Alex Vincent’s Kunstforlag A/S.

Grundl. i 1845 af H. A. Lodberg (f. 1819, d. 1877).

Omdannet til aktieselskab i 1947 med Alex Vincent (f. 1906) som direktør.

Adresse: Store Kongensgade 81, Kbhvn. K.

Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Vi lægger ud med lidt firmahistorie / fakta (vist her ovenover Ÿ) om ”Alex Vincents Kunstforlag” hentet i ”KRAKS: ”DANMARK ÆLDSTE FORRETNINGER” Årgang 1950, – efterfulgt af et ”Link” til ”Wikipedia” hvor de perfinsamlere der er interesserede her kan læse mere om firmaet: TRYK HER:

 

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde under oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende kunstnerisk udformede perfinbillede AVC
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 1,- kr. Derfor rød stjerne ∗
Jo flere Afa-numre med dette pågældende kunstnerisk udformet perfinbillede AVC jo lavere pris.

 

Indledning

En lille kavalkade af fire perfine postforsendelse fra Alex Vincent Kunstforlag, – et Adressekort for pakke til Stokholm årgang 1924.

To navne / logomæssigt set fine dekorative firmakuverter, – et rekommanderet brev til Leipzig – R. Årgang 1925, – en Alm. Postforsendelse, et brev til Malmø. Årgang 1938, og en brevforsendelse, en Tryksag til Viborg. Årgang 1940.

 

Adressekort for postpakke på 3,8 kg
Frankeret som det fremgår med 1 stk. Afa-Nr. 125, 20 øre brun. 16. september 1921 og 3 stk. Afa-Nr. 129a. 50 øre grå. 17. august 1921, alle perforeret med et kunstnerisk udformet perfinbillede AVC perfinnummer A 70.
Afstemplet med Nr. 104 København/K.2, BRO Vb-1. Brugsperiode: 22.03.1922 – 16.05.1925.
Postpakken afsendt fra København den 6.4.24 med destination til Hr. John Svensson. Bok & Pappershandel. Stokholm. Carlawägen med ankomst dertil ifølge ankomststemplet på bagsiden af adressekortet 4 dage efter den 10.4.24.
Takst: For forsendelse af postpakke på 3,8 kg fra København til Sverige (Stokholm) i perioden 1.9.1917 – 1.1.1926: 170 øre
Bemærk: Pakken er ”Toldpligtig” som påstemplet står på adressekortet – men desværre står det ikke med en påsat label ”Lösen” anført hvad tolden er beløbsmæssigt, og ej heller er det påstemplet ”Tull_Kr._öre” hvad der kræves af beløb for selve toldbehandlingen.
Som mangel på dette har redaktionen lænet sig lidt op af et adressekort fra samme årgang 1924 vedrørende en forsendelse af en postpakke på til 3,6 kg., til Sverige, bragt på side 48 i forfatteren Ib Krarup Rasmussens håndbog ”Dansk pakkepost til udlandet – en håndbog” hvori der under teksten til dette adressekort linie 4 og 5 står følgende:
Citat: Pakken er toldpligtig i Sverige og told på 75 øre opkræves. For toldbehandlingen opkræves 20 øre. I Sverige påsættes ”Lösen 20 øre” Citat slut.
Redaktionen tror på, set ud fra dette, at det samme gør sig gældende for det i artiklen viste Adressekort hvorpå der ikke er påskrevet nogen opkrævning for hverken ”toldpligtig”(Lösen) ej heller eller for ”toldbehandling” (”Tull_Kr._öre”)

 

Bagside af adressekortet: Ankomststempel: STOKHOLM. PAK. ANK. UTR. I. 10 4 24

 

 

Udlandsbrev / Rekommanderet brev til Leipzig – R
Frankeret som det fremgår med 2 stk. Afa-Nr. 149, 30 øre blå. (parstykke) 25. november 1925. Christian X, alle perforeret med et kunstnerisk udformet perfinbillede AVC perfinnummer A 70.
Afstemplet med brotype København / K.2, BRO Vb-1. Brugsperiode: 11.4.1925 – 2.12.1939.
Brevet afsendt fra København den 9.12.25 med destination til Herrn. Max Bergmann. Lilienstrassse 21. Leipzig – R. med ankomst dertil ifølge ankomststemplet på bagsiden af brevet dagen efter den 10.12.25.
Takst: For forsendelse af brev til udlandet ifølge verdenspostunionen i 1.vægtklasse 0-20 gr, her fra København til Leipzig (Leipzig den største by i delstaten Sachsen i Tyskland) i perioden: 1.7.1921 – 1.4.1926: 40 øre
Rekommanderingsgebyr: Periode: 1.3.1921 – 1.4.26: 30 øre
Brevet underfrankeret med: 10 øre

 

Bagside af R-brevet: Ankomststempel: Leipzig 10.12.25

 

 

Udlandsbrev / Malmø
Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 203, 15 øre rød. Type IA. 1933. 1. september. Karaveltype. Stålstik. Perforeret med et kunstnerisk udformet perfinbillede AVC perfinnummer A 70.
Afstemplet med Neutralt Enkelt Maskinstempel type B – 1A. 7 Bølgelinier. 19 mm høje. 1½ mm bølgehøjde. 55 mm bølgelængde. IPS-maskine: Model FLIER. Leveret den 18.09.1930. Brugsperiode?
Brevet afsendt fra København den 8. maj 1938 med destination til Aktiebolaget Ekenberg & Huldberg. Malmø.
Takst: For forsendelse af brev fra København til Malmø. Sverige ifølge (Norden. Breve.) i 1.vægtklasse 0-20 gr, i perioden: 1.1.1934 – 1.7.1940: 15 øre

 

 

Alm. Brevforsendelse
Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 254, 6 øre orangegul type II. 1. juli. 1940, Perforeret med et kunstnerisk udformet perfinbillede AVC perfinnummer A 70.
Afstemplet med Neutralt Enkelt Maskinstempel type B – 1A. 7 Bølgelinier. 19 mm høje. 1½ mm bølgehøjde. 55 mm bølgelængde. IPS-maskine: Model FLIER. Leveret den 18.09.1930. Brugsperiode?
Brevet afsendt som ”Tryksag” fra København den 30. august 1940 med destination til Herr. Victor Christensens Boghandel. Viborg.
Takst: Landsporto: For forsendelse af brev ”Tryksag” i 1.vægtklasse 0-20 gr, i perioden: 1.7.1940 – 1.7.1946: 6 øre

 

Bagsiden af brevet påstemplet “ALEX. VINCENT” KØBENHAVN K.

 

Kilder

Danske Breve 1851 – 1979, Bind 1, v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

Danmarks Poststempler V/ Vagn Jensen. 2002.

Katalog over Neutrale enkelt maskinstempler v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.

Afa: Danmarks Frimærkekatalog 2019