AALBORG FODERSTOF-IMPORT A/S

Et kort resumé af virksomhedens historie
 • Virksomheden stiftet med vedtægter af den 20. juni 1906. Start af virksomheden samme år den 5. juli 1906.
 • Selskabets første bestyrelse bestod af købmand C.L.Winther. Brønderslev. Købmand J.D. Jørgensen. Sindal. Købmand N.P. Andersen. Støvring. Købmand F.S. Steenberg. Gudumholm og købmand J.N. Dinesen. Aalborg.
 • Selskabets første direktør var V.R.H.G. Tügel der fratrådte i året 1923.
 • Virksomheden har gennem alle årene haft egen import af korn og foderstoffer. Endvidere hermed har den haft sin egen foderblandingsfabrik, der flere gange er blevet udvidet og moderniseret.
 • Her skal det lige indflettes, at det var ovennævnte direktør V. Tügel der i året 1896, der på selskabets vegne af Chr. Hjorth sønnen til J.P. Hjorth fra firmaet af samme navn Chr. Hjorth fik overdraget dette firmas Korn- og Foderstofafdeling.
 • Filialer i Frederikshavn, Struer, Thisted og Nykøbing M.
 • Adresse: Østerå 20. Aalborg.
 • Kilde: Danmarks Ældste forretninger årgang 1950.

 

 • Af andre oplysninger om virksomheden henvises til CVR API ApS hvori der blandt andet står følgende beskrevet, at:
 • Selskabets formål er at eje og drive fast ejendom samt deltage i anden form for investering og finansiering. Selskabet skal endvidere kunne drive handel med og produktion af varer efter bestyrelsens skøn
 • Tillige hermed oplyses det, at virksomheden er opløst efter frivillig likvidation den 14.1.1997.
 • Kilde: CVR API ApS

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde under oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbilledet A.F.I. Perfinnummer A 26.
Der skal her gøres samlerne opmærksom på, – at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 100,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede A.F.I. jo lavere pris.

 

Forsendelsen ”TRYKSAGER”
Som det fremgår af forsendelsen ”TRYKSAGER” vist her ovenover, er denne frankeret med AFA-Nr. 175, 77 / 20 øre, rød, 1927. 30. april. Provisoriemærke Dette perforeret med perfinbilledet A.F.I. Perfinnummer A 26.
Forsendelsen helstemplingsannulleret med helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post: Stempeltype: Tp. Sp. BRO IIb-2 Driftsperiode: ca. 9. 07. 1926 – 21. 05. 1929.
Efterfølgende afsendt fra Aalborg den 25.11. 1928, med destination til Herr. Jacob K. Andersen. Hornum.
Takst: Landsporto for ”TRYKSAGER” var i perioden: 1.4.1926 – 1.7.1930: 7 øre.
Kilder:
Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde. Side 90.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2023
Jan Bendix: Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster bind 1

Her skal det lige indflettes, at det man skal bemærke her er  afstemplingen med klichestemplet ”KØB DANSKE VARER” – at dette er brugt i Aalborg, (uden dog at forklejne det ligeså interessante – at forsendelsen er frankeret med et provisoriemærke, her Afa-Nr. 175 – hvilket ikke forekommer så tit på  perfine forsendelser),

 Men læs nu selv historien i efterfølgende afsnit:Om helstemplingsannullering med reklameklicher ”KØB DANSKE VARER” – især det fra Aalborg og kom gerne med kommentarer hertil såfremt der er nyt at fortælle om dette!

 

Bagsiden af kortet har også en lille historie at fortælle, en meddelelse til Herr Jacob K. Andersen med en besked om de sække denne har sendt retur er krediteret dennes konto. Med højagtelse
A/S AALBORG FODERSTOF-IMPORT.
Bemærk at tryksagen er skrevet den 23/1-1928 (Altså skrevet 2 dage før den officielle afsendelse den 25.1.1928).

Forhistorien om Helstemplingsmaskiner med reklameklicher

Fortalt af forfatteren Flemming Hansen.

Indledning
Fra arkivalierne omkring marts 1924 henvises til et samarbejde mellem Landsforeningen og Generaldirektoratet for Postvæsenet, hvor der gives tilsagn om, at reklamering for ”Dansk Arbejde” muligvis kunne arrangeres ved indsættelse af tekstklicheer i nogle af stempelvalserne for den afgående post ved kontorernes halv og helstemplingsmaskiner.

Til helstemplingsvalserne, der er bestilt hos firma Sylbe & Pondorf, bliver slutresultatet efter mange forhandlinger, at der hos gravør Danielsen den 10. maj 1926 bestilles de nødvendige tekst klichér. I det københavnske lokal-porto-område blev det helstemplingsmaskinerne i distrikterne C, Ø, N, og K 1, der fik tildelt klicheerne:

Uden at gå for dybt i sagen bliver der fra nogle Importører af udenlandske varer protesteret mod anbringelse af denne reklame på deres forsendelser, da den strider mod deres interesser. Efter en Østerlandsrets dom den 13. november returneres reklameklicheerne fra de implicerede kontorer til Generaldirektoratet. Den 19. maj 1927 tilbagesendes indenfor lokalområdet tre af de fire indsendte stempelvalser med tekstkliche ”KØB DANSK ARBEJDE”.

Ovenstående er grunden til de to driftsperioder, hvor man som stempelsamler bør have aftryk fra begge perioder.

Omkring helstemplingsannullering med reklameklicher ”KØB DANSKE VARER”

At forsendelsen er helstemplingsannulleret med helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” her i Aalborg, er der i sig selv ikke noget bemærkelsesværdigt ved!

Det der er bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng er, – at denne Aalborg helstemplingsmaskine har en reklamekliche ”KØB DANSKE VARER” indsat i sin stempelvalse, – en reklamekliche af nøjagtig samme type og udseende som de reklameklicher ”KØB DANSKE VARER” indsat i de helstemplingsmaskiners stempelvalse tildelt de københavnske lokal-porto-områder: C, Ø, N, og K 1: / C: Christianshavns Postkontor. / Ø: Østerbro Postkontor. / N: Nørrebro Postkontor. / og K 1 Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)

Hvordan det hænger sammen, at der befinder sig en reklamekliche ”KØB DANSKE VARER” indsat i denne Aalborg helstemplingsmaskines stempelvalse får vi nok aldrig opklaret, men en forklaring herpå kunne være, at det er den ene af de i alt fire reklameklicher ”KØB DANSK ARBEJDE” der efter en Østerlandsrets dom den 13. november 1926, i første omgang først returneres fra de københavnske Post-porto-kontorer: C, Ø, N, og K 1: C: Christianshavns Postkontor. / Ø: Østerbro Postkontor. / N: Nørrebro Postkontor. / og K 1: Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I) tilbage igen til Generaldirektoratet grundet store protester fra Importører af udenlandske varer mod anbringelse af denne reklame på deres forsendelser, da denne strider mod Deres interesser, – for dernæst igen året den 19. maj 1927, efter Ca. 7 måneder at tilbagesende reklameklicheerne til tre af de fire implicerede Post-porto-kontorer indenfor lokalområdet til genindsætning i helstemplingsmaskinernes stempelvalser, – (og måske, – måske ikke), den fjerde og sidste reklamekliche til Aalborg til indsætning i stempelvalsen i den helstemplingsmaskine stående på Aalborg Postkontor?

Vi ved det ikke med sikkerhed, men der er noget der tyder på, at det faktisk forholder sig sådan for går man ned i detaljerne omkring de ca. driftsperioder, og der læser det der står udførligt beskrevet under hver enkelt illustration om stemplerne med reklameklicheerne fremvist i Flemming Hansens bog ” HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde”, – er der især en driftsperiode der skiller sig markant ud, og det er driftsperioden for bogstav C: Christianshavns Postkontor for under illustrationen af stemplet med reklameklicheen ”KØB DANSKE VARER” brugt på dette postkontor står der kun én driftsperiode beskrevet: Driftsperioden ca.: 21.06. 26. – 13.11.26.

 Dette fortæller, at denne reklamekliche kun er brugt i denne ene driftsperiode, – hvilket passer meget godt sammen med datoen for returneringen til Generaldirektoratet efter Østerlandsrets dom den 13. november 1926, og den efterfølgende tilbagesendelse af reklameklichen den 19. maj 1927, – blot ikke til C.: Christianshavns Postkontor, men derimod til Aalborg til indsættelse i stempelvalsen i den helstemplingsmaskine stående på Aalborg Postkontor, og taget i brug der, – hvilket også passer meget godt med datoen den 25.1.28, afstemplet på viste forsendelse ”TRYKSAGER” her i artiklen.

At det er denne reklamekliche der sendes til indsætning i stempelvalsen i helstemplingsmaskinen stående på Aalborg Postkontor bestyrkes yderligere af den kendsgerning, at de andre tre reklameklicher der sendes tilbage til genindsætning i stempelvalserne i de tre tilbageværende implicerede Postkontorers helstemplingsmaskiner i Københavns Lokalområde, her: Ø: Østerbro Postkontor. / N: Nørrebro Postkontor / og K I: Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)
har to driftsperioder, – modsat som nævnt: C: Christianshavns Postkontor, der kun har én driftsperiode.
Denne kendsgerning fortæller, at reklameklicheen brugt ved Christianshavns Postkontor kun har været brugt én gang, – og at det var før denne blev returneret tilbage til Generaldirektoratet.

 Om jeg har ret i denne min forklaring, – om det forholder sig sådan, – at denne, – denne ene reklamekliche af disse I alt fire reklameklicher ”KØB DANSKE VARER” sendes til Aalborg til indsætning i stempelvalsen i helstemplingsmaskinen stående på Aalborg Postkontor, – samtidig med at de tre andre reklameklicher den 19. maj 1927, sendes tilbage til de tre andre af de implicerede Post-porto-kontorer skal være usagt!

Og så slutter vi af med at beskrive og vise illustrationerne af de fire omtalte reklameklicher indsat i stempelvalserne i helstempelmaskinerne stående på de ovenover nævnte implicerede københavnske Post-porto-kontorer:

 

Christianshavns Postkontor

Christianshavns Postkontor
Bemærk datoen i selve stemplet den 20.2.26. med reklameklicheen ”KØB DANSKE VARER” i viste illustration fra Christianshavns Postkontors helstemplingsmaskine. Bemærk her, at der kun er én Driftsperiode noteret: Driftsperioden ca.: 210626 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Derefter den 19. maj 1927, igen frigivet herfra og – formentlig sendt til Aalborg Postkontor og indsat i helstemplingsmaskinen der?

 

Nørrebro Postkontor

Nørrebro Postkontor
Bemærk her, at det er den samme dato, datoen den 20.2.26. i stemplet med reklameklicheen ”KØB DANSKE VARER” i viste illustration fra Nørrebro Postkontors helstemplingsmaskine som i stemplet fra Christianshavns Postkontors helstemplingsmaskine.
Bemærk også, at her i illustrationen er der to Driftsperioder noteret: Førstnævnte driftsperiode er her lidt anderledes, her er førstedatoen: Driftsperiode Ca. 070626 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet
Den sidstnævnte noteret Driftsperiode Ca.: 190527 – 270930, er efter tilbagesendelsen fra Generaldirektoratet den 19. maj 1927.

 

Før vi går videre
Hvorfor de to Postkontorer: Christianshavns Postkontor og Nørrebro Postkontor er afstemplet med den samme dato den 20.2.26 har undertegnede ingen forklaring på, og ej heller skriver forfatteren Flemming Hansen noget herom i sin bog ” HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde”, men undertegnede vil ikke udelukke den mulighed, at det måske er tilfældige valgte stempel datoer ved prøvestemplinger foretaget af gravør Danielsen indsat i de helstemplingsvalser leveret af Sylbe & Pondorf som forfatteren har fået foretaget kopier af (sådan som undertegnede har forstået det) efter sine mange besøg i ”Dansk Post- og Telegrafmuseums arkiver med uvurderlig hjælp fra daværende Overinspektør Erik Jensen, før leveringen af reklameklicheerne?

 

Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)

Indleveringspostkontor (Kjøbenhavn I)
Bemærk her, at der også her i illustrationen er to Driftsperioder noteret: Førstnævnte driftsperiode er også her lidt anderledes end i de foregående illustrationer, her er førstedatoen: Driftsperiode Ca. 100526 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Den sidstnævnte noteret Driftsperiode Ca.: 190527 – 260329, er efter tilbagesendelsen fra Generaldirektoratet den 19. maj 1927.

 

  Østerbro Postkontor.

Østerbro Postkontor.
Bemærk her, at der også her i illustrationen er to Driftsperioder noteret: Førstnævnte driftsperiode er også her lidt anderledes end i de foregående illustrationer, her er førstedatoen: Driftsperiode Ca. 070626 – 131126.
Datoen den 131126, den sidste dato i brug før returneringen af reklameklichen tilbage til Generaldirektoratet.
Den sidstnævnte noteret Driftsperiode Ca.: 190527 – 280629, er efter tilbagesendelsen fra Generaldirektoratet den 19. maj 1927.

 

Artiklen visende illustrationer skrevet med inspiration fra kilden: Bogen om helstempling v/ Flemming Hansen “HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde”

Undertegnede Jan Krolak. Den 17. juni 2023.

God fornøjelse!