret perfinbillede DDR i det efterfølgende frimærke.
  • En anden indikation der taler for at begrundelsen herfor er den rigtige, er afstanden på de 6 mm, mellem det sidste bogstav D og R i det spejlvendte perfinbillede. (Illustration 1)
  • Dette set ud fra den kendsgerning, at sætter man to frimærker med perforeringen DDR Stuk sammen, altså frimærkernes takker mod hinanden, så er afstanden mellem de to perforeringsbilleder også her 6 mm. (Illustration 2)

Illustrationerne i forstørret udgave herunder:

  Illustration 1

 Illustration 2

  • Yderligere indikation herpå, – at det være perforeret i en perforator monteret med flere nålesæt! er også, perforeringen / bogstaverne i perfinbilledet ligger fuldstændig på vandret linje i forlængelse af hinanden. (Illustration 3)

Illustrationen ses herunder

  Illustration 3

Sluttelig (foreløbig da) står nu tilbage det store spørgsmål: er der her tale om en flersæts perforator, 2, 3 eller flere, hvilket der tyder på, og figurerer det endnu ukendte perfinbillede DDR  her i denne sammenhæng?

Og her til sidst, en stor tak til perfinsamler Michael Behm, Ontario, Canada for tilsendte perfinmateriale, det kendte såvel som ukendte.

Med venlig hilsen

REDATIONEN